Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 26315 văn bản

41

Nghị quyết 27/2009/NQ-HĐND về giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

27/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 27,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2009/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2015

42

Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND quy định chế độ khen thưởng cho học sinh, sinh viên giỏi, giáo viên và cán bộ quản lý có học sinh giỏi do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

19/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2009,Tỉnh Vĩnh Phúc,Chế độ khen thưởng học sinh,Chế độ khen thưởng,Chế độ khen thưởng đối với giáo viên,Chế độ khen thưởng đối với học sinh ,Tài chính nhà nước,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

43

Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND về trích ngân sách hỗ trợ cho Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2010 - 2015

21/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2009,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2009/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2013

44

Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND về trích ngân sách hỗ trợ quỹ phát triển tài năng trẻ tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2010 - 2015

22/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2009,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2009/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 28

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2013

45

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND về trích ngân sách hỗ trợ cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2010 - 2015

20/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2009,Tỉnh Vĩnh Phúc,Quỹ bảo trợ trẻ em Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2013

46

Nghị quyết 25/2009/NQ-HĐND về trích ngân sách tỉnh hỗ trợ cho quỹ bảo vệ môi trường do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

25/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2009,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2009/NQ-HĐND Vĩnh Yên,

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2013

47

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 do Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

17/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 17,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2009/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2015

48

Nghị quyết 31/2009/NQ-HĐND về dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010

31/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 31,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2009/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

49

Nghị quyết 32/2009/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010 tỉnh Vĩnh Phúc

32/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 32,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2009/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

50

Nghị quyết 30/2009/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008 của tỉnh Vĩnh Phúc và 6 huyện

30/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 30,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2009/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

51

Nghị quyết 33/2009/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2010 các huyện không tổ chức Hội đồng nhân dân do Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

33/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 33,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2009/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

52

Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND về việc thành lập thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

23/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 23,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/2009/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2015

53

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2010 do Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi khóa IX, kỳ họp thứ 18 ban hành

20/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2009,Tỉnh Quảng Ngãi,Chương trình giám sát năm 2010,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 20/2009/NQ-HĐND

Ban hành: 26/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2010

54

Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông từ năm 2010 đến năm 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp thứ 13 ban hành

16/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2009,Tỉnh Đắk Nông,Hỗ trợ kinh phí,Học sinh Sinh viên,Người dân tộc thiểu số,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 25/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2010

55

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND về thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp thứ 13 ban hành

14/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2009,Tỉnh Đắk Nông,Cấp giấy phép lao động người nước ngoài,Lệ phí cấp giấy phép lao động,Phí thẩm định báo cáo,Báo cáo đánh giá tác động môi trường,Phí bảo vệ môi trường,Nước thải sinh hoạt,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 25/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2010

56

Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp thứ 13 ban hành

11/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2009,Tỉnh Đắk Nông,Dự toán thu ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 11/2009/NQ-HĐND Gia Nghĩa,

Ban hành: 25/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2010

57

Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008 do tỉnh Đắk Nông ban hành

12/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 12,Tỉnh Đắk Nông,quyết toán ngân sách nhà nước 2008 ,quyết toán NSNN Đắk Nông 2008 ,phê chuẩn quyết toán NSNN Đắk Nông 2008 ,phê chuẩn quyết toán NSNN Đắk Nông,phê chuẩn quyết toán NSNN 2008,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

58

Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND thông qua đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đắk Nông

18/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 18,Tỉnh Đắk Nông,Quỹ Đầu tư phát triển,thành lập Quỹ đầu tư phát triển Đắk Nông , Quỹ đầu tư phát triển Đắk Nông ,đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển ,Quỹ đầu tư phát triển Đắk Nông,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 25/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2013

59

Nghị quyết 90/2009/NQ-HĐND quy định và điều chỉnh phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

90/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 90 2009,Thành phố Đà Nẵng,Điều chỉnh phí lệ phí,Thành phố Đà Nẵng,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 90/2009/NQ-HĐND

Ban hành: 24/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

60

Nghị quyết 297/2009/NQ-HĐND thông qua chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

297/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 297 2009,Tỉnh Nghệ An,Chính sách khuyến khích,Xã hội hóa,Lĩnh vực giáo dục đào tạo,Lĩnh vực dạy nghề,Lĩnh vực y tế,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.25.104