Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 24319 văn bản

41

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 do Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2009/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2015

42

Nghị quyết 31/2009/NQ-HĐND về dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2009/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

43

Nghị quyết 32/2009/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010 tỉnh Vĩnh Phúc

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2009/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

44

Nghị quyết 26/2009/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp đối với phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 18 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 26/2009/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP ĐỐI VỚI CÁC

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2010

45

Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND quy định chế độ khen thưởng cho học sinh, sinh viên giỏi, giáo viên và cán bộ quản lý có học sinh giỏi do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2009/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

46

Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND về trích ngân sách hỗ trợ quỹ phát triển tài năng trẻ tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2010 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2009/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ TRÍCH NGÂN SÁCH HỖ

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2013

47

Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND về trích ngân sách hỗ trợ cho Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2010 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2009/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TRÍCH NGÂN

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2013

48

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND về trích ngân sách hỗ trợ cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2010 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2009/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ TRÍCH NGÂN SÁCH HỖ

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2013

49

Nghị quyết 25/2009/NQ-HĐND về trích ngân sách tỉnh hỗ trợ cho quỹ bảo vệ môi trường do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2009/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ TRÍCH NGÂN SÁCH TỈNH

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2013

50

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2010 do Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi khóa IX, kỳ họp thứ 18 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 20/2009/NQ-HĐND Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG

Ban hành: 26/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2010

51

Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông từ năm 2010 đến năm 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp thứ 13 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 16/2009/NQ-HĐND Gia Nghĩa, ngày 25 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ

Ban hành: 25/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2010

Ban hành: 25/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2010

53

Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp thứ 13 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 11/2009/NQ-HĐND Gia Nghĩa, ngày 25 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA DỰ TOÁN THU

Ban hành: 25/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2010

54

Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008 do tỉnh Đắk Nông ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2009/NQ-HĐND Gia Nghĩa, ngày 25 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN

Ban hành: 25/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

55

Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND thông qua đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đắk Nông

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2009/NQ-HĐND Gia Nghĩa, ngày 25 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ

Ban hành: 25/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2013

56

Nghị quyết 90/2009/NQ-HĐND quy định và điều chỉnh phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 90/2009/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 24 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU CHỈNH MỘT

Ban hành: 24/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

57

Nghị quyết 297/2009/NQ-HĐND thông qua chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 297/2009/NQ-HĐND Vinh, ngày 23 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA MỘT SỐ CHÍNH SÁCH

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2010

58

Nghị quyết 299/2009/NQ-HĐND thông qua chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 299/2009/NQ-HĐND Vinh, ngày 23 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA CHÍNH SÁCH

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2010

59

Nghị quyết 295/2009/NQ-HĐND về việc tăng thêm 01 Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ở địa bàn cấp xã do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 295/2009/NQ-HĐND Vinh, ngày 23 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TĂNG THÊM 01 PHÓ CHỦ

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2010

60

Nghị quyết 304/2009/NQ-HĐND về chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 304/2009/NQ-HĐND Vinh, ngày 23 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.251.81