Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 341-360 trong 24565 văn bản

341

Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 11/2009/NQ-HĐND Phủ Lý, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH TỔNG

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

342

Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2010 do tỉnh Trà Vinh ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2009/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2014

343

Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND phê duyệt định mức chi ngân sách xã - phường - thị trấn tỉnh Trà Vinh năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2009/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC CHI NGÂN

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2014

344

Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND phê duyệt định mức chi hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2009/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC CHI QUẢN LÝ

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2014

345

Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI TRƯỞNG BAN

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

346

Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 78/2006/NQ-HĐND về định mức, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 của thành phố Cần Thơ do Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 12/2009/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2010

347

Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 31/2005/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Cần Thơ do Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 11/2009/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2010

348

Nghị quyết 133/2009/NQ-HĐND thành lập thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương do Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XIV, kỳ họp thứ 16 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 133/2009/NQ-HĐND Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2010

349

Nghị quyết 134/2009/NQ-HĐND về kế hoạch biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp năm 2010 tỉnh Hải Dương do Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XIV, kỳ họp thứ 16 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 134/2009/NQ-HĐND Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ HÀNH

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2010

350

Nghị quyết 135/2009/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XIV, kỳ họp thứ 16 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 135/2009/NQ-HĐND Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2010 CỦA

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2010

351

Nghị quyết 130/2009/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XIV, kỳ họp thứ 16 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 130/2009/NQ-HĐND Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2010

352

Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 83/2006/NQ-HĐND về danh mục và mức thu phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 16/2009/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2010

353

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND về danh mục và mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 17/2009/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC VÀ MỨC THU LỆ

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2010

354

Nghị quyết 15/2009/NQ-HĐND quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2009/NQ-HĐND Bắc Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

355

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND thông qua đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010- 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2009/NQ-HĐND Bắc Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐỀ ÁN “PHÁT

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2013

356

Nghị quyết 15/2009/NQ-HĐND thông qua định mức hỗ trợ thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, kỳ họp thứ 13 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 15/2009/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2010

357

Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND điều chỉnh dự án vào kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 22/2009/NQ-HĐND Tây Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN VÀO KẾ HOẠCH

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2010

358

Nghị quyết 25/2009/NQ-HĐND điều chỉnh tăng tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu lệ phí hộ khẩu, lệ phí chứng minh nhân dân do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 25/2009/NQ-HĐND Tây Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH TĂNG TỶ LỆ

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2010

359

Nghị quyết 26/2009/NQ-HĐND về xây dựng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 26/2009/NQ-HĐND Tây Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ XÂY DỰNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ÁP DỤNG

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2010

360

Nghị quyết 175/2009/NQ-HĐND thông qua định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 17 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 175/2009/NQ-HĐND Điện Biên Phủ, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.171.146.16