Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 3938 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 141.268 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.328 CÔNG VĂN
101

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8140:2009 (ISO 13493 :1998) về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng cloramphenicol - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8140 : 2009 ISO 13493 :1998 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CLORAMPHENICOL - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG  HIỆU NĂNG CAO Meat and meat products - Determination of chloramphenicol content - Method using liquid chromatography Lởi nói đầu TCVN 8140 : 2009 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

102

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8141:2009 (ISO 2294:1974) về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng phospho tổng số (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8141 : 2009 ISO 2294:1974 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOSPHO TỔNG SỐ (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Meat and meat products - Determination of total phosphorus content (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8141 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 2294 : 1974; TCVN 8141

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

103

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8142:2009 (ISO 3496 : 1994) về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng hydroxyprolin

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8142 : 2009 ISO 3496 : 1994 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HYDROXYPROLIN Meat and meat products - Determination of content hydroxyproline content Lời nói đầu TCVN 8142 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3496 : 1994; TCVN 8142 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

104

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7997:2009 về Cáp điện lực đi ngầm trong đất - Phương pháp lắp đặt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7997:2009 CÁP ĐIỆN LỰC ĐI NGẦM TRONG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT Power cable buried ground - Installation methods Lời nói đầu TCVN 7997 : 2009 được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của Hiệp hội công nghiệp Nhật Bản JIS C 3653 : 1994; TCVN 7997 : 2009 xây dựng trên cơ sở dự thảo đề

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

105

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8008:2009 về Rượu chưng cất - Xác định độ cồn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8008:2009 RƯỢU CHƯNG CẤT - XÁC ĐỊNH ĐỘ CỒN Distilled liquors - Determination of alcohol Lời nói đầu TCVN 8008:2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 982.10 Alcohol by volume in distilled liquors. Densitometric method; TCVN 8008:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

106

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1051:2009 về Etanola tinh chế - Phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1051:2009 ETANOL TINH CHẾ - PHƯƠNG PHÁP THỬ Pure ethanol – Test methods Lời nói đầu TCVN 1051:2009 thay thế cho TCVN 1051-71. TCVN 1051:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC47 Hóa học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2014

107

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8285:2009 (ISO 4957:1999) về Thép dụng cụ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8285:2009 ISO 4957:1999 THÉP DỤNG CỤ Tool steels Lời nói đầu TCVN 8285:2009 thay thế TCVN 1822:1993 và TCVN 1823:1993. TCVN 8285:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 4957:1999. TCVN 8285:2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2015

108

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8165:2009 (ISO 13912 : 2005) về Gỗ kết cấu - Phân cấp độ bền bằng thiết bị - Nguyên tắc cơ bản

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8165 : 2009 ISO 13912 : 2005 GỖ KẾT CẤU - PHÂN CẤP ĐỘ BỀN BẰNG THIẾT BỊ - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Structural timber - Machine strength grading - Basic principles Lời nói đầu TCVN 8165 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 13912 : 2005. TCVN 8165 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

109

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8166:2009 (ISO 9709 : 2005) về Gỗ kết cấu - Phân cấp độ bền bằng mắt thường - Nguyên tắc cơ bản

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8166 : 2009 ISO 9709 : 2005 GỖ KẾT CẤU - PHÂN CẤP ĐỘ BỀN BẰNG MẮT THƯỜNG - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Structural timber- Visual strength grading - Basic principles Lời nói đầu TCVN 8166 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 9709 : 2005. TCVN 8166 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2015

110

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7936:2009 (ISO 14656:1999) về Bột epoxy và vật liệu bịt kín cho lớp phủ thép cốt bê tông

TCVN 7936:2009 ISO 14656:1999 BỘT EPOXY VÀ VẬT LIỆU BỊT KÍN CHO LỚP PHỦ THÉP CỐT BÊ TÔNG Epoxy powder and sealing material for the coating of steel for the reinforcement of concrete Lời nói đầu TCVN 7936:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 14656:1999. TCVN 7936:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2015

111

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2562:2009 về Máy kéo và máy liên hợp - Động cơ điêzen - Yêu cầu kỹ thuật chung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2562: 2009 MÁY KÉO VÀ MÁY LIÊN HỢP - ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Tractors and combines - Diesel engines - General technical requirements Lời nói đầu TCVN 2562: 2009 thay thế TCVN 2562:1978; TCVN 2562: 2009 được biên soạn trên cơ sở tham khảo GOCT 20000:1988"

