Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 3878 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 139.350 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.246 CÔNG VĂN
161

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8100:2009 (ISO 14891 : 2002) về Sữa và sản phẩm sữa - Xác định hàm lượng nitơ - Phương pháp thông dụng theo nguyên tắc đốt cháy dumas

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8100 : 2009 ISO 14891 : 2002 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ - PHƯƠNG PHÁP THÔNG DỤNG THEO NGUYÊN TẮC ĐỐT CHÁY DUMAS Milk and milk products - Determination of nitrogen content - Routine method using combustion according to the Dumas principle Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

162

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8082:2009 (ISO 6731 : 1989) về Sữa, cream và sữa cô đặc - Xác định hàm lượng chất khô tổng số (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8082 : 2009 ISO 6731 : 1989 SỮA, CREAM VÀ SỮA CÔ ĐẶC - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT KHÔ TỔNG SỐ (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Milk, cream and evaporated milk  - Determination of total solids content (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8082 : 2009 cùng với TCVN 8081 : 2009 thay thế TCVN 5533 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

163

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8080:2009 về Sữa đặc - Xác định độ axit bằng phương pháp chuẩn độ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8080 : 2009 SỮA ĐẶC - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ Condensed milk - Determination of titratable acidity Lời nói đầu TCVN 8080 : 2009 và TCVN 8079 : 2009 thay thế TCVN 5448 : 1991; TCVN 8080 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

164

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8079:2009 (ISO 6091 : 1980) về Sữa bột - Xác định độ axit bằng phương pháp chuẩn độ (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8079 : 2009 ISO 6091 : 1980 SỮA BỘT - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Dried milk - Determination of titratable acidity (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8079 : 2009 và TCVN 8080 : 2009 thay thế TCVN 5448 : 1991; TCVN 8079 : 2009 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

165

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8060:2009 (ISO 14557 : 2002) về Phương tiện chữa cháy - Vòi chữa cháy - Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8060 : 2009 ISO 14557 : 2002 PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY - VÒI CHỮA CHÁY - VÒI HÚT BẰNG CAO SU, CHẤT DẺO VÀ CỤM VÒI Fire-fighting hoses - Rubber and plastics suction hoses and hose assemblies Lời nói đầu TCVN 8060 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 14557 : 2002. TCVN 8060 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

166

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7979:2009 (CODEX STAN 207 - 1999) về Sữa bột và cream bột

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7979 : 2009 CODEX STAN 207 - 1999 SỮA BỘT VÀ CREAM BỘT Milk powders and cream powders Lời nói đầu TCVN 7979 : 2009 thay thế TCVN 5538 : 2002 và TCVN 7404 : 2004; TCVN 7979 : 2009 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 207 - 1999; TCVN 7979 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

167

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7933:2009 (ISO/TS 6733:2006) về Sữa và sản phẩm sữa - Xác định hàm lượng chì - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7933:2009 ISO/TS 6733:2006 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA -XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ DÙNG LÒ GRAPHIT Milk and milk products - Determination of lead content- Graphite furnace atomic absorption spectrometric method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

168

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7932:2009 về Sữa bột và sữa đặc có đường - Xác định hàm lượng chì bằng phương pháp Von-ampe (phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7932:2009 SỮA BỘT VÀ SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Powder and sweetened condensed milk - Determination of lead content by Von-ampe method (Reference method) Lời nói đầu TCVN 7932:2009 cùng với TCVN 7933:2009 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

169

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8245:2009 (ISO GUIDE 35 : 2006) về mẫu chuẩn - Nguyên tắc chung và nguyên tắc thống kê trong chứng nhận

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8245 : 2009 ISO GUIDE 35 : 2006 MẪU CHUẨN – NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ NGUYÊN TẮC THỐNG KÊ TRONG CHỨNG NHẬN Reference materials – General and statistical principles for certification Lời nói đầu TCVN 8245 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO Guide 35 : 2006; TCVN 8890 : 2001 do

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

170

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8260:2009 về Kính xây dựng - Kính hộp gắn kín cách nhiệt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8260:2009 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH HỘP GẮN KÍN CÁCH NHIỆT Glass in building – Sealed insulating glass Lời nói đầu TCVN 8260 : 2009 được xây dựng dựa trên cơ sở JIS R 3209 : 1998 Sealed insulating glass. TCVN 8260 : 2009 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

