Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 3888 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 140.169 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.290 CÔNG VĂN
21

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8283:2009 về giống vật nuôi – Thuật ngữ di truyền và công tác chọn giống

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8283 : 2009 GIỐNG VẬT NUÔI - THUẬT NGỮ DI TRUYỀN VÀ CÔNG TÁC CHỌN GIỐNG Animal breed - Terminology of livestock genetics and breeding selection Lời nói đầu TCVN 8283 : 2009 do Viện Chăn nuôi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

22

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5154:2009 về vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp phát hiện Bacillus anthracis

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5154:2009 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI – PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BACILLUS ANTHRACIS Microbiology of food and animal feeding stuffs – Detection of Bacillus anthracis Lời nói đầu TCVN 5154:2009 thay thế TCVN 5154-90; TCVN 5154:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

23

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8218:2009 về bê tông thủy công – yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8218:2009 BÊ TÔNG THỦY CÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Hydraulic concrete – Technical requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với bê tông thủy công chế tạo bằng cốt liệu nặng (không bao gồm bê tông đầm lăn), dùng để xây dựng công trình thủy lợi, thủy

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

24

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8215:2009 về công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8215:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ BỐ TRÍ THIẾT BỊ QUAN TRẮC CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI Hydraulic structure - Major regulations on installation design observation equipment of water headworks 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế bố trí các

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

25

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8217:2009 về đất xây dựng công trình thủy lợi – phân loại

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8217:2009 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHÂN LOẠI Soil classification for hydraulic engineering 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại đất gặp phổ biến trong tự nhiên được sử dụng trong xây dựng công trình thủy lợi. Tiêu chuẩn này áp dụng trong khảo sát,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

26

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6707 : 2009 CHẤT THẢI NGUY HẠI – DẤU HIỆU CẢNH BÁO Hazardous wastes – Warning signs Lời nói đầu TCVN 6707 : 2009 thay thế cho TCVN 6707 : 2000. TCVN 6707 : 2009 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

27

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8053:2009 về tấm lợp dạng sóng - yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8053:2009 TẤM LỢP DẠNG SÓNG - YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT Corrugated sheets for pitched roofs - Design standard and guide for installation Lời nói đầu TCVN 8053:2009 do Viện Kiến trúc Nhiệt đới - Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

28

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3890 : 2009 PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỐ TRÍ, KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG Fire protection equipments for construction and building – Providing, installation,inspection, maintenance Lời nói đầu TCVN 3890 : 2009 thay thế cho TCVN 3890 : 1984. TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

29

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8219:2009 về hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công – phương pháp thử

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8219:2009 HỖN HỢP BÊ TÔNG THỦY CÔNG VÀ BÊ TÔNG THỦY CÔNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ Hydraulic concrete mixture hydraulic concrete – Test method 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định việc lấy mẫu và các phương pháp thử hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công chế tạo bằng cốt liệu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

30

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8220:2009 về vải địa kỹ thuật − phương pháp xác định độ dày danh định

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8220:2009 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT − PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ DÀY DANH ĐỊNH Geotextile – Test method for determination of normal thickness 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ dày danh dạnh của vải địa kỹ thuật dạng dệt, dạng không dệt, dạng phức hợp và các loại

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

31

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8228:2009 về hỗn hợp bê tông thủy công – yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8228:2009 HỖN HỢP BÊ TÔNG THỦY CÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Hydraulic concrete mixture – Technical requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho hỗn hợp bê tông thủy công chế tạo bằng cốt liệu nặng (không bao gồm hỗn hợp bê tông đầm lăn), được sản xuất ở nhà máy bê tông trộn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

32

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3701:2009 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - xác định hàm lượng natri clorua

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3701 : 2009 THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NATRI CLORUA Fish and fishery products - Determination of sodium chloride content Lời nói đầu TCVN 3701: 2009 thay thế TCVN 3701:1990; TCVN 3701:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F11 Thủy sản biên soạn,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

33

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3702:2009 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - xác định hàm lượng axit

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3702 : 2009 THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT Fish and fishery products – Determination of acid content Lời nói đầu TCVN 3702 : 2009 thay thế TCVN 3702 : 1990; TCVN 3702 : 2009 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F11 Thủy sản biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

34

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3703:2009 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - xác định hàm lượng chất béo

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3703 : 2009 THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO Fish and fishery products – Determination of fat content Lời nói đầu TCVN 3703:2009 thay thế TCVN 3703:1990; TCVN 3703:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F11 Thủy sản biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

35

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7991:2009 (ISO 3091:1975) về thịt và sản phẩm thịt - xác định hàm lượng nitrat (phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7991 : 2009 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITRAT – (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Meat and meat products – Determination of nitrate content – (Reference method) Lời nói đầu TCVN 7991:2009 và TCVN 7992:2009 thay thế TCVN 5247-90; TCVN 7991:2009 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

36

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7992:2009 (ISO 2918:1975) về thịt và sản phẩm thịt - xác định hàm lượng nitrit (phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7992:2009 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITRIT – (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Meat and meat products – Determination of nitrite content – (Reference method) Lời nói đầu TCVN 7992:2009 và TCVN 7991:2009 thay thế TCVN 5247-90; TCVN 7992:2009 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

37

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8050:2009 về nguyên liệu và thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật - phương pháp thử tính chất hóa lý

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8050 : 2009 NGUYÊN LIỆU VÀ THÀNH PHẨM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT – PHƯƠNG PHÁP THỬ TÍNH CHẤT LÝ HÓA Raw materials and formulated pesticides – Testing methods of physical and chemical properties Lời nói đầu TCVN 8050:2009 do Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biên

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

38

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8117:2009 (ISO 5515:1979) về rau quả và sản phẩm rau quả - Phân huỷ chất hữu cơ trước khi phân tích – Phương pháp ướt

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8117:2009 RAU QUẢ VÀ SẢN PHẨM RAU QUẢ - PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠ TRƯỚC KHI PHÂN TÍCH - PHƯƠNG PHÁP ƯỚT Fruits, vegetable and derived products - Decomposition of organic matter prior to analysis - Wet method Lời nói đầu TCVN 8117:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 5515:1979;

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

39

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4381:2009 về tôm vỏ đông lạnh

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4381 : 2009 TÔM VỎ ĐÔNG LẠNH Headless shell-on frozen shrimp Lời nói đầu TCVN 4381:2009 thay thế TCVN 4381:1992; TCVN 4381:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F11 Thủy sản biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

40

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8118:2009 (ISO 5516 : 1978) về rau quả và sản phẩm rau quả - Phân hủy chất hữu cơ trước khi phân tích - Phương pháp tro hóa Fruits

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8118 : 2009 ISO 5516 : 1978 RAU QUẢ VÀ SẢN PHẨM RAU QUẢ - PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠ TRƯỚC KHI PHÂN TÍCH - PHƯƠNG PHÁP TRO HÓA Fruits, vegetables and derived products - Decomposition of organic matter prior analysis - Ashing method Lời nói đầu TCVN 8118 : 2009 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.48.142