Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 3888 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 140.169 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.290 CÔNG VĂN
141

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8178:2009 (ISO/TS 2963 : 2006) về Phomat và sản phẩm phomat chế biến - Xác định hàm lượng axit xitric - Phương pháp enzym

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8178 : 2009 ISO/TS 2963 : 2006 PHOMAT VÀ SẢN PHẨM PHOMAT CHẾ BIẾN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT XITRIC - PHƯƠNG PHÁP ENZYM Cheese and processed cheese products - Determination of citric acid content - Enzymatic method Lời nói đầu TCVN 8178 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 2963 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

142

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8177:2009 (ISO 7889 : 2003) về Sữa chua - Định lượng các vi sinh vật đặc trưng - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 37 độ C

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8177: 2009 ISO 7889 : 2003 SỮA CHUA – ĐỊNH LƯỢNG CÁC VI SINH VẬT ĐẶC TRƯNG – KỸ THUẬT ĐẾM KHUẨN LẠC Ở 37 0C Yogurt – Enumeration of characteristic microorganisms – Colony-count technique at 37 0C Lời nói đầu TCVN 8177 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 7889 : 2003; TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

143

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8176:2009 (ISO 13580 : 2005) về Sữa chua - Xác định hàm lượng chất khô tổng số (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8176 : 2009 ISO 13580 : 2005 SỮA CHUA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT KHÔ TỔNG SỐ (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Yogurt - Determination of total solids content (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8176 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 13580 : 2005; TCVN 8176 : 2009 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

144

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8175:2009 (ISO 2962 : 1984) về Phomat và sản phẩm phomat chế biến - Xác định hàm lượng phospho tổng số - Phương pháp đo phổ hấp thụ phân tử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8175 : 2009 ISO 2962 : 1984 PHOMAT VÀ SẢN PHẨM PHOMAT CHẾ BIẾN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOSPHO TỔNG SỐ - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Cheese and processed cheese products - Determination of the total phosphorous content- Molecular absorption spectrometric method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

145

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8174:2009 (ISO 5534 : 2004) về Phomat và phomat chế biến - Xác định hàm lượng chất khô tổng số (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8174 : 2009 ISO 5534 : 2004 PHOMAT VÀ PHOMAT CHẾ BIẾN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT KHÔ TỔNG SỐ (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Cheese and processed cheese - Determination of the total solids content (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8174 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 5534 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

146

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8173:2009 (ISO 3433 : 2008) về Phomat - Xác định hàm lượng chất béo - Phương pháp Van Gulik

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8173 : 2009 ISO 3433 : 2008 PHOMAT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO - PHƯƠNG PHÁP VAN GULIK Cheese - Determination of fat content - Van Gulik method Lời nói đầu TCVN 8173 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3433 : 2008; TCVN 8173 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

147

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8172:2009 (ISO 3432 : 2008) về Phomat - Xác định hàm lượng chất béo - Dụng cụ đo chất béo sữa (butyrometer) dùng cho phương pháp Van Gulik

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8172 : 2009 ISO 3432 : 2008 PHOMAT – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO – DỤNG CỤ ĐO CHẤT BÉO SỮA (BUTYROMETER) DÙNG CHO PHƯƠNG PHÁP VAN GULIK Cheese – Determination of fat content – Butyrometer for Van Gulik method Lời nói đầu TCVN 8172 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3432 : 2008;

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

148

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8156:2009 (ISO 15648 : 2004) về Bơ - Xác định hàm lượng muối - Phương pháp đo điện thế

TIÊU CHUẨN  QUỐC GIA TCVN 8156 : 2009 ISO 15648 : 2004 BƠ – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MUỐI – PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN THẾ Butter – Determination of salt content – Potentiometric method Lời nói đầu TCVN 8156 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 15648 : 2004; TCVN 8156 : 2009 do Ban kĩ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

149

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8155:2009 (ISO 13559 : 2002) về Bơ, sữa lên men và phomat tươi - Định lượng các vi sinh vật nhiễm bẩn - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30 độ C

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN  8155 : 2009 ISO 13559 : 2002 BƠ, SỮA LÊN MEN VÀ PHOMAT TƯƠI- ĐỊNH LƯỢNG CÁC VI SINH VẬT NHIỄM BẨN- KỸ THUẬT ĐẾM KHUẨN LẠC Ở 300C Butter, fermented milks and fresh cheese – Enumeration of contaminating microorganisms- Colony-count technique at 300C 1. Phạm vi áp dụng Tiêu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

150

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8154:2009 (ISO 17189 : 2003) về Bơ, nhũ tương dầu thực phẩm và chất béo dạng phết -Xác định hàm lượng chất béo (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8154 : 2009 ISO 17189 : 2003 BƠ, NHŨ TƯƠNG DẦU THỰC PHẨM VÀ CHẤT BÉO DẠNG PHẾT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Butter, edible oil emulsions and spreadable fats - Determination of fat content (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8154 : 2009 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

