Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 26315 văn bản

121

Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương; mức bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố (kể cả xã, phường, thị trấn) và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Ninh Thuận năm 2010

18/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 18,Tỉnh Ninh Thuận,dự toán thu chi ngân sách địa phương,mức bổ sung cho ngân sách huyện,mức bổ sung cho ngân sách thành phố ,mức bổ sung cho ngân sách xã,phương án phân bổ ngân sách tỉnh ,phân bổ ngân sách Ninh Thuận 2010,mức bổ sung cho ngân sách Ninh Thuận 2010,dự toán thu NS địa phương Ninh Thuận 2010,dự toán chi NS

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

122

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND điều chỉnh một số định mức phân bổ ngân sách chi sự nghiệp y tế giai đoạn 2007 - 2010 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

17/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 17,Tỉnh Ninh Thuận,điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách ,định mức NS chi sự nghiệp y tế ,chi sự nghiệp y tế 2007 - 2010 ,chi sự nghiệp y tế Ninh Thuận 2007 - 2010 ,định mức phân bổ ngân sách Ninh Thuận,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

123

Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

19/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 19,Tỉnh Ninh Thuận,phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách,tổng quyết toán ngân sách 2008,tổng quyết toán ngân sách Ninh Thuận 2008,quyết toán NSNN 2008 ,quyết toán NSNN Ninh Thuận 2008 ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

124

Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch biên chế đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2010

16/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 16,Tỉnh Ninh Thuận,Kế hoạch biên chế,kế hoạch biên chế 2010 ,kế hoạch biên chế Ninh Thuận 2010 ,biên chế cơ quan hành chính,biên chế cơ quan hành chính Ninh Thuận ,biên chế đơn vị sự nghiệp Ninh Thuận , biên chế đơn vị sự nghiệp, biên chế đơn vị sự nghiệp 2010,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

125

Nghị quyết 26/2009/NQ-HĐND hỗ trợ 5% chi phí khám, chữa bệnh cho đối tượng hộ gia đình nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

26/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2009,Tỉnh Khánh Hòa,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Số: 26/2009/NQ-HĐND

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2014

126

Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

22/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 22,Tỉnh Khánh Hòa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2009/NQ-HĐND Nha Trang, ngày 15 tháng 12 năm

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

127

Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND về lệ phí hộ tịch do tỉnh Khánh Hòa ban hành

24/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2009,Tỉnh Khánh Hòa,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2009/NQ-HĐND Nha Trang, ngày 15 tháng 12 năm

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

128

Nghị quyết 25/2009/NQ-HĐND về cho vay vốn đối với hộ gia đình có người sau cai nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

25/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2009,Tỉnh Khánh Hòa,Tiền tệ - Ngân hàng,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2009/NQ-HĐND Nha Trang, ngày

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

129

Nghị quyết 27/2009/NQ-HĐND về chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã không đạt chuẩn và không có khả năng trả nợ chuẩn do tỉnh Khánh Hòa ban hành

27/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 27 2009,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2009/NQ-HĐND Nha Trang, ngày

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

130

Nghị quyết 193/2009/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố và một số công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên do Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XIV, kỳ họp thứ 14 ban hành

193/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 193 2009,Tỉnh Hưng Yên,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 193/2009/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2010

131

Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND thông qua Quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

16/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2009,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/2009/NQ-HĐND Đồng Xoài, ngày 14

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2010

132

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND quy định thu quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

17/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2009,Tỉnh Bình Phước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 17/2009/NQ-HĐND Đồng Xoài, ngày 14 tháng 12 năm

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2010

133

Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ mai táng phí cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đảng, đoàn thể và các đối tượng chính sách khi từ trần do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

19/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2009,Tỉnh Bình Phước,Hỗ trợ mai táng phí,Cán bộ công chức viên chức,Tỉnh Bình Phước,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2010

134

Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2010

18/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2009,Tỉnh Bình Phước,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2009/NQ-HĐND Đồng Xoài, ngày 14

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

135

Nghị quyết 198/2009/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2010

198/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 198 2009,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 198/2009/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 14 tháng 12 năm

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

136

Nghị quyết 199/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 do tỉnh Hưng Yên ban hành

199/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 199,Tỉnh Hưng Yên,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/2009/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

137

Nghị quyết 195/2009/NQ-HĐND về thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và phân bổ năm 2010 do tỉnh Hưng Yên ban hành

195/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 195,Tỉnh Hưng Yên,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 195/2009/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

138

Nghị quyết 15/2009/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2010 do tỉnh Bình Phước ban hành

15/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 15,Tỉnh Bình Phước,phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương ,phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh ,dự toán ngân sách địa phương,dự toán ngân sách địa phương 2010,phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh 2010,dự toán chi ngân sách tỉnh 2010,dự toán chi ngân sách tỉnh Bình Phước 2010,Tài chính nhà nước HỘI

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

139

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2008 do tỉnh Bình Phước ban hành

14/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 14,Tỉnh Bình Phước,phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách,tổng quyết toán ngân sách 2008,quyết toán ngân sách Bình Phước 2008,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

140

Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND thông qua kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2010 do tỉnh Bình Phước ban hành

13/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 13,Tỉnh Bình Phước,kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Bà Riạ,Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia,vốn chương trình mục tiêu quốc gia 2010 ,kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2010 ,vốn đầu tư xây dựng cơ bản Bình Phước , vốn chương trình mục tiêu quốc gia Bình Phước ,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.25.104