Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 3895 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 140.357 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.305 CÔNG VĂN
81

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1819:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng mangan - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1819 : 2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MANGAN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of manganese content - Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp chuẩn độ bằng dung dịch natri asenit nitrit để xác định hàm

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

82

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1820:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng lưu huỳnh - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1820 : 2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of sulphur content - Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp chuẩn độ bằng dung dịch Iod và natri hydroxyt để xác định hàm

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

83

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1821:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng cacbon tổng - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1821:2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBON TỔNG - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and Iron - Determination of total carbon content - Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích để xác định hàm lượng cacbon (C) tổng trong

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

84

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5335:2009 về Than hoạt tính dạng bột - Phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5335 : 2009 THAN HOẠT TÍNH DẠNG BỘT - PHƯƠNG PHÁP THỬ Powdery active carbon - Test method Lời nói đầu TCVN 5335 : 2009 thay thế TCVN 5335 : 1991 TCVN 5335 : 2009 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC27/SC3 Nhiên liệu khoáng rắn - Than biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

85

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5879:2009 (ISO 3058:1998) về Thử không phá hủy - Phương tiện kiểm tra bằng mắt - Chọn kính phóng đại có độ phóng đại nhỏ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5879:2009 ISO 3058:1998 THỬ KHÔNG PHÁ HỦY – PHƯƠNG TIỆN KIỂM TRA BẰNG MẮT – CHỌN KÍNH PHÓNG ĐẠI CÓ ĐỘ PHÓNG ĐẠI NHỎ Non-destructive testing – Aids to visual inspection- Selection of low-power magnifiers Lời nói đầu TCVN 5879:2009 thay thế cho TCVN 5879:1995. TCVN 5879:2009

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

86

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8010:2009 về Rượu chưng cất - Xác định hàm lượng metanol

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8010 : 2009 RƯỢU CHƯNG CẤT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG METANOL Distilled liquors - Determination of methanol content Lời nói đầu TCVN 8010:2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 972.11 Methanol in Distilled Liquors. Gas Chromatographic Method; TCVN 8010:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

87

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8011:2009 về Rượu chưng cất - Phương pháp xác định hàm lượng rượu bậc cao và etyl axetat bằng sắc ký khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8011 : 2009 RƯỢU CHƯNG CẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG RƯỢU BẬC CAO VÀ ETYL AXETAT BẰNG SẮC KÝ KHÍ Distilled liquors - Determination of alcohols (higher) and ethyl acetate contents by gas chromatographic method Lời nói đầu TCVN 8011 : 2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 972.10

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

89

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2129:2009 về Vật liệu dệt - Vải bông và sản phẩm vải bông - Phương pháp xác định định lượng hóa chất còn lại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2129 : 2009 VẬT LIỆU DỆT - VẢI BÔNG VÀ SẢN PHẨM VẢI BÔNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHẤT CÒN LẠI Textiles - Cotton fabrics and cotton products - Methods of quantitative determination of chemical residues Lời nói đầu TCVN 2129 : 2009 thay thế TCVN 2129:1977. TCVN 2129 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

90

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2130:2009 về Vật liệu dệt - Vải bông và sản phẩm vải bông - Phương pháp xác định định tính hóa chất còn lại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2130 : 2009 VẬT LIỆU DỆT - VẢI BÔNG VÀ SẢN PHẨM VẢI BÔNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỊNH TÍNH HÓA CHẤT CÒN LẠI Textiles - Cotton fabrics and cotton products - Methods of qualitative determinations of chemical residues Lời nói đầu TCVN 2130:2009 thay thế TCVN 2130:1977.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

91

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4182:2009 (ASTM D 1445 : 2005) về Vật liệu dệt - Xơ bông - Xác định độ bền đứt và độ giãn dài khi đứt (Phương pháp chùm xơ dẹt)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4182 : 2009 ASTM D 1445 : 2005 VẬT LIỆU DỆT - XƠ BÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN ĐỨT VÀ ĐỘ GIÃN DÀI KHI ĐỨT (PHƯƠNG PHÁP CHÙM XƠ DẸT) Standard test method for breaking strength and elongation of cotton fibers (flat bundle method) Lời nói đầu TCVN 4182 : 2009 thay thế TCVN 4182 : 1986.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

