Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4061 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-128:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống nhãn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-128:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-128:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giống nhãn ,khảo nghiệm giống nhãn ,QCVN01-128:2013/BNNPTNT,Nông nghiệp QCVN 01-128:2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG NHÃN National Technical Regulation on

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

2

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 128:2002 về đất xây dựng công trình thuỷ lợi - Phương pháp xác định giới hạn chảy và giới hạn dẻo của đất trong phòng thí nghiệm

14TCN128:2002,Tiêu chuẩn ngành 14TCN128:2002,***,Đất xây dựng công trình thuỷ lợi,Xác định giới hạn chảy,Xác định giới hạn dẻo,14 TCN 128:2002,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 128:2002 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN CHẢY VÀ GIỚI HẠN DẺO CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Soils.

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 128:1998 về Cấp bậc kỹ thuật công nhân trong lĩnh vực khai thác hải sản do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN128:1998,Tiêu chuẩn ngành 28TCN128:1998,Bộ Thuỷ sản,28TCN128:1998 ,Cấp bậc kỹ thuật công nhân ,Khai thác hải sản TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN 128:1998 CẤP BẬC KỸ THUẬT CÔNG NHÂN TRONG LĨNH VỰC CHẾ BIẾN THUỶ SẢN LỜI NÓI ĐẦU : 28TCN 128:1998 'Cấp bậc kỹ thuật công nhân trong lĩnh vực khai thác hải sản' do Vụ Tổ chức

Ban hành: 11/11/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 128:1985 về thủy tinh - phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm để phân tích hóa học - quy định chung

TCXD128:1985,Tiêu chuẩn XDVN TCXD128:1985,***,TCXD 128:1985 ,Thủy tinh,Phương pháp chuẩn bị mẫu ,Phòng thí nghiệm,Phân tích hóa học,Quy định chung,Xây dựng,Hóa chất TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 128: 1985 THỦY TINH - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN BỊ MẪU TRONG PHÒNG THÍNGHIỆM ĐỂ PHÂN TÍCH HÓA HỌC - QUY ĐỊNH CHUNG Glass - Method for sampling

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN4653-2:2009 (ISO 2597-2:2008) về Quặng sắt- Xác định tổng hàm lượng sắt- Phần 2: Phương pháp chuẩn độ sau khi khử bằng titan (III) clorua

TCVN4653-2:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4653-2:2009,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4653-2:2009 ISO 2597-2:2008 QUẶNG SẮT - XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG SẮT - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ SAU KHI KHỬ BẰNG TITAN (III) CLORUA Iron ores - Determination of total iron content - Part 2: Titrimetric methods after

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8-1:2015 (ISO 128-1:2003) về Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 1: Phần mở đầu và bảng tra

TCVN8-1:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8-1:2015,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8-1:2015 ISO 128-1:2003 BẢN VẼ KỸ THUẬT - NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN - PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU VÀ BẢNG TRA Technical drawings - General principles of presentation - Part 1: Introduction and index Lời nói đầu TCVN 8-1:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8092:2009 (ISO 7010:2003) về Ký hiệu đồ họa - Màu sắc an toàn và biển báo an toàn - Biển báo an toàn sử dụng ở nơi làm việc và nơi công cộng

TCVN8092:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8092:2009,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8092:2009 ISO 7010:2003 KÝ HIỆU ĐỒ HỌA – MÀU SẮC AN TOÀN VÀ BIỂN BÁO AN TOÀN – BIỂN BÁO AN TOÀN SỬ DỤNG Ở NƠI LÀM VIỆC VÀ NƠI CÔNG CỘNG Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Safe signs used in workplaces

Ban hành: 31/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8226:2009 về công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000

TCVN8226:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8226:2009,***,Công trình thủy lợi,khảo sát mặt cắt ,Quy phạm đo vẽ mặt cắt bình đồ địa hình,Xây dựng

Ban hành: 21/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7996-2-12:2009 (IEC 60745-2-12:2008) về Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông

TCVN7996-2-12:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7996-2-12:2009,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-12:2009 IEC 60745-2-12:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN - PHẦN 2-12: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY ĐẦM RUNG BÊ TÔNG Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-12:

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8219:2009 về hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công – phương pháp thử

TCVN8219:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8219:2009,***,TCVN 8219:2009 ,Hỗn hợp Bê tông thủy công,Bê tông thủy công,Phương pháp thử,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8219:2009 HỖN HỢP BÊ TÔNG THỦY CÔNG VÀ BÊ TÔNG THỦY CÔNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ Hydraulic concrete mixture hydraulic concrete – Test method 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8220:2009 về vải địa kỹ thuật − phương pháp xác định độ dày danh định

