Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 3888 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 140.212 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.294 CÔNG VĂN
121

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5302:2009 về Chất lượng đất - Yêu cầu chung đối với việc phục hồi đất

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5302 : 2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VIỆC PHỤC HỒI ĐẤT Soil quality – General requirement for soil reclamation Lời nói đầu TCVN 5302 : 2009 thay thế cho TCVN 5302 : 1995. TCVN 5302 : 2009 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

122

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5300:2009 về Chất lượng đất - Phân loại đất bị ô nhiễm hóa chất

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5300 : 2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – PHÂN LOẠI ĐẤT BỊ Ô NHIỄM HÓA CHẤT Soil quality – Classification of soil polluted by chemicals Lời nói đầu TCVN 5300 : 2009 thay thế cho TCVN 5300 : 1995. TCVN 5300 : 2009 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

123

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5299:2009 về Chất lượng đất - Phương pháp xác định mức độ xói mòn đất do mưa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5299 : 2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ XÓI MÒN ĐẤT DO MƯA Soil quality – Method for determination of soil erosion by rain Lời nói đầu TCVN 5299 : 2009 thay thế cho TCVN 5299 : 1995 TCVN 5299 : 2009 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 190 Chất lượng đất

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

124

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8250:2009 về Bóng đèn sodium cao áp - Hiệu suất năng lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8250 : 2009 BÓNG ĐÈN SODIUM CAO ÁP – HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG High-pressure sodium vapour lamps –Energy efficiency Lời mở đầu TCVN 8250 : 2009 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC2 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

125

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8248:2009 về Ba lát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang - Hiệu suất năng lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8248 : 2009 BALÁT ĐIỆN TỪ DÙNG CHO BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG – HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Electromagnetic ballasts for fluorescent lamps – Energy efficiency Lời nói đầu TCVN 8248 : 2009 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC2 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị chiếu sáng biên

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

126

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8246:2009 (EPA Method 7000B) về Chất lượng đất - Xác định kim loại bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8246 : 2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Soil quality – Flame atomic absorption spectrophotometry Lời nói đầu TCVN 8246 : 2009 thay thế cho TCVN 4405 : 1987, TCVN 4406 : 1987, TCVN 4618 : 1988, TCVN 4619 : 1988, TCVN 5254 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

127

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8144:2009 về Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất pretilachlor

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8144:2009 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT PRETILACHLOR Pesticides – Determination of pretilachlor content Lời nói đầu TCVN 8144:2009 do Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

128

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8062:2009 (EPA Method 8141A) về chất lượng đất - Xác định hợp chất phospho hữu cơ bằng sắc ký khí - Kỹ thuật cột mao quản

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8062 : 2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH HỢP CHẤT PHOSPHO HỮU CƠ BẰNG SẮC KÝ KHÍ - KỸ THUẬT CỘT MAO QUẢN Soil quality - Organophosphorus compounds by gas chromatography - capillary column technique Lời nói đầu TCVN 8062 : 2009 thay thế TCVN 6133 : 1996 và TCVN 6136 : 1996. TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

129

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8061:2009 (ISO 10382 : 2002) về Chất lượng đất - Xác định hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ và polyclorin biphenyl - Phương pháp sắc ký khí với detector bẫy electron

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8061 : 2009 ISO 10382 : 2002 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – XÁC ĐỊNH HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT CLO HỮU CƠ VÀ POLYCLORIN BIPHENYL – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ VỚI DETECTOR BẪY ELECTRON Soil quality – Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls – Gas-chromatographic method

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

130

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8110:2009 (ISO 14377 : 2002) về Sữa cô đặc đóng hộp - Xác định hàm lượng thiếc - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8110 : 2009 ISO 14377 : 2002 SỮA CÔ ĐẶC ĐÓNG HỘP – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THIẾC – PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ DÙNG LÒ GRAPHIT Canned evaporated milk – Determination of tin content - Method using graphite furnace atomic absorption spectrometry Lời nói đầu TCVN 8110 : 2009 hoàn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

