Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 361-380 trong 24561 văn bản

361

Nghị quyết 132/2009/NQ-HĐND quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XIV, kỳ họp thứ 16 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 132/2009/NQ-HĐND Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2010

362

Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2009/NQ-HĐND Pleiku, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU,

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2018

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2010

364

Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ thực hiện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2009/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

365

Nghị quyết 37/2009/NQ-HĐND về thu lệ phí chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 37/2009/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THU LỆ

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

366

Nghị quyết 35/2009/NQ-HĐND về thu phí tham quan Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 35/2009/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THU PHÍ THAM QUAN KHU

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

367

Nghị quyết 33/2009/NQ-HĐND về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 33/2009/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ THU PHÍ THẨM

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

368

Nghị quyết 34/2009/NQ-HĐND về thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 34/2009/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ THU LỆ PHÍ CẤP BIỂN SỐ NHÀ

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

369

Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tỉnh Trà Vinh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2009/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM QUYỀN

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2015

370

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án định giá rừng (tạm thời) để giao, cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, kỳ họp thứ 13 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 14/2009/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2009

371

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2009/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

372

Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 do tỉnh Bến Tre ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2009/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

373

Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2009/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

374

Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2009/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

375

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2009/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ CÁC LOẠI

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2010

377

Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND về chủ trương vận động lập quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 24/2009/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CHỦ TRƯƠNG VẬN ĐỘNG LẬP

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2010

378

Nghị quyết 25/2009/NQ-HĐND quy định chế độ đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, huyện thực hiện do Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 25/2009/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2010

379

Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND về Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị tỉnh Bến Tre giai đoạn từ năm 2010-2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 22/2009/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2010

380

Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND; quy định về mức thu phí qua phà tam hiệp và phí đo đạc lập bản đồ địa chính do Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 23/2009/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.83