TCVN8220:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8220:2009,***,Vải địa kỹ thuật ,TCVN 8220:2009 ,Xác định độ dày danh định,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8220:2009 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT − PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ DÀY DANH ĐỊNH Geotextile – Test method for determination of normal thickness 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8228:2009 về hỗn hợp bê tông thủy công – yêu cầu kỹ thuật

TCVN8228:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8228:2009,***,TCVN 8228:2009 ,Hỗn hợp Bê tông thủy công,Yêu cầu kỹ thuật,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8228:2009 HỖN HỢP BÊ TÔNG THỦY CÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Hydraulic concrete mixture – Technical requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho hỗn hợp bê

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7189:2009 (CISPR 22 : 2006) về thiết bị công nghệ thông tin – đặc tính nhiễu tần số vô tuyến - giới hạn và phương pháp đo

TCVN7189:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7189:2009,***,Thiết bị công nghệ thông tin,Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến ,Giới hạn và phương pháp đo,TCVN 7189:2009,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7189 : 2009 CISPR 22: 2006 THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐẶC TÍNH NHIỄU TẦN SỐ VÔ TUYẾN - GIỚI HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8075:2009 về mạng viễn thông - giao diện V5.2 (dựa trên 2048kbit/s) giữa tổng đài nội hạt và mạng truy nhập

TCVN8075:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8075:2009,***,Mạng viễn thông,Giao diện V5.2 ,TCVN 8075:2009 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8075 : 2009 MẠNG VIỄN THÔNG - GIAO DIỆN V5.2 (DỰA TRÊN 2048 KBIT/S) GIỮA TỔNG ĐÀI NỘI HẠT VÀ MẠNG TRUY NHẬP Telecommunication network - V5.2 interface (based on 2048 kbit/s)

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8235:2009 về Tương thích điện từ (EMC) - Thiết bị mạch viễn thông - Yêu cầu về tương thích điện từ

TCVN8235:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8235:2009,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8235:2009 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - THIẾT BỊ MẠCH VIỄN THÔNG - YÊU CẦU VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ElectroMagnetic Compatibility (EMC) - Telecommunication network equipment - ElectroMagnetic compatibility requirements

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8236:2009 về Mạng viễn thông - Thiết bị ghép kênh số 34 Mbit/s

TCVN8236:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8236:2009,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8236:2009 MẠNG VIỄN THÔNG - THIẾT BỊ GHÉP KÊNH SỐ 34 MBIT/S Telecommunication network - 34 Mbit/s Digital Multiplexer Equipment. Lời nói đầu TCVN 8236:2009 được xây dựng trên cơ sở chuyển đổi tiêu chuẩn ngành TCN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8237:2009 về Mạng viễn thông - Thiết bị ghép kênh số 140 Mbit/s

TCVN8237:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8237:2009,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8237:2009 MẠNG VIỄN THÔNG - THIẾT BỊ GHÉP KÊNH SỐ 140 MBIT/S Telecommunication network -140 Mbit/s Digital Multiplexer Equipment Lời nói đầu TCVN 8237:2009 được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi tiêu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8238:2009 về Mạng viễn thông - C áp thông tin kim loại dùng trong mạng điện thoại nội hạt

TCVN8238:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8238:2009,***,TCVN 8238:2009 ,Mạng viễn thông,Tiêu chuẩn cáp thông tin kim loại,Mạng điện thoại nội hạt,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8238:2009 MẠNG VIỄN THÔNG - CÁP THÔNG TIN KIM LOẠI DÙNG TRONG MẠNG ĐIỆN THOẠI NỘI HẠT Telecommunication network - Metallic cables for local

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8240:2009 về Thiết bị đầu cuối viễn thông - Thiết bị đầu cuối tương tự sử dụng tổ hợp cầm tay nối với mạng điện thoại công cộng (PSTN) - Yêu cầu điện thanh

TCVN8240:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8240:2009,***,Thiết bị đầu cuối viễn thông ,TCVN 8240:2009,Yêu cầu điện thanh,Tổ hợp cầm tay ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8240:2009 THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VIỄN THÔNG - THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI TƯƠNG TỰ SỬ DỤNG TỔ HỢP CẦM TAY NỐI VỚI MẠNG ĐIỆN THOẠI CÔNG CỘNG (PSTN) - YÊU CẦU ĐIỆN THANH

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4837:2009 về đường - Lấy mẫu

TCVN4837:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4837:2009,***,TCVN 4837:2009 ,Tiêu chuẩn về đường,Lấy mẫu,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4837 : 2009 ĐƯỜNG - LẤY MẪU Sugar - Sampling Lời nói đầu TCVN 4837:2009 thay thế TCVN 4837:1989; TCVN 4837:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.25.104