Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 3895 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 140.354 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.305 CÔNG VĂN
201

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8183:2009 về Ngưỡng dioxin trong đất và trầm tích

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8183 : 2009 NGƯỠNG DIOXIN TRONG ĐẤT VÀ TRẦM TÍCH Dioxin threshold in the soil and sediment Lời nói đầu TCVN 8183: 2009 do Văn phòng Ban chỉ đạo 33 biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

202

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8084:2009 (IEC 60903 : 2002) về Làm việc có điện - Găng tay bằng vật liệu cách điện

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8084 : 2009 IEC 60903 : 2002 LÀM VIỆC CÓ ĐIỆN – GĂNG TAY BẰNG VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN Live working – Gloves of insulating material Lời nói đầu TCVN 8084 : 2009 thay thế TCVN 5586 : 1991, TCVN 5588: 1991, TCVN 5589: 1991; TCVN 8084 : 2009 hoàn toàn tương đương với IEC 60903:

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

203

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4503:2009 (ISO 9352: 1995) về Chất dẻo - Xác định độ chịu mài mòn bằng bánh xe mài mòn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TGVN 4503 : 2009 ISO 9352: 1995 CHẤT DẺO - XÁC ĐỊNH ĐỘ CHỊU MÀI MÒN BẰNG BÁNH XE MÀI MÒN Plastics - Determination of resistance to wear by abrasive wheels Lời nói đầu TCVN 4503 : 2009 thay thế TCVN 4503 : 1988. TCVN 4503 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 9352 : 1995.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

204

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5564:2009 về Bia - Xác định độ axit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5564 : 2009 BIA - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT Beer - Determination of acidity Lới nói đầu TCVN 5564 : 2009 thay thế TCVN 5564 : 1991; TCVN 5564 : 2009 được xây dựng dựa trên cơ sở AOAC 950.07 Acidity (Total) of Beer; TCVN 5564 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

205

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5908:2009 về Kẹo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5908 : 2009 KẸO Candy Lời nói đầu TCVN 5908 : 2009 thay thế TCVN 5908 : 1995; TCVN 5908 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/P18 Đường, sản phẩm đường và mật ong biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

206

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6134:2009 (EPA Method 8321A) về Chất lượng đất - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao/nhiệt phun/ khối phổ (HPLC/TS/MS) hoặc Detector cực tím (UV) để xác định hợp chất không bay hơi có thể chiết trong dung môi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6134 : 2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO/NHIỆT PHUN /KHỐI PHỔ (HPLC/TS/MS) HOẶC DETECTOR CỰC TÍM (UV) ĐỂ XÁC ĐỊNH HỢP CHẤT KHÔNG BAY HƠI CÓ THỂ CHIẾT TRONG DUNG MÔI Soil quality - Solvent extractable nonvolatile compounds by high performance liquid

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

207

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7029:2009 về Sữa hoàn nguyên tiệt trùng và sữa pha lại tiệt trùng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7029 : 2009 SỮA HOÀN NGUYÊN TIỆT TRÙNG VÀ SỮA PHA LẠI TIỆT TRÙNG Sterilized reconstituted milk and sterilized recombined milk Lời nói đầu TCVN 7029:2009 thay thế TCVN 7029:2002; TCVN 7029:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

208

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7030:2009 (CODEX STAN 243-2003) về Sữa lên men

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7030:2009 CODEX STAN 243-2003 SỮA LÊN MEN Fermented milks Lời nói đầu TCVN 7030:2009 thay thế TCVN 7030:2002; TCVN 7030:2009 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 243-2003; TCVN 7030:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

209

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6059:2009 về Bia - Phương pháp xác định độ đắng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6059:2009 BIA - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐẮNG Beer - Determination of bitterness Lời nói đầu TCVN 6059:2009 thay thế TCVN 6059:1995; TCVN 6059:2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 970.16 Bitterness of Beer. Bitterness Units Method; TCVN 6059:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

