Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 128/2013/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 72326 công văn

1

Công văn 5622/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

5622/TCHQ-TXNK,Công văn 5622 2014,Tổng cục Hải quan,vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC ,Thủ tục mở tờ khai hải quan,Hàng hóa xuất khẩu,chuyển đổi mục đích sử dụng ,hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng ,Chuyển tiêu thụ nội địa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------

Ban hành: 20/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2014

2

Công văn 438/BTC-TCHQ năm 2014 vướng mắc Điều 56 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

438/BTC-TCHQ,Công văn 438 2014,Bộ Tài chính,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 438/BTC-TCHQ V/v vướng mắc Điều 56 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

3

Công văn 907/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ. Trả lời công văn số 63/HQCT-NV ngày 10/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ báo cáo vướng mắc thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Theo quy định tại điểm b1 khoản 2 Điều 102 Thông

Ban hành: 23/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

4

Công văn 8136/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

8136/TCHQ-GSQL,Công văn 8136 2013,Tổng cục Hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8136/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2013

5

Công văn 352/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

352/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Trả lời công văn số 11708/HQHP-GSQL ngày 12/12/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về các vướng mắc thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (sau

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

6

Công văn 176/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

176/TCHQ-GSQL,Công văn 176 2014,Tổng cục Hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 176/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

7

Công văn 44/2014/TCHQ-GSQL vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

44/TCHQ-GSQL,Công văn 44 2014,Tổng cục Hải quan,vướng mắc Thông tư 128/2013,vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC , trả lời vướng mắc TT 128/2013/TT-BTC ,xử lý vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2014

8

Công văn 7797/TCHQ-TXNK trả lời vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

7797/TCHQ-TXNK,Công văn 7797 2013,Tổng cục Hải quan,vướng mắc Thông tư 128,vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC ,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2013

9

Công văn 1484/CN-TACN năm 2013 thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC Cục Chăn nuôi ban hành

thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Thời gian gần đây, Cục Chăn nuôi nhận được nhiều ý kiến của các đơn vị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và các tổ chức được Cục Chăn nuôi ủy quyền kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu về những

Ban hành: 07/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2013

10

Công văn 7741/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc hồ sơ hoàn thuế tại Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Tại điểm c khoản 7 Điều 117 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ đề nghị hoàn thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ doanh nghiệp phải nộp có bao gồm tờ khai xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ đã làm thủ tục hải quan (01 bản chính) Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ không có bản chính của tờ khai nhập khẩu

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

11

Công văn 7604/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn phân tích phân loại tại Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố - Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh Để xử lý một số vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Khoản 11 Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày

Ban hành: 20/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2014

12

Công văn 5495/BTC-TCHQ năm 2014 xác định cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 20, Điều 36 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

20, Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; - Công ty TNHH Việt Giai Thành. (đ/c: 8A An Dương Vương, P16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh) Bộ Tài chính nhận được công văn số 120314/CV-VGT

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2014

13

Công văn 4846/TCHQ-KTSTQ năm 2014 vướng mắc của doanh nghiệp ưu tiên khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

công văn số 24/MP.2013 ngày 30/11/2013 và công văn số 27 CV/MP.2013 ngày 04/12/2013 của Công ty Cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú (Công ty) nêu các vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính (Thông tư 128), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Vướng mắc về thủ tục hải quan chuyển tiêu thụ nội

Ban hành: 06/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

14

Công văn 473/GSQL-GQ1 năm 2014 thực hiện Điều 17, Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số: 473/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Điều 17, Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trả lời công văn số 460/HQBRVT-GSQL ngày 28/02/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản

Ban hành: 25/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

15

Công văn 4352/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc thực hiện Điều 36 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

4352/TCHQ-GSQL,Công văn 4352 2014,Tổng cục Hải quan,vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC ,Loại hình nhập khẩu,Nơi làm thủ tục hải quan ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2014

16

Công văn 2956/TCHQ-TXNK năm 2014 trả lời vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

2956/TCHQ-TXNK,Công văn 2956 2014,Tổng cục Hải quan, trả lời vướng mắc TT 128/2013/TT-BTC ,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2014

17

Công văn 1412/TCHQ-GSQL năm 2014 về vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

1412/TCHQ-GSQL,Công văn 1412 2014,Tổng cục Hải quan,vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC ,xử lý vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC,vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

18

Công văn 437/BTC-TCHQ thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 20, 36 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Điều 20, Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Qua theo dõi quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính nhận thấy việc xử lý cho doanh nghiệp áp dụng thời hạn nộp

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

19

Công văn 1054/TCHQ-TXNK năm 2014 thực hiện quy định tại Điều 7, Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

tại Điều 7, Điều 17 TT 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Ngày 10/9/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2014

20

Công văn 1029/TCHQ-TXNK năm 2014 trả lời vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế. Trả lời vướng mắc thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính tại công văn số 1181/HQTTH-NV ngày 27/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: I. Về vướng mắc hủy tờ

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104