Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 3893 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 140.318 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.300 CÔNG VĂN
161

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5709:2009 về thép cácbon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5709 : 2009 THÉP CÁC BON CÁN NÓNG DÙNG LÀM KẾT CẤU TRONG XÂY DỰNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Hot rolled carbon steel for building - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 5709 : 2009 thay thế TCVN 5709 : 1993 TCVN 5709 : 2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC17 Thép biên

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

162

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8046:2009 về gỗ - Xác định độ hút ẩm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8046 : 2009 GỖ - XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT ẨM Wood - Determination of moisture absorption Lời nói đầu TCVN 8046 : 2009 thay thế cho TCVN 359-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8046 : 2009 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89/SC1 Ván gỗ nhân tạo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

163

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6705:2009 về chất thải rắn thông thường - Phân loại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6705 : 2009 CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG - PHÂN LOẠI Normal solid wastes - Classification Lời nói đầu TCVN 6705 : 2009 thay thế cho TCVN 6705 : 2000. TCVN 6705 : 2009 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

164

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8270:2009 về Quy hoạch cây xanh sử dụng hạn chế và chuyên dụng trong đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8270 : 2009 QUY HOẠCH CÂY XANH SỬ DỤNG HẠN CHẾ VÀ CHUYÊN DỤNG TRONG ĐÔ THỊ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ G reenery planning for tuntionnal and specific areas in urban - Desi g n standards Lời nói đầ u TCVN 8270 : 2009 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

165

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2309:2009 (ISO 760 : 1978) về Xác định hàm lượng nước - Phương pháp Karl Fischer (Phương pháp chung)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2309 : 2009 ISO 760 : 1978 XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP KARL FISCHER (PHƯƠNG PHÁP CHUNG) Determination of water – Karl Fischer method (General method) Lời nói đầu TCVN 2309:2009 thay thế cho TCVN 2309 – 1978. TCVN 2309:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 760:1978.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

166

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7993:2009 (EN 13806:2002) về Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định thủy ngân bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử hơi-lạnh (CVAAS) sau khi phân hủy bằng áp lực

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7993:2009 EN 13806:2002 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH THỦY NGÂN BẰNG ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ HƠI-LẠNH (CVAAS) SAU KHI PHÂN HỦY BẰNG ÁP LỰC Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of mercury by cold - vapour atomic absorption spectrometry (CVAAS)

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

167

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8266:2009 về Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8266 : 2009 SILICON XẢM KHE CHO KẾT CẤU XÂY DỰNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Structural silicone sealants - Specifications Lời nói đầu TCVN 8266:2009 được xây dựng trên cơ sở ASTM C1184. TCVN 8266:2009 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

168

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3804:2009 (ISO 5993 : 1979) về Natri hydroxit sử dụng trong công nghiệp - Xác định hàm lượng thủy ngân - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3804 : 2009 ISO 5993 : 1979 NATRI HYDROXIT SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ KHÔNG NGỌN LỬA Sodium hydroxide for industrial use - Determination of mercury content - Flameless atomic absorption spectrometric method Lời

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

169

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1052:2009 về Etanol tinh chế - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1052 : 2009 ETANOL TINH CHẾ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Pure ethanol - Specifications Lời nói đầu TCVN 1052 : 2009 thay thế cho TCVN 1052 - 71. TCVN 1052 : 2009 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC47 Hóa học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2014

170

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4391:2009 về khách sạn du lịch - Xếp hạng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4391:2009 KHÁCH SẠN - XẾP HẠNG Hotel - Classification Lời nói đầu TCVN 4391: 2009 thay thế TCVN 4391:1986 TCVN 4391:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 228 "Du lịch và các dịch vụ có liên quan" biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

171

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7046:2009 về thịt tươi - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7046 : 2009 THỊT TƯƠI - YÊU CẦU KỸ THUẬT Fresh meat - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 7046 : 2009 thay thế TCVN 7046 : 2002; TCVN 7046 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 thịt và sản phẩm thịt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

172

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7047:2009 về thịt lạnh đông - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7047:2009 THỊT LẠNH ĐÔNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Frozen meat - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 7047 : 2009 thay thế TCVN 7047 : 2002; TCVN 7047 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 Thịt và sản phẩm thịt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

173

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7050:2009 về thịt và sản phẩm thịt chế biến không qua xử lý nhiệt - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7050 : 2009 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT CHẾ BIẾN KHÔNG QUA XỬ LÝ NHIỆT - YÊU CẦU KỸ THUẬT Non-heat treated processed meat - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 7050 : 2009 thay thế TCVN 7050 : 2002; TCVN 7050 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVNRRC/F8 Thịt và Sản

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

174

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8249:2009 bóng đèn huỳnh quang dạng ống - Hiệu suất năng lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8249 : 2009 BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG DẠNG ỐNG- HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Tubular fluorescent lamps – Energy efficiency Lời nói đầu TCVN 8249 : 2009 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC2 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

175

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5508:2009 về Không khí vùng làm việc - Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu và phương pháp đo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5508 : 2009 KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC - YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN VI KHÍ HẬU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO Workplace air - Microclimate requirements and method for measurement Lời nói đầu TCVN 5508 : 2009 thay thế TCVN 5508 : 1991. TCVN 5508 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 146

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

176

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5307:2009 về kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5307 : 2009 KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ - YÊU CẦU THIẾT KẾ Petroleum and petroleum products terminal – Design requirements Lời nói đầu TCVN 5307:2009 thay thế TCVN 5307:2002. TCVN 5307:2009 do Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam biên soạn, Bộ Công Thương đề nghị, Tổng cục TCĐLCL thẩm

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

177

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5509:2009 về không khí vùng làm việc - Silic dioxit trong bụi hô hấp - Giới hạn tiếp xúc tối đa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5509 : 2009 KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC – SILIC DIOXIT TRONG BỤI HÔ HẤP – GIỚI HẠN TIẾP XÚC TỐI ĐA Workplace air –Silica in respirable dusts – Maximum exposure limit (MEL) Lời nói đầu TCVN 5509 : 2009 thay thế cho TCVN 5509 : 1991. TCVN 5509 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

178

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8221:2009 về vải địa kỹ thuật − Phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích

TCVN 8221:2009 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT − PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG TRÊN ĐƠN VỊ DIỆN TÍCH Geotextile - Test method for determination of mass per unit area 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích của vải địa kỹ thuật dạng dệt, dạng không dệt, dạng phức hợp,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

179

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8222:2009 về vải địa kỹ thuật − Quy định chung về lấy mẫu, thử mẫu và xử lý thống kê

TCVN 8222:2009 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT − QUI ĐỊNH CHUNG VỀ LẤY MẪU, THỬ MẪU VÀ XỬ LÝ THỐNG KÊ Geotextile - General requirement of sampling testing and statistical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định cách lấy mẫu và điều hòa mẫu cho tất cả các loại vải địa kỹ thuật dạng dệt, dạng không dệt, dạng phức hợp;

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

180

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1450:2009 về gạch rỗng đất sét nung

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1450 : 2009 GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT NUNG Hollow clay bricks Lời nói đầu TCVN 1450 : 2009 thay thế TCVN 1450 : 1998. TCVN 1450 : 2009 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.171.146.16