151

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8153:2009 (ISO 7586 : 1985) về Bơ - Xác định chỉ số phân tán nước

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8153 : 2009 ISO 7586 : 1985 BƠ - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ PHÂN TÁN NƯỚC Butter - Determination of water dispersion value Lời nói đầu TCVN 8153 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 7586 : 1985; TCVN 8153 : 2009 do Ban kĩ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

152

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8109:2009 (ISO 1737 : 2008) về Sữa cô đặc và sữa đặc có đường - Xác định hàm lượng chất béo - Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8109 : 2009 ISO 1737 : 2008 SỮA CÔ ĐẶC VÀ SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Evaporated milk and sweetened condensed milk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8109 : 2009

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

153

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8108:2009 (ISO 11285 : 2004) về Sữa - Xác định hàm lượng lactuloza - Phương pháp enzym

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8108 : 2009 ISO 11285 : 2004 SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LACTULOZA - PHƯƠNG PHÁP ENZYM Milk - Determination of lactulose content - Enzymatic method Lời nói đầu TCVN 8108 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 11285 : 2004; TCVN 8108 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

154

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8107:2009 (ISO 22662 : 2007) về Sữa và sản phẩm sữa - Xác định hàm lượng lactoza bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8107 : 2009 ISO 22662 : 2007 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LACTOZA BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Milk and milk products - Determination of lactose content by high-performance liquid chromatography (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8107 : 2009 hoàn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

155

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8106:2009 (ISO/TS 26844 : 2006) về Sữa và sản phẩm sữa - Xác định dư lượng kháng sinh - Phép thử phân tán trong ống nghiệm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8106 : 2009 ISO/TS 26844 : 2006 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG KHÁNG SINH - PHÉP THỬ PHÂN TÁN TRONG ỐNG NGHIỆM Milk and milk products - Determination of antimicrobial residues - Tube diffusion test Lời nói đầu TCVN 8106 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO/TS 26844 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

156

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8105:2009 (ISO 20541 : 2008) về Sữa và sản phẩm sữa - Xác định hàm lượng nitrat - Phương pháp khử enzym và đo phổ hấp thụ phân tử sau phản ứng griess

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8105 : 2009 ISO 20541 : 2008 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITRAT - PHƯƠNG PHÁP KHỬ ENZYM VÀ ĐO PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ SAU PHẢN ỨNG GRIESS Milk and milk products - Determination of nitrate content - Method by enzymatic reduction and molecular-absorption spectrometry after Griess

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

157

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8104:2009 (ISO 17792 : 2006) về Sữa, sản phẩm sữa và các chủng khởi động ưa ấm - Định lượng vi khuẩn lactic lên men xitrat - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 25 độ C

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8104 : 2009 ISO 17792 : 2006 SỮA, SẢN PHẨM SỮA VÀ CÁC CHỦNG KHỞI ĐỘNG ƯA ẤM - ĐỊNH LƯỢNG VI KHUẨN LACTIC LÊN MEN XITRAT - KỸ THUẬT ĐẾM KHUẨN LẠC Ở 25 °C Milk, milk products and mesophilic starter cultures - Enumeration of citrate-frementing lactic acid bacteria - Colony-count technique

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

158

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8103:2009 (ISO 14156 : 2001/AMD 1 : 2007) về Sữa và sản phẩm sữa - Phương pháp chiết lipit và các hợp chất hòa tan trong lipit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8103:2009 ISO 14156 : 2001 WITH AMENDMENT 1 : 2007 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - PHƯƠNG PHÁP CHIẾT LIPIT VÀ CÁC HỢP CHẤT HÒA TAN TRONG LIPIT Milk and milk products - Extraction methods for lipids and liposoluble compounds Lời nói đầu TCVN 8103 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

159

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8102:2009 (ISO 9231 : 2008) về Sữa và sản phẩm sữa - Xác định hàm lượng axit benzoic và axit sorbic

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8102 : 2009 ISO 9231 : 2008 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT BENZOIC VÀ AXIT SORBIC Milk and milk products - Determination of the benzoic and sorbic acid contents Lời nói đầu TCVN 8102 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 9231 : 2008; TCVN 8102 : 2009 do

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

160

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8101:2009 (ISO 8260 : 2008) về Sữa và sản phẩm sữa - Xác định thuốc bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ và polyclobiphenyl - Phương pháp sắc ký khí - lỏng mao quản có detector bắt giữ electron

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8101 : 2009 ISO 8260 : 2008 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - XÁC ĐỊNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM CLO HỮU CƠ VÀ POLYCLOBIPHENYL - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ-LỎNG MAO QUẢN CÓ DETECTOR BẮT GIỮ ELECTRON Milk and milk products - Determination of organochlorine pesticides and polychlorobiphenyls - Method

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.48.142