Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 26315 văn bản

141

Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2010 do tỉnh Bình Phước ban hành

12/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 12,Tỉnh Bình Phước,Nhiệm vụ năm 2010,nhiệm vụ năm 2010 Bình Phước,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

142

Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND ban hành quy chế về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

11/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2009,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2009/NQ-HĐND Đồng Xoài, ngày 14 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

143

Nghị quyết 194/2009/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2010 do tỉnh Hưng Yên ban hành

194/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 194,Tỉnh Hưng Yên,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 194/2009/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

144

Nghị quyết 26/2009/NQ-HĐND thông qua chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XI, kỳ họp thứ 13 ban hành

26/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2009,Tỉnh Thái Nguyên,Bồi thường hỗ trợ và tái định cư,Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2010

145

Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XI, kỳ họp thứ 13 ban hành

23/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2009,Tỉnh Thái Nguyên,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 23/2009/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2010

146

Nghị quyết 113/2009/NQ-HĐND phê duyệt Đề án chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập, dân lập, tư thục do Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XV, kỳ họp thứ 16 ban hành

113/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 113 2009,Tỉnh Hà Tĩnh,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 113/2009/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2010

147

Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2009 và 2010 tỉnh Thái nguyên; điều chỉnh tỷ lệ điều tiết thu phí môi trường đối với khai thác tài nguyên khoáng sản

21/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2009,Tỉnh Thái Nguyên,Điều chỉnh dự toán ngân sách ,Tỷ lệ điều tiết thu phí môi trường ,Tỉnh Thái Nguyên,Khai thác tài nguyên khoáng sản,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2012

148

Nghị quyết 114/2009/NQ-HĐND bổ sung mức thu và quy định phân chia tỷ lệ phần trăm (%) cho các cấp ngân sách về phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản và điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) số thu phí, lệ phí cho Ban quản lý chợ Hà Tĩnh

114/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 114 2009,Tỉnh Hà Tĩnh,Bổ sung mức thu ,Các cấp ngân sách,Phân chia tỷ lệ phần trăm,Khai thác khoáng sản,Phí bảo vệ môi trường,Ban quản lý chợ Hà Tĩnh,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2012

149

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND Sửa đổi Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND về ban hành Phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

14/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2009,Tỉnh Cà Mau,Phí đấu giá,Ban hành mới ,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 14/2009/NQ-HĐND

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2014

150

Nghị quyết 112/2009/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong duy tu, bảo dưỡng và bảo trì công trình giao thông nông thôn Hà Tĩnh

112/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 112,Tỉnh Hà Tĩnh,Công trình giao thông nông thôn,Duy tu bảo dưỡng bảo trì ,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2014

151

Nghị quyết 174/2009/NQ- HĐND về điều chỉnh định mức phân bổ vốn đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II năm 2010 do tỉnh Điện Biên ban hành

174/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 174 2009,Tỉnh Điện Biên,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 174/2009/NQ-HĐND Điện Biên Phủ, ngày 11 tháng 12 năm

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

152

Nghị quyết 28/2009/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết và Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2010

28/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 28,Tỉnh Thái Nguyên,Chương trình xây dựng nghị quyết,chương trình xây dựng Nghị quyết 2010,chương trình xây dựng Nghị quyết Thái Nguyên ,Chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND,Chương trình giám sát của HĐND Ninh Thuận ,Chương trình giám sát của HĐND ,Chương trình giám sát của HĐND Thái Nguyên ,Bộ máy hành chính

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

153

Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2009 và kế hoạch sử dụng đất (có bổ sung) năm 2010 tỉnh Thái Nguyên

22/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 22,Tỉnh Thái Nguyên,kết quả kế hoạch sử dụng đất 2009 ,kế hoạch sử dụng đất 2010,kế hoạch sử dụng đất Thái Nguyên 2010,kế hoạch sử dụng đất Thái Nguyên,Kế hoạch sử dụng đất Thái Nguyên 2006,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

154

Nghị quyết 29/2009/NQ-HĐND phê chuẩn báo cáo công tác năm 2009 và nhiệm vụ công tác năm 2010 của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên

29/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 29,Tỉnh Thái Nguyên,phê chuẩn báo cáo công tác năm 2009,báo cáo công tác 2009 Thái Nguyên,nhiệm vụ công tác 2010 Thái Nguyên,nhiệm vụ công tác ngành TAND 2010 ,nhiệm vụ công tác ngành TAND 2010 Thái Nguyên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

155

Nghị quyết 27/2009/NQ-HĐND thông qua Đề án giải thể các thị trấn nông trường Bắc Sơn - huyện Phổ Yên, Sông Cầu - huyện Đồng Hỷ, Quân Chu - huyện Đại Từ, điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các thị trấn Bắc Sơn - huyện Phổ Yên, Sông Cầu - huyện Đồng Hỷ, Quân Chu - huyện Đại Từ và thành lập phường Tích Lương - thành phố Thái Nguyên, tỉnh

27/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 27,Tỉnh Thái Nguyên,giải thể thị trấn nông trường Bắc Sơn,giải thể thị trấn nông trường Sông Cầu,giải thể thị trấn nông trường Quân Chu,điều chỉnh địa giới hành chính Thái Nguyên,Điều chỉnh địa giới hành chính,thành lập các thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN --------- CỘNG

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

156

Nghị quyết 25/2009/NQ-HĐND thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

25/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 25,Tỉnh Thái Nguyên,Thành lập Sở Ngoại vụ ,thành lập Sở Ngoại vụ Thái Nguyên,Sở Ngoại vụ Thái Nguyên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

157

Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND thông qua tổng biên chế hành chính Và quyết định biên chế sự nghiệp năm 2010 tỉnh Thái Nguyên

24/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 24,Tỉnh Thái Nguyên,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2009/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

158

Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2009 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 của tỉnh Thái Nguyên

19/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 19,Tỉnh Thái Nguyên,kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2009,nhiệm vụ trọng tâm năm 2010,nhiệm vụ trọng tâm 2010 Thái Nguyên,kết quả thực hiện nhiệm vụ 2009 Thái Nguyên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

159

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND về nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

20/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 20,Tỉnh Thái Nguyên,Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư,phân bổ kế hoạch vốn đầu tư Thái Nguyên ,nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư Thái Nguyên ,kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Bà Riạ,kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2010 ,vốn đầu tư xây dựng cơ bản Thái Nguyên ,phân bổ kế hoạch vốn Thái Nguyên ,Đầu tư,Tài chính nhà

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

160

Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND phí sử dụng lề đường, bến bãi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

13/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2009,Tỉnh Cà Mau,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2009/NQ-HĐND Cà Mau, ngày

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.25.104