Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 26336 văn bản

61

Nghị quyết 299/2009/NQ-HĐND thông qua chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

299/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 299 2009,Tỉnh Nghệ An,Chính sách hỗ trợ đầu tư,Công trình giao thông nông thôn,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2010

62

Nghị quyết 295/2009/NQ-HĐND về việc tăng thêm 01 Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ở địa bàn cấp xã do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

295/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 295 2009,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 295/2009/NQ-HĐND Vinh, ngày 23 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2010

63

Nghị quyết 304/2009/NQ-HĐND về chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

304/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 304 2009,Tỉnh Nghệ An,Chính sách ưu đãi đầu tư,Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An,Doanh nghiệp,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2010

64

Nghị quyết 300/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 207/2007/NQ-HĐND và Nghị quyết 252/2008/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

300/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 300 2009,Tỉnh Nghệ An,Sửa đổi,Chính sách hỗ trợ đầu tư,Phát triển nông nghiệp nông thôn,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 300/2009/NQ-HĐND

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2010

65

Nghị quyết 296/2009/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 12/2002/NQ-HĐND về xây dựng Quỹ phòng chống ma túy trên địa bàn xã, phường, thị trấn do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

296/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 296 2009,Tỉnh Nghệ An,Bãi bỏ Nghị quyết,Quỹ phòng chống ma túy,Xã phường thị trấn,Tỉnh Nghệ An,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2010

66

Nghị quyết 298/2009/NQ-HĐND về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

298/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 298 2009,Tỉnh Nghệ An,Chế độ chính sách,Cán bộ công chức viên chức,Người miền xuôi công tác tại vùng cao,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2010

67

Nghị quyết 287/2009/NQ-HĐND thông qua nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

287/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 287 2009,Tỉnh Nghệ An,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 287/2009/NQ-HĐND Vinh, ngày 23 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2010

68

Nghị quyết 283/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2010 do tỉnh Nghệ An ban hành

283/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 283,Tỉnh Nghệ An,Nhiệm vụ năm 2010,Nhiệm vụ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 283/2009/NQ-HĐND Vinh, ngày 23 tháng 12 năm

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

69

Nghị quyết 285/2009/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2010 do tỉnh Nghệ An ban hành

285/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 285 2009,Tỉnh Nghệ An,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 285/2009/NQ-HĐND Vinh, ngày 23 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

70

Nghị quyết 286/2009/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 do tỉnh Nghệ An ban hành

286/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 286 2009,Tỉnh Nghệ An,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 286/2009/NQ-HĐND Vinh, ngày 23

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

71

Nghị quyết 301/2009/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính xã Quỳnh Mỹ để mở rộng thị trấn Cầu Giát thuộc huyện Quỳnh Lưu; điều chỉnh địa giới hành chính xã Châu Hạnh để mở rộng thị trấn Quỳ Châu và đổi tên thị trấn Quỳ Châu thành thị trấn Tân Lạc thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

301/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 301 2009,Tỉnh Nghệ An,điều chỉnh địa giới hành chính xã Quỳnh Mỹ ,điều chỉnh địa giới hành chính xã Châu Hạnh ,mở rộng thị trấn Cầu Giát ,Điều chỉnh địa giới hành chính,điều chỉnh địa giới hành chính Nghệ An,mở rộng thị trấn Quỳ Châu ,thị trấn Tân Lạc ,Huyện Quỳ Châu,Huyện Quỳ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

72

Nghị quyết 139/2009/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 15 ban hành

139/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 139 2009,Tỉnh Phú Yên,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Lệ phí cấp bản sao,Lệ phí chứng thực,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 18/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2010

73

Nghị quyết 138/2009/NQ-HĐND về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

138/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 138 2009,Tỉnh Phú Yên,Quản lý Nhà nước,Phân cấp quản lý,Quản lý tài sản nhà nước,Cơ quan hành chính,Đơn vị sự nghiệp công lập ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2012

74

Nghị quyết 135/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010 do tỉnh Phú Yên ban hành

135/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 135,Tỉnh Phú Yên,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 135/2009/NQ-HĐND Tuy Hòa, ngày 18 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 18/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2013

75

Nghị quyết 136/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010 do tỉnh Phú Yên ban hành

136/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 136,Tỉnh Phú Yên,Dự toán thu ngân sách nhà nước,Dự toán thu Ngân sách nhà nước 2010,dự toán chi ngân sách địa phương 2010 ,phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh 2010 ,phân bổ ngân sách cấp tỉnh Phú Yên 2010 ,chi ngân sách địa phương Phú Yên 2010 ,dự toán thu NSNN Phú Yên 2010 ,Tài chính nhà nước

Ban hành: 18/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

76

Nghị quyết 137/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008 do tỉnh Phú Yên ban hành

137/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 137,Tỉnh Phú Yên,quyết toán ngân sách địa phương 2008,quyết toán ngân sách địa phương Phú Yên,quyết toán NS địa phương Phú Yên,quyết toán NS địa phương Phú Yên 2008,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 18/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

77

Nghị quyết 141/2009/NQ-HĐND về tổng chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế các loại sự nghiệp và công chức dự bị năm 2010 do Tỉnh Phú Yên ban hành

141/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 141,Tỉnh Phú Yên,tổng chỉ tiêu biên chế hành chính,tổng chỉ tiêu biên chế hành chính 2010,tổng chỉ tiêu biên chế sự nghiệp 2010,chỉ tiêu biên chế Phú Yên 2010,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 18/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

78

Nghị quyết 142/2009/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát và Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2010

142/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 142,Tỉnh Phú Yên,Chương trình xây dựng nghị quyết,Chương trình xây dựng nghị quyết Phú Yên ,hương trình hoạt động giám sát Phú Yên ,nghị quyết của HĐND Phú Yên ,hoạt động giám sát của HĐND Phú Yên ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

79

Nghị quyết 140/2009/NQ-HĐND về chuyển các trường Trung học phổ thông bán công và các trường mầm non bán công, dân lập thành trường công lập do tỉnh Phú Yên ban hành

140/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 140,Tỉnh Phú Yên,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/2009/NQ-HĐND Tuy Hòa, ngày 18 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 18/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

80

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND thông qua kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIII, kỳ họp thứ 17 ban hành

17/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2009,Tỉnh Lào Cai,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 17/2009/NQ-HĐND Lào Cai, ngày 17 tháng 12

Ban hành: 17/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103