Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 3895 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 140.357 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.305 CÔNG VĂN
41

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8120:2009 (ISO 5520:1981) về rau quả và sản phẩm rau quả - Xác định độ kiềm của tro tổng số và của tro tan trong nước

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8120 : 2009 RAU QUẢ VÀ SẢN PHẨM RAU QUẢ - XÁC ĐỊNH ĐỘ KIỀM CỦA TRO TỔNG SỐ VÀ CỦA TRO TAN TRONG NƯỚC Fruits, vegetables and derived products - Determination of alkalinity of total ash and of water-soluble ash Lời nói đầu TCVN 8120:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 5520:1981;

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

42

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8121:2009 (ISO 5523:1981) về sản phẩm rau, quả dạng lỏng - Xác định hàm lượng sulfua dioxit (Phương pháp thông dụng)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8121 : 2009 SẢN PHẨM RAU, QUẢ DẠNG LỎNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SULFUA DIOXIT (PHƯƠNG PHÁP THÔNG DỤNG) Liquid fruit and vegetable products - Determination of sulphur dioxide content (Routine method) Lời nói đầu TCVN 8121:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 5523:1981; TCVN 8121:2009

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

43

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8122:2009 (ISO 22855:2008) về sản phẩm rau, quả - Xác định nồng độ axit benzoic và axit sorbic - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8122 : 2009 SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ AXIT BENZOIC VÀ AXIT SORBIC – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Fruit and vegetable products – Determination of benzoic acid and sorbic acid concentrations – High – performance liquid chromatography method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

44

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8123:2009 (ISO 520 : 1977) về ngũ cốc và đậu đỗ - Xác định khối lượng của 1000 hạt

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8123 : 2009 NGŨ CỐC VÀ ĐẬU ĐỖ - XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG CỦA 1000 HẠT Cereals and pulses - Determination of the mass of 1000 grains Lời nói đầu TCVN 8123 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 520 : 1977. TCVN 8123 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

45

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8124:2009 (ISO 2171 : 2007) về ngũ cốc, đậu đỗ và phụ phẩm - Xác định hàm lượng tro bằng phương pháp nung

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8124 : 2009 NGŨ CỐC, ĐẬU ĐỖ VÀ PHỤ PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TRO BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUNG Cereals, pulses and by-products - Determination of ash yield by incineration Lời nói đầu TCVN 8124 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 2171 : 2007; TCVN 8124 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

46

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8125:2009 (ISO 20483:2006) về ngũ cốc và đậu đỗ - Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô - Phương pháp Kjeldahl

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8125 : 2009 NGŨ CỐC VÀ ĐẬU ĐỖ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ VÀ TÍNH HÀM LƯỢNG PROTEIN THÔ - PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL Cereals pulses - Determination of the nitrogen content and calculation of the crude protein content - Kjeldahl method Lời nói đầu TCVN 8125:2009 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

47

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8126:2009 về thực phẩm - Xác định hàm lượng chì, cadimi, kẽm, đồng và sắt - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sau khi đã phân hủy bằng vi sóng

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8126 : 2009 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CHÌ, CADIMI, KẼM, ĐỒNG VÀ SẮT - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ SAU KHI ĐÃ PHÂN HỦY BẰNG VI SÓNG Foods - Determination of lead, cadmium, zinc, copper, and iron-Atomic absorption spectrophotometry after microwave digestion Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

48

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8132:2009 về thực phẩm - Xác định hàm lượng antimon bằng phương pháp quang phổ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8132:2009 THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ANTIMON BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Foodstuffs – Determination of antimony content by spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 8132:2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 964.16 Antimony in Food. Spectrophotometric Method; TCVN 8132:2009 do

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

49

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8143:2009 về thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất cypermethrin

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8143 : 2009 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT CYPERMETHRIN Pesticides – Determination of cypermethin content Lời nói đầu TCVN 8143:2009 do Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

50

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8145:2009 về thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất chlorothalonil

