Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 26340 văn bản

201

Nghị quyết 171/2009/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2010 do tỉnh Điện Biên ban hành

171/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 171 2009,Tỉnh Điện Biên,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 171/2009/NQ-HĐND Điện Biên Phủ, ngày

Ban hành: 11/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

202

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND phát triển giáo dục mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

17/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 17,Thành phố Hải Phòng,kế hoạch giáo dục mầm non Hải Phòng,mục tiêu giáo dục mầm non Hải Phòng 2006 2015,đề án phát triển giáo dục mầm non Hải Phòng,Tài chính nhà nước,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

203

Nghị quyết 176/2009/NQ-HĐND về thành lập Bảo vệ dân phố và chế độ, chính sách của bảo vệ dân phố do Tỉnh Điện Biên ban hành

176/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 176 2009,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 176/2009/NQ-HĐND Điện Biên Phủ, ngày

Ban hành: 11/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

204

Nghị quyết 40/2009/NQ-HĐND về Phương án phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn và giá các loại đất năm 2010 do tỉnh Quảng Trị ban hành

40/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 40 2009,Tỉnh Quảng Trị,Bất động sản,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2009/NQ-HĐND Đông Hà, ngày 11

Ban hành: 11/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

205

Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VII, kỳ họp lần thứ 13 ban hành

16/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2009,Tỉnh Đồng Tháp,Chế độ chính sách,Cán bộ công chức,Xã phường thị trấn,Người hoạt động không chuyên trách,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2010

206

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII, kỳ họp thứ 21 ban hành

14/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2009,Tỉnh Trà Vinh,Chế độ chính sách,Người hoạt động không chuyên trách,Xã phường thị trấn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2010

207

Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa X, kỳ họp thứ 22 ban hành

21/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2009,Tỉnh Quảng Ngãi,Chính sách hỗ trợ,Trường trung học phổ thông,Học sinh trường chuyên Lê Khiết,Tỉnh Quảng Ngãi,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2010

208

Nghị quyết 130/2009/NQ-HĐND thông qua Đề án giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII, kỳ họp thứ 16 ban hành

130/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 130 2009,Tỉnh Lâm Đồng,Giá các loại đất,Năm 2010,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 130/2009/NQ-HĐND Đà Lạt, ngày 10 tháng 12 năm

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2010

209

Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

24/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2009,Tỉnh Sóc Trăng,Dự toán thu ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 24/2009/NQ-HĐND Sóc Trăng, ngày 10

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2010

210

Nghị quyết 117/2009/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

117/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 117 2009,Tỉnh Vĩnh Long,Khai thác cát lòng sông,Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2010

211

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND về củng cố, xây dựng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2010 - 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa X, kỳ họp thứ 22 ban hành

20/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2009,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 20/2009/NQ-HĐND Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2010

212

Nghị quyết 155/2009/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VII, kỳ họp thứ 22 ban hành

155/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 155 2009,Tỉnh Quảng Nam,Mức hỗ trợ,Đóng bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm xã hội tự nguyện,Đóng bảo hiểm y tế,Cán bộ không chuyên trách,Xã phường thị trấn,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2010

213

Nghị quyết 150/2009/NQ-HĐND về giá đất năm 2010 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VII, kỳ họp thứ 22 ban hành

150/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 150,Tỉnh Quảng Nam,Giá đất,Năm 2010,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 150/2009/NQ-HĐND Tam Kỳ, ngày 10 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2010

214

Nghị quyết 152/2009/NQ-HĐND về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2010 và sửa đổi Nghị quyết 77/2006/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

152/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 152 2009,Tỉnh Đồng Nai,Mục tiêu giải pháp thực hiện,Nhiệm vụ kinh tế - xã hội,Quốc phòng an ninh,Tỉnh Đồng Nai,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2010

215

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2010

216

Nghị quyết 160/2009/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động; chế độ trợ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức làm công tác công nghệ thông tin và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Đồng Nai Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII,

160/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 160 2009,Tỉnh Đồng Nai,Chế độ hỗ trợ,Cán bộ công chức,Công nghệ thông tin,Tỉnh Đồng Nai,Chế độ dinh dưỡng đặc thù,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2010

217

Nghị quyết 161/2009/NQ-HĐND về thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và điều chỉnh Nghị quyết 92/2007/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

161/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 161 2009,Tỉnh Đồng Nai,Thu phí bảo vệ môi trường,Chất thải rắn,Tỉnh Đồng Nai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2010

218

Nghị quyết 29/2009/NQ-HĐND quy định tiêu chí và định mức phân bổ vốn Chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

29/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 29 2009,Tỉnh Sóc Trăng,Tiêu chí phân bổ vốn,Định mức phân bổ vốn,Chương trình 135,Giai đoạn II,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2010

219

Nghị quyết 32/2009/NQ-HĐND sửa đổi khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND về miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

32/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2009,Tỉnh Sóc Trăng,Sửa đổi,Miễn thu phí,Miễn thu lệ phí,Tỉnh Sóc Trăng,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 32/2009/NQ-HĐND

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2010

220

Nghị quyết 108/2009/NQ-HĐND về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

108/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 108 2009,Tỉnh Vĩnh Long,Lệ phí cấp bản sao,Lệ phí chứng thực,Tỉnh Vĩnh Long,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 108/2009/NQ-HĐND

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103