92

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4183:2009 (ASTM D 1442 : 2006) về Vật liệu dệt - Xơ bông - Phương pháp xác định độ chín (Quy trình trương nở bằng natri hydroxit và ánh sáng phân cực)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4183 : 2009 ASTM D 1442 : 2006 VẬT LIỆU DỆT – XƠ BÔNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHÍN (QUY TRÌNH TRƯƠNG NỞ BẰNG NATRI HYDROXIT VÀ ÁNH SÁNG PHÂN CỰC) Standard test method for maturity of cotton fibers (sodium hydroxide swelling and polarized light procedures) Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

93

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5092:2009 (ASTM D 737 : 2004) về Vật liệu dệt - Vải dệt - Phương pháp xác định độ thoáng khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5092 : 2009 ASTM D 737 : 2004 VẬT LIỆU DỆT - VẢI DỆT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ THOÁNG KHÍ Standard test method for air permeability of textile fabrics Lời nói đầu TCVN 5092 : 2009 thay thế TCVN 5092 : 1990. TCVN 5092 : 2009 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

94

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5788:2009 (ASTM D 1423 : 2002) về Vật liệu dệt - Sợi - Phương pháp xác định độ săn bằng cách đếm trực tiếp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5788 : 2009 ASTM D 1423 : 2002 VẬT LIỆU DỆT - SỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ SĂN BẰNG CÁCH ĐẾM TRỰC TIẾP Standard test method for twist in yarns by direct-counting Lời nói đầu TCVN 5788 : 2009 thay thế TCVN 5788 : 1994 TCVN 5788: 2009 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

95

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6176:2009 (ASTM D 1518:1985) về vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ truyền nhiệt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6176 : 2009 ASTM D 1518:1985 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ TRUYỀN NHIỆT Standard test method for thermal transmittance of textile materials Lời nói đầu TCVN 6176:2009 thay thế TCVN 6176:1986. TCVN 6176:2009 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

96

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8204:2009 (ASTM D 3885 : 2007) về Vật liệu dệt - Vải dệt - Xác định độ bền mài mòn (Phương pháp uốn và mài mòn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8204 : 2009 ASTM D 3885 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - VẢI DỆT - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀI MÒN (PHƯƠNG PHÁP UỐN VÀ MÀI MÒN) Standard test method for Abrasion resistance of textile fabrics (flexing and abrasion method) Lời nói đầu TCVN 8204 : 2009 thay thế TCVN 5445 : 1991 và TCVN 5797:

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

97

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8203:2009 (ISO 5089 : 1977) về Vật liệu dệt - Chuẩn bị mẫu thử phòng thí nghiệm và mẫu thử cho phép thử hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8203 : 2009 ISO 5089 : 1977 VẬT LIỆU DỆT – CHUẨN BỊ MẪU THỬ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ MẪU THỬ CHO PHÉP THỬ HÓA HỌC Textiles – Preparation of laboratory test samples and test specimens for chemical testing Lời nói đầu TCVN 8203 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 5089 : 1977.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

98

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4896:2009 về Vật liệu dệt - Vải dệt - Ghi nhãn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4896 : 2009 VẬT LIỆU DỆT - VẢI DỆT - GHI NHÃN Textiles - Fabrics - Marking Lời nói đầu TCVN 4896 : 2009 thay thế TCVN 4896 : 1989. TCVN 4896 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

99

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5781:2009 về Phương pháp đo cơ thể người

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5781 : 2009 PHƯƠNG PHÁP ĐO CƠ THỂ NGƯỜI Method of human body measuring Lời nói đầu TCVN 5781 : 2009 thay thế TCVN 5781 : 1994; TCVN 5781 : 2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

100

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5782:2009 về Hệ thống cỡ số tiêu chuẩn quần áo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5782 : 2009 HỆ THỐNG CỠ SỐ TIÊU CHUẨN QUẦN ÁO Standard sizing systems for clothes Lời nói đầu TCVN 5782 : 2009 thay thế TCVN 5782 : 1994. TCVN 5782 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.4.76