Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 23916 văn bản

141

Nghị quyết 26/2009/NQ-HĐND thông qua chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XI, kỳ họp thứ 13 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 26/2009/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA CHÍNH

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2010

142

Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XI, kỳ họp thứ 13 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 23/2009/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2010

143

Nghị quyết 113/2009/NQ-HĐND phê duyệt Đề án chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập, dân lập, tư thục do Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XV, kỳ họp thứ 16 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 113/2009/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI LOẠI

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2010

144

Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2009 và 2010 tỉnh Thái nguyên; điều chỉnh tỷ lệ điều tiết thu phí môi trường đối với khai thác tài nguyên khoáng sản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/2009/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2012

145

Nghị quyết 112/2009/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong duy tu, bảo dưỡng và bảo trì công trình giao thông nông thôn Hà Tĩnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/2009/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2014

146

Nghị quyết 28/2009/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết và Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2009/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

147

Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2009 và kế hoạch sử dụng đất (có bổ sung) năm 2010 tỉnh Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2009/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

148

Nghị quyết 29/2009/NQ-HĐND phê chuẩn báo cáo công tác năm 2009 và nhiệm vụ công tác năm 2010 của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2009/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN BÁO CÁO

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

150

Nghị quyết 25/2009/NQ-HĐND thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 25/2009/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ NGOẠI VỤ

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

151

Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND thông qua tổng biên chế hành chính Và quyết định biên chế sự nghiệp năm 2010 tỉnh Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2009/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TỔNG BIÊN CHẾ

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

152

Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2009 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 của tỉnh Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2009/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾT QUẢ THỰC

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

153

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND về nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2009/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ KẾ

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

154

Nghị quyết 174/2009/NQ- HĐND về điều chỉnh định mức phân bổ vốn đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II năm 2010 do tỉnh Điện Biên ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 174/2009/NQ-HĐND Điện Biên Phủ, ngày 11 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

155

Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND phí sử dụng lề đường, bến bãi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2009/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 12 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH PHÍ SỬ DỤNG LỀ

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2017

156

Nghị quyết 15/2009/NQ-HĐND về phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2009/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 12 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH PHÍ THẨM ĐỊNH

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2017

157

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND Sửa đổi Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND về ban hành Phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 14/2009/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 12 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2014

158

Nghị quyết 114/2009/NQ-HĐND bổ sung mức thu và quy định phân chia tỷ lệ phần trăm (%) cho các cấp ngân sách về phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản và điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) số thu phí, lệ phí cho Ban quản lý chợ Hà Tĩnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 114/2009/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BỔ SUNG MỨC THU VÀ

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2012

159

Nghị quyết 27/2009/NQ-HĐND về thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 27/2009/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ THU LỆ PHÍ CẤP

Ban hành: 11/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

160

Nghị quyết 28/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 28/2009/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH

Ban hành: 11/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.211.135.32