Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22375 công văn

1

Công văn 128/BXD-HĐXD năm 2019 về năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

128/BXD-HDXD,Công văn 128 2019,Bộ Xây dựng,Hoạt động xây dựng,Các hoạt động xây dựng ,Năng lực,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/BXD-HĐXD V/v về năng lực hoạt động xây dựng

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

2

Công văn 128/BXD-KTXD năm 2018 về hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

128/BXD-KTXD,Công văn 128 2018,Bộ Xây dựng,Tổng mức đầu tư,Điều chỉnh Tổng mức đầu tư,Tổng mức đầu tư dự án,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/BXD-KTXD V/v Hướng dẫn

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

3

Công văn 128/TWPCTT năm 2015 về đẩy nhanh tiến độ xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

128/TWPCTT,Công văn 128 2015,Xây dựng phương án ,Ứng phó thiên tai ,Cấp độ rủi ro thiên tai,Tài nguyên - Môi trường BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

4

Công văn 128/GSQL-GQ2 năm 2019 về bán sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất vào nội địa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

128/GSQL-GQ2,Công văn 128 2019,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Doanh nghiệp chế xuất,Mua hàng hóa doanh nghiệp chế xuất,Bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

5

Công văn 128/HĐBCQG-PL năm 2016 bổ sung, chỉnh lý mẫu văn bản phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân do Hội đồng bầu cử quốc gia quốc gia ban hành

TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Tòng Thị Phóng DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 41/NQ-HĐBCQG CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Kèm theo Công văn số 128/HĐBCQG-PL ngày 09 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 1.

Ban hành: 09/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2016

6

Công văn 128/TCTS-NTTS năm 2016 về tăng cường chỉ đạo phòng chống rét trong nuôi trồng thủy sản do Tổng cục Thủy sản ban hành

128/TCTS-NTTS,Công văn 128,Tổng cục Thuỷ sản,Phòng chống rét ,phòng chống rét cây trồng vật nuôi,Nuôi trồng thủy sản,Biện pháp tránh rét ,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2016

7

Công văn 128/VKSTC-V3 năm 2018 về xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán “pháo hoa nổ” trong nội địa do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

128/VKSTC-V3,Công văn 128 2018,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Cấm buôn bán pháo,Sản xuất vận chuyển buôn bán pháo,Ngăn chặn tàng trữ pháo trái phép,Thương mại,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2018

8

Công văn 128/CĐKGDBĐ-NV năm 2014 giải đáp phản ánh, kiến nghị của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ban hành

128/CDKGDBD-NV,Công văn 128 2014,Cục Đăng ký quốc gia giao dịch,Hiệp hội Ngân hàng Nhà nước,Xử lý phản ánh kiến nghị,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TƯ PHÁP CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

9

Công văn 128/TTg-KTN năm 2014 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

128/TTg-KTN,Công văn 128 2014,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Chuyển mục đích sử dụng đất lúa,chuyển mục đích sử dụng đất Đà Nẵng,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

10

Công văn 122/HĐND-TT năm 2009 điều chỉnh Nghị quyết 204/2009/NQ-HĐND và 205/2009/NQ-HĐND do tỉnh Tiền Giang ban hành

122/HDND-TT,Công văn 122,Tỉnh Tiền Giang,điều chỉnh Nghị quyết 204/2009/NQ-HĐND Tiền Giang ,điều chỉnh Nghị quyết 205/2009/NQ-HĐND Tiền Giang ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

11

Công văn 128/GSQL-TH vướng mắc các C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

128/GSQL-TH,Công văn 128,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc các C/O mẫu E ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 128/GSQL-TH V/v vướng mắc các C/O mẫu E

Ban hành: 26/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

12

Công văn 128/BKHĐT-QLĐT đôn đốc thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng trong năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

128/BKHDT-QLDT,Công văn 128 2013,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Thí điểm đấu thầu qua mạng ,Thí điểm đấu thầu qua mạng năm 2013 ,Đấu thầu qua mạng ,Đấu thầu,Đầu tư,Công nghệ thông tin BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2013

13

Công văn 128/BXD-HĐXD hướng dẫn cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

128/BXD-HDXD,Công văn 128 2012,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn cấp giấy phép thầu ,Nhà thầu nước ngoài,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/BXD-HĐXD V/v: Hướng dẫn cấp giấy phép

Ban hành: 10/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2012

14

Công văn 128/BXD-KTXD hướng dẫn định mức chi phí lập quy hoạch vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

128/BXD-KTXD,Công văn 128 2012,Bộ Xây dựng,Định mức chi phí,Quy hoạch vật liệu xây dựng ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn định

Ban hành: 17/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

15

Công văn 128/GSQL-GQ1 năm 2015 về nhập khẩu ôtô điện do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

128/GSQL-GQ1,Công văn 128 2015,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Nhập khẩu ôtô điện ,ôtô điện,Xe ôtô điện nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

16

Công văn 128/TXNK-QLN xác nhận nợ thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

128/TXNK-QLN,Công văn 128,Cục thuế xuất nhập khẩu,Xác nhận nợ thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 128/TXNK-QLN V/v Xác nhận nợ

Ban hành: 07/02/2012

Cập nhật: 23/03/2012

17

Công văn 128/BXD-KTXD về liên quan đến áp dụng suất vốn đầu tư, diện tích sàn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

128/BXD-KTXD,Công văn 128 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 128/BXD-KTXD V/v một số nội dung liên quan đến áp dụng suất vốn đầu tư, diện tích sàn xây dựng.

Ban hành: 10/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2011

18

Công văn 128/TCHQ-GSQL xử lý nguyên phụ liệu tồn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thời trang Misa do Tổng cục Hải quan ban hành

128/TCHQ-GSQL,Công văn 128 2011,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/TCHQ-GSQL V/v: xử lý nguyên phụ liệu tồn của Công ty TNHH Thời

Ban hành: 11/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

19

Công văn 128/BNN-TCCB xây dựng Đề án quản lý nhà nước về nông, lâm trường quốc doanh, doanh nghiệp lâm nghiệp và Ban quản lý rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

128/BNN-TCCB,Công văn 128,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quản lý Nhà nước,Nông lâm trường quốc doanh BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 128/BNN-TCCB V/v xây dựng Đề án

Ban hành: 10/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2011

20

Công văn 128/VPCP-KTN vay vốn tín dụng Nhà nước của dự án xi măng Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

128/VPCP-KTN,Công văn 128,Văn phòng Chính phủ,Dự án xi măng Sơn La ,Vay vốn tín dụng Nhà nước ,Đầu tư,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/VPCP-KTN V/v vay vốn tín dụng Nhà

Ban hành: 07/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122