Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 381-400 trong 24697 văn bản

381

Nghị quyết 291/2009/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2010 do tỉnh Sơn La ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 291/2009/NQ-HĐND Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

382

Nghị quyết 297/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn phương án phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát triển và chương trình mục tiêu quốc gia năm 2010 do tỉnh Sơn La ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 297/2009/NQ-HĐND Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÁC NGUỒN

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

383

Nghị quyết 293/2009/NQ-HĐND bổ sung quy định về tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 kèm theo Nghị quyết 125/2006/NQ-HĐND do tỉnh Sơn La ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 293/2009/NQ-HĐND Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

384

Nghị quyết 296/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối cho các huyện, thành phố năm 2010 do tỉnh Sơn La ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 296/2009/NQ-HĐND Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

385

Nghị quyết 292/2009/NQ-HĐND sửa đổi quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2007 - 2010 kèm theo Nghị quyết 104/2006/NQ-HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 292/2009/NQ-HĐND Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

386

Nghị quyết 300/2009/NQ-HĐND mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đẩy mạnh công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 300/2009/NQ-HĐND Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2012

387

Nghị quyết 120/2009/NQ-HĐND ban hành chế độ, chính sách cho đại biểu Hội đồng nhân dân và các tổ chức của Hội đồng nhân dân 3 cấp do Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 22 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 120/2009/NQ-HĐND Tân An, ngày 07 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ BAN HÀNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHO ĐẠI BIỂU

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2010

388

Nghị quyết 295/2009/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Sơn La năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 295/2009/NQ-HĐND Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH TỈNH SƠN LA

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

389

Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND về phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2010 và số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố Tân An do Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 22 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 115/2009/NQ-HĐND Tân An, ngày 07 tháng 12 năm 2009. NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2010

390

Nghị quyết 294/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 294/2009/NQ-HĐND Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH SƠN

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

391

Nghị quyết 117/2009/NQ-HĐND về dự toán thu, chi nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết của tỉnh Long An năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 22 ban hành

HỘI ĐỒNG NHẦN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 117/2009/NQ-HĐND Tân An, ngày 07 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU, CHI NGUỒN THU

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2010

392

Nghị quyết 123/2009/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giữa các huyện và thành phố Tân An đến năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 22 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số : 123/2009/NQ-HĐND Tân An, ngày 07 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU QUY HOẠCH

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2010

393

Nghị quyết 114/2009/NQ-HĐND về phương hướng nhiệm vụ năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 22 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 114/2009/NQ-HĐND Tân An, ngày 07 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2010

394

Nghị quyết 116/2009/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của tỉnh Long An năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 22 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 116/2009/NQ-HĐND Tân An, ngày 07 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2010

395

Nghị quyết 122/2009/NQ-HĐND về mức chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở do Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 22 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 122/2009/NQ-HĐND Tân An, ngày 07 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ MỨC CHI HỖ TRỢ CHO TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2010

396

Nghị quyết 118/2009/NQ-HĐND về tạm ứng và sử dụng vốn kho bạc nhà nước trung ương do Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 22 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 118/2009/NQ-HĐND Tân An, ngày 07 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ TẠM ỨNG VÀ SỬ DỤNG VỐN KHO

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2010

397

Nghị quyết 299/2009/NQ-HĐND về quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 299/2009/NQ-HĐND Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2013

398

Nghị quyết 304/2009/NQ-HĐND về quy định chế độ phụ cấp đối với cấp uỷ viên chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trực thuộc đảng bộ bộ phận, Đảng ủy viên trực thuộc Đảng ủy bộ phận, Phó Bí thư, chi ủy viên chi bộ bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 304/2009/NQ-HĐND Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CẤP

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2013

399

Nghị quyết 303/2009/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ thuộc diện điều động, luân chuyển và tăng cường cho cấp xã do tỉnh Sơn La ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 303/2009/NQ-HĐND Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ THUỘC

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

400

Nghị quyết 217/2009/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 19 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 217/2009/NQ-HĐND Mỹ Tho, ngày 04 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ

Ban hành: 04/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132