Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 23889 văn bản

101

Nghị quyết 196/2009/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ 18 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 196/2009/NQ-HĐND Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2010

102

Nghị quyết 195/2009/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 195/2009/NQ-HĐND Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2010 TRÊN ĐỊA

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2015

103

Nghị quyết 199/2009/NQ-HĐND Về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2010 - 2015 do tỉnh Phú Thọ ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/2009/NQ-HĐND Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

104

Nghị quyết 138/2009/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 138/2009/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 16 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2015

105

Nghị quyết 139/2009/NQ-HĐND về chủ trương ban hành quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 139/2009/NQ-HĐND Thanh Hoá, ngày 16 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CHỦ TRƯƠNG BAN HÀNH

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

106

Nghị quyết 28/2009/NQ-HĐND về nội dung và mức chi đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2009/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 16 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI ĐỐI

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

107

Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND về xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2009/NQ-HĐND Yên Bái, ngày 16 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

108

Nghị quyết 140/2009/NQ-HĐND về giá đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/2009/NQ-HĐND Thanh Hoá, ngày 16 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2013

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

110

Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Nha Trang do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 13 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/2009/NQ-HĐND Nha Trang, ngày 15 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2011

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2010

112

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND ban hành quy định phân cấp quản lý đối với tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 19 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 20/2009/NQ-HĐND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 15 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2010

113

Nghị quyết 52/2009/NQ-HĐND về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2009-2015, định hướng đến năm 2020 tỉnh Bắc Kạn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/2009/NQ-HĐND Bắc Kạn, ngày 15 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

114

Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2009/NQ-HĐND Nha Trang, ngày 15 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

115

Nghị quyết 27/2009/NQ-HĐND về chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã không đạt chuẩn và không có khả năng trả nợ chuẩn do tỉnh Khánh Hòa ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2009/NQ-HĐND Nha Trang, ngày 15 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

117

Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND về lệ phí hộ tịch do tỉnh Khánh Hòa ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2009/NQ-HĐND Nha Trang, ngày 15 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

118

Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2009/NQ-HĐND Nha Trang, ngày 15 tháng 12 năm 2009   NGHỊ QUYẾT VỀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

119

Nghị quyết 26/2009/NQ-HĐND hỗ trợ 5% chi phí khám, chữa bệnh cho đối tượng hộ gia đình nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Số: 26/2009/NQ-HĐND Nha Trang, ngày 15 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC HỖ TRỢ 5%

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2014

120

Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2009/NQ-HĐND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 15 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 52.204.98.217