171

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8223:2009 về Công trình thuỷ lợi – Các quy định chủ yếu về đo đạc địa hình, xác định tim kênh và các công trình trên kênh

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8223 : 2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ ĐO ĐỊA HÌNH, XÁC ĐỊNH TIM KÊNH VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH Hydraulic work - The basic stipulation for topographic measurement and defined centerline of canal and the structures on it 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

172

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8225:2009 về Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8225 : 2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ LƯỚI KHỐNG CHẾ CAO ĐỘ ĐỊA HÌNH Hydraulic works - The basic stipulation for Topographic Elevation Control Networks 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này bao gồm những quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình trong các

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

173

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5867:2009 về Thang máy - Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng - Yêu cầu an toàn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5867 : 2009 THANG MÁY - CABIN, ĐỐI TRỌNG VÀ RAY DẪN HƯỚNG - YÊU CẦU AN TOÀN Lifts - Cabins, counterweights and guide rails - Safety requirements Lời nói đầu TCVN 5867 : 2009 thay thế TCVN 5867 : 1995. TCVN 5867 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 178 Thang

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

174

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5709:2009 về thép cácbon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5709 : 2009 THÉP CÁC BON CÁN NÓNG DÙNG LÀM KẾT CẤU TRONG XÂY DỰNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Hot rolled carbon steel for building - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 5709 : 2009 thay thế TCVN 5709 : 1993 TCVN 5709 : 2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC17 Thép biên

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

175

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8046:2009 về gỗ - Xác định độ hút ẩm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8046 : 2009 GỖ - XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT ẨM Wood - Determination of moisture absorption Lời nói đầu TCVN 8046 : 2009 thay thế cho TCVN 359-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8046 : 2009 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89/SC1 Ván gỗ nhân tạo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

176

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6705:2009 về chất thải rắn thông thường - Phân loại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6705 : 2009 CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG - PHÂN LOẠI Normal solid wastes - Classification Lời nói đầu TCVN 6705 : 2009 thay thế cho TCVN 6705 : 2000. TCVN 6705 : 2009 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

177

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8270:2009 về Quy hoạch cây xanh sử dụng hạn chế và chuyên dụng trong đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8270 : 2009 QUY HOẠCH CÂY XANH SỬ DỤNG HẠN CHẾ VÀ CHUYÊN DỤNG TRONG ĐÔ THỊ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ G reenery planning for tuntionnal and specific areas in urban - Desi g n standards Lời nói đầ u TCVN 8270 : 2009 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

178

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2309:2009 (ISO 760 : 1978) về Xác định hàm lượng nước - Phương pháp Karl Fischer (Phương pháp chung)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2309 : 2009 ISO 760 : 1978 XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP KARL FISCHER (PHƯƠNG PHÁP CHUNG) Determination of water – Karl Fischer method (General method) Lời nói đầu TCVN 2309:2009 thay thế cho TCVN 2309 – 1978. TCVN 2309:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 760:1978.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

179

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7993:2009 (EN 13806:2002) về Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định thủy ngân bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử hơi-lạnh (CVAAS) sau khi phân hủy bằng áp lực

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7993:2009 EN 13806:2002 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH THỦY NGÂN BẰNG ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ HƠI-LẠNH (CVAAS) SAU KHI PHÂN HỦY BẰNG ÁP LỰC Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of mercury by cold - vapour atomic absorption spectrometry (CVAAS)

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

180

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8040:2009 (ISO 7465:2007) về Thang máy và thang dịch vụ - Ray dẫn hướng cho cabin và đối trọng - Kiểu chữ T

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8040:2009 ISO 7465:2007 THANG MÁY VÀ THANG DỊCH VỤ - RAY DẪN HƯỚNG CHO CABIN VÀ ĐỐI TRỌNG - KIỂU CHỮ T Passenger lifts and service lifts - Guide rails for lift cars and counterweights - T-type Lời nói đầu TCVN 8040:2009 hoàn toàn tương đương ISO 7465:2007. TCVN 8040:2009 do

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.124.77