210

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7886:2009 về Rượu chưng cất - Xác định hàm lượng furfural

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7886:2009 RƯỢU CHƯNG CẤT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FURFURAL Distilled liquors - Determination of furfural content Lời nói đầu TCVN 7886:2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 960.16 Furfural in Distilled Liquors. Steam Distillation-Spectrotometric Method; TCVN 7886 : 2009 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

211

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8009:2009 về Rượu chưng cất - Xác định hàm lượng aldehyt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8009:2009 RƯỢU CHƯNG CẤT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ALDEHYT Distilled liquors - Determination of aldehydes content Lời nói đầu TCVN 8009:2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 972.08 Aldehydes in Distiled Liquors. Titrimatric Method; TCVN 8009:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

212

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5520:2009 (CAC/RCP 20-1979, REV.1-1985) về Quy phạm đạo đức trong thương mại quốc tế về thực phẩm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5520 : 2009 CAC/RCP 20-1979, REV.1-1985 QUY PHẠM ĐẠO ĐỨC TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VỀ THỰC PHẨM Code of ethics for international trade in food Lời nói đầu TCVN 5520 : 2009 thay thế TCVN 5520 : 1991; TCVN 5520 : 2009 hoàn toàn tương đương CAC/RCP 20-1979, Rev.1-1985; TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

213

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8146:2009 (ASTM D 2274-08) về Nhiên liệu chưng cất - Phương pháp xác định độ ổn định oxy hóa (Phương pháp nhanh)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8146 : 2009 NHIÊN LIỆU CHƯNG CẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH ÔXY HÓA (PHƯƠNG PHÁP NHANH) Distillate fuel oil - Method of determination of oxidation stability (Accelerated method) Lời nói đầu TCVN 8146 : 2009 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

214

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7045:2009 về Rượu vang - Quy định kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7045:2009 RƯỢU VANG - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Wine - Specification Lời nói đầu TCVN 7045:2009 thay thế TCVN 7045:2002; TCVN 7045:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

215

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7043:2009 về Rượu trắng - Quy định kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7043:2009 RƯỢU TRẮNG - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT White spirit - Specification Lời nói đầu TCVN 7043:2009 thay thế TCVN 7043:2002; TCVN 7043:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

216

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4069:2009 về Kẹo - Xác định độ ẩm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4069 : 2009 KẸO - XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM Candy - Determination of moisture content Lời nói đầu TCVN 4069 : 2009 thay thế TCVN 4069 : 1985; TCVN 4069 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, sản phẩm đường và mật ong biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

217

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4070:2009 về Kẹo - Xác định hàm lượng tro tổng số

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4070 : 2009 KẸO - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TRO TỔNG SỐ Candy - Determination of total ash content Lời nói đầu TCVN 4070 : 2009 thay thế TCVN 4070 : 1985; TCVN 4070 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, sản phẩm đường và mật ong biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

218

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4071:2009 về Kẹo - Xác định tro không tan trong axit clohydric

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4071 : 2009 KẸO - XÁC ĐỊNH TRO KHÔNG TAN TRONG AXIT CLOHYDRIC Candy - Determination of insoluble ash in hydrochloric acid Lời nói đầu TCVN 4071 : 2009 thay thế TCVN 4071 : 1985; TCVN 4071 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, sản phẩm đường và mật ong biên

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

219

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4072:2009 về Kẹo - Xác định hàm lượng chất béo

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4072 : 2009 KẸO - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO Candy - Determination of fat content Lời nói đầu TCVN 4072 : 2009 thay thế TCVN 4072 : 1985; TCVN 4072 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, sản phẩm đường và mật ong biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

220

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4073:2009 về Kẹo - Xác định hàm lượng axit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4073 : 2009 KẸO - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT Candy - Determination of acid content Lời nói đầu TCVN 4073 : 2009 thay thế TCVN 4073 : 1985; TCVN 4073 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, sản phẩm đường và mật ong biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.247.139