Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 3895 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 140.381 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.305 CÔNG VĂN
181

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8057:2009 về Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8057 : 2009 ĐÁ ỐP LÁT NHÂN TẠO TRÊN CƠ SỞ CHẤT KẾT DÍNH HỮU CƠ Artificial stone slabs based on organic binders 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ dùng để ốp, lát các công trình xây dựng hoặc các mục đích khác.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

182

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7997:2009 về Cáp điện lực đi ngầm trong đất - Phương pháp lắp đặt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7997:2009 CÁP ĐIỆN LỰC ĐI NGẦM TRONG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT Power cable buried ground - Installation methods Lời nói đầu TCVN 7997 : 2009 được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của Hiệp hội công nghiệp Nhật Bản JIS C 3653 : 1994; TCVN 7997 : 2009 xây dựng trên cơ sở dự thảo đề

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

183

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8008:2009 về Rượu chưng cất - Xác định độ cồn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8008:2009 RƯỢU CHƯNG CẤT - XÁC ĐỊNH ĐỘ CỒN Distilled liquors - Determination of alcohol Lời nói đầu TCVN 8008:2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 982.10 Alcohol by volume in distilled liquors. Densitometric method; TCVN 8008:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

184

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8024:2009 về Nước mắm - Xác định hàm lượng urê - Phương pháp ureaza

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8024 : 2009 NƯỚC MẮM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG URÊ PHƯƠNG PHÁP UREAZA Fish sause - Determination of urea content - Urease method Lời nói đầu TCVN 8024:2009 được xây dựng dựa trên dự thảo đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2; TCVN 8024:2009 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

185

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8025:2009 về Nước mắm - Xác định hàm lượng urê - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) dùng detector huỳnh quang sau khi tao dẫn xuất với xanthydrol

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8025 : 2009 NƯỚC MẮM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG URÊ - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) DÙNG DETECTOR HUỲNH QUANG SAU KHI TẠO DẪN XUẤT VỚI XANTHYDROL Fish sause - Determination of urea content - Method using high-perfomance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection after

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

186

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8134:2009 (ISO 937:1978) về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng nitơ (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8134 : 2009 ISO 937:1978 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Meat and meat products - Determination of nitrogen content (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8134 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 937 : 1978; TCVN 8134 : 2009 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

187

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8135:2009 (ISO 1442 : 1997) về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định độ ẩm (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8135 : 2009 ISO 1442 : 1997 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Meat and meat products - Determination of moisture content (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8135 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 1442 : 1997; TCVN 8135 : 2009 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

188

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8136:2009 (ISO 1443 : 1973) về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng chất béo tổng số

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8136 : 2009 ISO 1443 : 1973 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO TỔNG SỐ Meat and meat products - Determination of total fat content Lời nói đầu TCN/N 8136 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 1443 :1973; TCVN 8136 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

189

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8137:2009 (ISO 1444 : 1996) về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng chất béo tự do

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8137 : 2009 ISO 1444 : 1996 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO TỰ DO Meat and meat products - Determination of free fat content Lời nói đầu TCVN 8137 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 1444 : 1996; TCVN 8137 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

190

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8138:2009 (ISO 5553 : 1980) về Thịt và sản phẩm thịt - Phát hiện polyphosphat

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8138 : 2009 ISO 5553 : 1980 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - PHÁT HIỆN POLYPHOSPHAT Meat and meat products - Detection of polyphosphates Lời nói đầu TCVN 8138 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 5553 : 1980; TCVN 8138 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 Thịt và sản

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

191

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8139:2009 (ISO 5554 : 1978) về Sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng tinh bột (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8139 : 2009 ISO 5554 : 1978 SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TINH BỘT (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Meat products - Determination of starch content (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8139 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 5554 : 1978; TCVN 8139 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

192

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8140:2009 (ISO 13493 :1998) về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng cloramphenicol - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8140 : 2009 ISO 13493 :1998 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CLORAMPHENICOL - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG  HIỆU NĂNG CAO Meat and meat products - Determination of chloramphenicol content - Method using liquid chromatography Lởi nói đầu TCVN 8140 : 2009 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

193

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8141:2009 (ISO 2294:1974) về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng phospho tổng số (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8141 : 2009 ISO 2294:1974 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOSPHO TỔNG SỐ (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Meat and meat products - Determination of total phosphorus content (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8141 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 2294 : 1974; TCVN 8141

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

194

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8142:2009 (ISO 3496 : 1994) về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng hydroxyprolin

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8142 : 2009 ISO 3496 : 1994 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HYDROXYPROLIN Meat and meat products - Determination of content hydroxyproline content Lời nói đầu TCVN 8142 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3496 : 1994; TCVN 8142 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

195

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8157:2009 (CODEX STAN 89-1981, Rev. 1-1991) về Thịt xay nhuyễn chế biến sẵn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8157 : 2009 CODEX STAN 89-1981, Rev. 1-1991 THỊT XAY NHUYỄN CHẾ BIẾN SẴN Luncheon meat Lời nói đầu TCVN 8157 : 2009 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 89-1981, Rev.1-1991; TCVN 8157 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 Thịt và sản phẩm thịt biên soạn,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

196

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8158:2009 (CODEX STAN 98-1981, Rev. 1-1991) về Thịt xay thô chế biến sẵn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8158 : 2009 CODEX STAN 98-1981, Rev. 1-1991 THỊT XAY THÔ CHẾ BIẾN SẴN Cooked cured chopped meat Lời nói đầu TCVN 8158 : 2009 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 98-1981, Rev.1-1991; TCVN 8158 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 Thịt và sản phẩm thịt

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

197

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8159:2009 (CODEX STAN 96-1981, Rev.1-1991) về Thịt đùi lợn chế biến sẵn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8159 : 2009 CODEX STAN 96-1981, Rev.1-1991 THỊT ĐÙI LỢN CHẾ BIẾN SẴN Cooked cured ham Lời nói đầu TCVN 8159 : 2009 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 96-1981, Rev.1-1991; TCVN 8159 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 Thịt và sản phẩm thịt biên soạn,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

198

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6706:2009 về Chất thải nguy hại - Phân loại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6706 : 2009 CHẤT THẢI NGUY HẠI - PHÂN LOẠI Hazardous wastes – Classification Lời nói đầu TCVN 6706 : 2009 thay thế cho TCVN 6706 : 2000. TCVN 6706 : 2009 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

199

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6489:2009 (ISO 9439 : 1999) về Chất lượng nước - Đánh giá khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn của các hợp chất hữu cơ trong môi trường nước - Phép thử sự giải phóng cacbon dioxit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6489 : 2009 ISO 9439 : 1999 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN HUỶ SINH HỌC HIẾU KHÍ HOÀN TOÀN CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC – PHÉP THỬ SỰ GIẢI PHÓNG CACBON DIOXIT Water quality – Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic  compounds in aqueous

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

200

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6826:2009 (ISO 11733 : 2004) về Chất lượng nước - Xác định sự đào thải và phân hủy sinh học của các chất hữu cơ trong môi trường nước - Phép thử mô phỏng bùn hoạt tính

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6826 : 2009 ISO 11733 : 2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH SỰ ĐÀO THẢI VÀ PHÂN HUỶ SINH HỌC CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC – PHÉP THỬ MÔ PHỎNG BÙN HOẠT TÍNH Water quality – Determination of the elimination and biodegradability of organic compounds in an

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.234.20