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8145 : 2009 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT CHLOROTHALONIL Pesticides - Determination of chlorothalonil content Lời nói đầu TCVN 8145:2009 do Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

51

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8161:2009 (EN 14177:2003) về thực phẩm - Xác định patulin trong nước táo trong, nước táo đục và puree - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao có làm sạch phân đoạn lỏng/lỏng

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8161 : 2009 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH PATULIN TRONG NƯỚC TÁO TRONG, NƯỚC TÁO ĐỤC VÀ PUREE - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO CÓ LÀM SẠCH PHÂN ĐOẠN LỎNG/LỎNG Foodstuffs - Determination of patulin in clear and cloudy apple juice and puree - High performance liquid chromatographic (HPLC) method

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

52

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8162:2009 (EN 13585:2001) về thực phẩm - Xác định fumonisin B1 và B2 trong ngô - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao có làm sạch bằng chiết pha rắn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8162 : 2009 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH FUMONISIN B1 VÀ B2 TRONG NGÔ - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO CÓ LÀM SẠCH BẰNG CHIẾT PHA RẮN Foodstuffs - Determination of fumonisins B1, and B2 in maize - High performance liquid chromatographic (HPLC) method with solid phase extraction clean-up

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

53

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5105:2009 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - xác định hàm lượng tro

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5105 : 2009 THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TRO Fish and fishery products – Determination of ash content Lời nói đầu TCVN 5105 : 2009 thay thế TCVN 5105 : 1990; TCVN 5105 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F11 Thủy sản biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

54

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8195:2009 (ISO 8524:1986) về thiết bị rắc thuốc hạt dạng rời trừ sinh vật hại hoặc diệt cỏ - Phương pháp thử

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8195:2009 THIẾT BỊ RẮC THUỐC HẠT DẠNG RỜI TRỪ SINH VẬT HẠI HOẶC DIỆT CỎ - PHƯƠNG PHÁP THỬ Equipment for distributing granulated pesticides or herbicides - Test methods Lời nói đầu TCVN 8195:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 8524:1986 TCVN 8195:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Cơ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

55

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8210:2009 về ngũ cốc và sản phẩm nghiền từ ngũ cốc - Xác định độ axit chuẩn độ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8210 : 2009 NGŨ CỐC VÀ SẢN PHẨM NGHIỀN TỪ NGŨ CỐC - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT CHUẨN ĐỘ Cereals and milled cereal products - Determination of titratable acidity Lời nói đầu TCVN 8210 : 2009 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn 10TC-02 Ngũ cốc và đậu đỗ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) biên soạn,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

56

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6057:2009 về bia - Quy định kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6057:2009 BIA HỘP – QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Canned beer – Specification Lời nói đầu TCVN 6057:2009 thay thế TCVN 6057:1995; TCVN 6057:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

57

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7042:2009 về bia hơi - quy định kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7042 : 2009 BIA HƠI - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Draught beer - Specification Lời nói đầu TCVN 7042:2009 thay thế TCVN 7042:2002; TCVN 7042:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

58

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7044:2009 về rượu mùi - Quy định kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7044 : 2009 RƯỢU MÙI – QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Liqueur – Specification Lời nói đầu TCVN 7044:2009 thay thế TCVN 7044:2002; TCVN 7044:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

59

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8007:2009 về rượu - Chuẩn bị mẫu thử và kiểm tra cảm quan

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8007 : 2009 RƯỢU - CHUẨN BỊ MẪU THỬ VÀ KIỂM TRA CẢM QUAN Liquor - Preparation of test sample and organoleptic examination Lời nói đầu TCVN 8007 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F 9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

60

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8214:2009 về thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi, thủy điện

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8214:2009 THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH THỦY LỰC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN Hydraulics physical model test of water headworks 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định nội dung, phương pháp thí nghiệm mô hình thủy lực cho các công trình thủy công (có lực tác dụng chủ yếu là trọng lực)

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.4.76