Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 23888 văn bản

121

Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương; mức bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố (kể cả xã, phường, thị trấn) và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Ninh Thuận năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2009/NQ-HĐND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 15 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

122

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2009/NQ-HĐND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 15 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

123

Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2009/NQ-HĐND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 15 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

124

Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch biên chế đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2009/NQ-HĐND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 15 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ DUYỆT

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

125

Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2009/NQ-HĐND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 15 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

126

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND điều chỉnh một số định mức phân bổ ngân sách chi sự nghiệp y tế giai đoạn 2007 - 2010 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2009/NQ-HĐND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 15 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

127

Nghị quyết 193/2009/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố và một số công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên do Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XIV, kỳ họp thứ 14 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 193/2009/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ MỘT SỐ

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2010

128

Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ mai táng phí cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đảng, đoàn thể và các đối tượng chính sách khi từ trần do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 19/2009/NQ-HĐND Đồng Xoài, ngày 14 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ MAI

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2010

129

Nghị quyết 198/2009/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 198/2009/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

130

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND quy định thu quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 17/2009/NQ-HĐND Đồng Xoài, ngày 14 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2010

131

Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND thông qua Quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/2009/NQ-HĐND Đồng Xoài, ngày 14 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA QUY ĐỊNH VỀ

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2010

132

Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2009/NQ-HĐND Đồng Xoài, ngày 14 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA QUY ĐỊNH

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

133

Nghị quyết 194/2009/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2010 do tỉnh Hưng Yên ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 194/2009/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

134

Nghị quyết 199/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 do tỉnh Hưng Yên ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/2009/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

135

Nghị quyết 195/2009/NQ-HĐND về thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và phân bổ năm 2010 do tỉnh Hưng Yên ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 195/2009/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

136

Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2010 do tỉnh Bình Phước ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2009/NQ-HĐND Đồng Xoài, ngày 14 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ NĂM 2010

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

137

Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND thông qua kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2010 do tỉnh Bình Phước ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2009/NQ-HĐND Đồng Xoài, ngày 14 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

138

Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND ban hành quy chế về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2009/NQ-HĐND Đồng Xoài, ngày 14 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

139

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2008 do tỉnh Bình Phước ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2009/NQ-HĐND Đồng Xoài, ngày 14 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

140

Nghị quyết 15/2009/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2010 do tỉnh Bình Phước ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2009/NQ-HĐND Đồng Xoài, ngày 14 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.102.115