131

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8111:2009 (ISO 6090 : 2004) về Sữa, sữa bột, buttermilk, buttermilk bột, whey và whey bột - Phát hiện hoạt độ phosphataza

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8111 : 2009 ISO 6090 : 2004 SỮA, SỮA BỘT, BUTTERMILK, BUTTERMILK BỘT, WHEY VÀ WHEY BỘT - PHÁT HIỆN HOẠT ĐỘ PHOSPHATAZA Milk and dried milk, buttermilk and buttermilk powder, whey and whey powder - Detection of phophatase activity. Lời nói đầu TCVN 8111 : 2009 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

132

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8148:2009 (ISO 1738 : 2004) về Bơ - Xác định hàm lượng muối

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8148 : 2009 ISO 1738 : 2004 BƠ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MUỐI Butter - Determination of salt content Lời nói đầu TCVN 8148 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 1738:2004; TCVN 8148 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

133

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8149:2009 (ISO 1739 : 2006) về Bơ - Xác định chỉ số khúc xạ của chất béo (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8149 : 2009 ISO 1739 : 2006 BƠ - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ KHÚC XẠ CỦA CHẤT BÉO (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Butter - Determination of the refractive index of the fat (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8149 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 1739:2006; TCVN 8149 : 2009 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

134

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8150:2009 (ISO 16305 : 2005) về Bơ - Xác định độ cứng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8150 : 2009 ISO 16305 : 2005 BƠ - XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG Butter - Determination of firmness Lời nói đầu TCVN 8150 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 16305 : 2005; TCVN 8150 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

135

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8152:2009 (ISO 7238 : 2004) về Bơ - Xác định độ pH của serum - Phương pháp đo điện thế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8152 : 2009 ISO 7238 : 2004 BƠ - XÁC ĐỊNH ĐỘ pH CỦA SERUM - PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN THẾ Butter - Determination of pH of the serum - Potentiometric method Lời nói đầu TCVN 8152 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 7238 : 2004; TCVN 8152 : 2009 do Ban kĩ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

136

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8208:2009 về Giày vải

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8208 : 2009 GIÀY VẢI Canvas shoes Lời nói đầu TCVN 8208 : 2009 thay thế cho TCVN 1677 :1986, TCVN 1678 :1986 và TCVN 1679 :1975. TCVN 8208 : 2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 120 Sản phẩm da biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

137

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8196:2009 về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng bằng chất dẻo đúc - Yêu cầu kỹ thuật cho ủng polyuretan có lót hoặc không có lót dùng trong công nghiệp

TCVN 8196 : 2009 ISO 5423 : 1992 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN - GIÀY ỦNG BẰNG CHẤT DẺO ĐÚC - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO ỦNG POLYURETAN CÓ LÓT HOẶC KHÔNG CÓ LÓT DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP Moulded plastics footwear - Lined or unlined polyurethane boots for general industrial use - Specification Lời nói đầu TCVN 8196 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

138

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8182:2009 (ISO 9232 : 2003) về Sữa chua - Nhận biết các vi sinh vật đặc trưng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8182 : 2009 ISO 9232 : 2003 SỮA CHUA – NHẬN BIẾT CÁC VI SINH VẬT ĐẶC TRƯNG (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus và Streptococcus thermophilus) Yogurt – Identification of characteristic microorgranisms (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and Streptococcus

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

139

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8181:2009 (ISO 1735:2004) về Phomat và sản phẩm phomat chế biến - Xác định hàm lượng chất béo - Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8181:2009 ISO 1735:2004 PHOMAT VÀ SẢN PHẨM PHOMAT CHẾ BIẾN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Cheese and processed cheese products - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8181:2009 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

140

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8179:2009 (ISO/TS 17837 : 2008) về Sản phẩm phomat chế biến - Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô - Phương pháp Kjeldahl

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8179 : 2009 ISO/TS 17837 : 2008 SẢN PHẨM PHOMAT CHẾ BIẾN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ VÀ TÍNH HÀM LƯỢNG PROTEIN THÔ - PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL Processed cheese products - Determination of nitrogen content and crude protein calculation - Kjeldahl method Lời nói đầu TCVN 8179 : 2009

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.122.166