Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 281-300 trong 24560 văn bản

281

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2010 do Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2009/NQ-HĐND Vũng Tàu, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

282

Nghị quyết 29/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã do tỉnh Cao Bằng ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2009/NQ-HĐND Cao Bằng, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

283

Nghị quyết 135/2009/NQ-HĐND về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII, kỳ họp thứ 16 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 135/2009/NQ-HĐND Đà Lạt, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2010

284

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND về củng cố, xây dựng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2010 - 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa X, kỳ họp thứ 22 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 20/2009/NQ-HĐND Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CỦNG CỐ, XÂY DỰNG

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2010

285

Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa X, kỳ họp thứ 22 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 21/2009/NQ-HĐND Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2010

286

Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2009/NQ-HĐND Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

287

Nghị quyết 26/2009/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quản lý, xử lý tài sản nhà nước đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2009/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP THẨM QUYỀN

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

288

Nghị quyết 152/2009/NQ-HĐND về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2010 và sửa đổi Nghị quyết 77/2006/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 152/2009/NQ-HĐND Biên Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ MỤC TIÊU, GIẢI

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2010

289

Nghị quyết 158/2009/NQ-HĐND về xây dựng trường trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 158/2009/NQ-HĐND Biên Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2010

290

Nghị quyết 132/2009/NQ-HĐND về thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực do Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVI, kỳ họp thứ 13 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 132/2009/NQ-HĐND Nam Định, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THU LỆ PHÍ

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2010

291

Nghị quyết 151/2009/NQ-HĐND về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 151/2009/NQ-HĐND Tam Kỳ, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ MỨC CHI CHO

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2010

293

Nghị quyết 129/2009/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2008 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 129/2009/NQ-HĐND Đà Lạt, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT V/V PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

294

Nghị quyết 157/2009/NQ-HĐND ban hành quy định phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 157/2009/NQ-HĐND Biên Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2010

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2010

296

Nghị quyết 161/2009/NQ-HĐND về thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và điều chỉnh Nghị quyết 92/2007/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 161/2009/NQ-HĐND Biên Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THU PHÍ BẢO

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2010

297

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII, kỳ họp thứ 21 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 14/2009/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC DANH,

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2010

298

Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trong tỉnh Trà Vinh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/2009/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUI ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

299

Nghị quyết 38/2009/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2010 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 38/2009/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

300

Nghị quyết 39/2009/NQ-HĐND tiếp tục vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 39/2009/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TIẾP TỤC VẬN ĐỘNG THỰC

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.234.20