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

112

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1481:2009 về Ổ lăn - Ổ bi và ổ đũa - Kích thước cơ bản

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1481:2009 Ổ LĂN - Ổ BI VÀ Ổ ĐŨA – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN Rolling bearings – Ball bearings and rolles bearings – Basic dimension Lời nói đầu TCVN 1481:2009 thay thế TCVN 1481:1985. TCVN 1481:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 4 Ổ lăn, ổ đỡ  biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

113

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3854:2009 (ISO 4140 : 1979) về Ferocrom và Ferosiliccrom - Xác định hàm lượng Crom - Phương pháp điện thế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3854 : 2009 ISO 4140 : 1979 FEROCROM VÀ FEROSILICCROM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CROM - PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ Ferrochromium and ferrosilicochromium - Determination of chromium content - Potentiometric method Lời nói đầu TCVN 3854 : 2009 thay thế TCVN 3854 : 1983. TCVN 3854 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

114

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5015:2009 (ISO 5448 : 1981) về Ferocrom - Yêu cầu kỹ thuật và điều kiện cung cấp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5015 : 2009 ISO 5448 : 1981 FEROCROM - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP Ferrochromium - Specification and conditions of delivery Lời nói đầu TCVN 5015 : 2009 thay thế TCVN 5015 : 1989 TCVN 5015 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 5448 : 1981. TCVN 5015 : 2009

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

115

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6696:2009 về Chất thải rắn - Bãi chôn lấp hợp vệ sinh - Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6696 : 2009 CHẤT THẢI RẮN - BÃI CHÔN LẤP HỢP VỆ SINH - YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Solid wastes - Sanitary landfill - General requirements for environmental protection Lời nói đầu TCVN 6696 : 2009 thay thế TCVN 6696 : 2000. TCVN 6696 : 2009 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

116

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7059:2009 (ISO 9129 : 2008) về Mô tô - Phương pháp đo mô men quán tính

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7059 : 2009 ISO 9129 : 2008 MÔ TÔ - PHƯƠNG PHÁP ĐO MÔ MEN QUÁN TÍNH Motorcycles - Measurement methods for moments of inertia Lời nói đầu TCVN 7059 : 2009 thay thế TCVN 7059 : 2002; TCVN 7059 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 9129 : 2008; TCVN 7059 : 2009 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

117

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7060:2009 (ISO 9130 : 2005) về Mô tô - Phương pháp đo xác định vị trí trọng tâm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7060 : 2009 ISO 9130 : 2005 MÔ TÔ - PHƯƠNG PHÁP ĐO XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TRỌNG TÂM Motorcycles - Measurement methods for location of centre of gravity Lời nói đầu TCVN 7060 : 2009 thay thế TCVN 7060 : 2002; TCVN 7060 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 9130 : 2005; TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

118

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5816:2009 về Nha khoa - Sản phẩm vệ sinh răng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5816:2009 NHA KHOA - SẢN PHẨM VỆ SINH RĂNG Dentistry - Dentifrices Lời nói đầu TCVN 5816: 2009 thay thế cho TCVN 5816:1994 và Sửa đổi TCVN 5816: 1994/SĐ1: 1998. TCVN 5816: 2009 được xây dựng trên cơ sở ISO/DIS 11609 : 2008 và Hiệp định Mỹ phẩm của Asean. TCVN 5816: 2009 do

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

119

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8119:2009 (ISO 5517 : 1978) về rau quả và sản phẩm rau quả - Xác định hàm lượng sắt - Phương pháp đo quang dùng 1,10-phenanthrolin

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8119:2009 RAU QUẢ VÀ SẢN PHẨM RAU QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT – PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG DÙNG 1,10-PHENANTHROLIN Fruits, vegetables and derived products – Determination of iron content – 1,10-phenanthroline photometric method Lời nói đầu TCVN 8119: 2009 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

120

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4546:2009 về tôm mũ ni đông lạnh

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4546 : 2009 TÔM MŨ NI ĐÔNG LẠNH Frozen slipper lobster Lời nói đầu TCVN 4546:2009 thay thế TCVN 4546:1994; TCVN 4546:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F11 Thủy sản biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45