Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 3883 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 139.588 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.249 CÔNG VĂN
101

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2130:2009 về Vật liệu dệt - Vải bông và sản phẩm vải bông - Phương pháp xác định định tính hóa chất còn lại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2130 : 2009 VẬT LIỆU DỆT - VẢI BÔNG VÀ SẢN PHẨM VẢI BÔNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỊNH TÍNH HÓA CHẤT CÒN LẠI Textiles - Cotton fabrics and cotton products - Methods of qualitative determinations of chemical residues Lời nói đầu TCVN 2130:2009 thay thế TCVN 2130:1977.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

102

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4182:2009 (ASTM D 1445 : 2005) về Vật liệu dệt - Xơ bông - Xác định độ bền đứt và độ giãn dài khi đứt (Phương pháp chùm xơ dẹt)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4182 : 2009 ASTM D 1445 : 2005 VẬT LIỆU DỆT - XƠ BÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN ĐỨT VÀ ĐỘ GIÃN DÀI KHI ĐỨT (PHƯƠNG PHÁP CHÙM XƠ DẸT) Standard test method for breaking strength and elongation of cotton fibers (flat bundle method) Lời nói đầu TCVN 4182 : 2009 thay thế TCVN 4182 : 1986.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

103

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4183:2009 (ASTM D 1442 : 2006) về Vật liệu dệt - Xơ bông - Phương pháp xác định độ chín (Quy trình trương nở bằng natri hydroxit và ánh sáng phân cực)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4183 : 2009 ASTM D 1442 : 2006 VẬT LIỆU DỆT – XƠ BÔNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHÍN (QUY TRÌNH TRƯƠNG NỞ BẰNG NATRI HYDROXIT VÀ ÁNH SÁNG PHÂN CỰC) Standard test method for maturity of cotton fibers (sodium hydroxide swelling and polarized light procedures) Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

104

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5092:2009 (ASTM D 737 : 2004) về Vật liệu dệt - Vải dệt - Phương pháp xác định độ thoáng khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5092 : 2009 ASTM D 737 : 2004 VẬT LIỆU DỆT - VẢI DỆT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ THOÁNG KHÍ Standard test method for air permeability of textile fabrics Lời nói đầu TCVN 5092 : 2009 thay thế TCVN 5092 : 1990. TCVN 5092 : 2009 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

105

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5788:2009 (ASTM D 1423 : 2002) về Vật liệu dệt - Sợi - Phương pháp xác định độ săn bằng cách đếm trực tiếp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5788 : 2009 ASTM D 1423 : 2002 VẬT LIỆU DỆT - SỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ SĂN BẰNG CÁCH ĐẾM TRỰC TIẾP Standard test method for twist in yarns by direct-counting Lời nói đầu TCVN 5788 : 2009 thay thế TCVN 5788 : 1994 TCVN 5788: 2009 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

106

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6176:2009 (ASTM D 1518:1985) về vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ truyền nhiệt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6176 : 2009 ASTM D 1518:1985 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ TRUYỀN NHIỆT Standard test method for thermal transmittance of textile materials Lời nói đầu TCVN 6176:2009 thay thế TCVN 6176:1986. TCVN 6176:2009 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

107

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8204:2009 (ASTM D 3885 : 2007) về Vật liệu dệt - Vải dệt - Xác định độ bền mài mòn (Phương pháp uốn và mài mòn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8204 : 2009 ASTM D 3885 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - VẢI DỆT - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀI MÒN (PHƯƠNG PHÁP UỐN VÀ MÀI MÒN) Standard test method for Abrasion resistance of textile fabrics (flexing and abrasion method) Lời nói đầu TCVN 8204 : 2009 thay thế TCVN 5445 : 1991 và TCVN 5797:

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

108

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8203:2009 (ISO 5089 : 1977) về Vật liệu dệt - Chuẩn bị mẫu thử phòng thí nghiệm và mẫu thử cho phép thử hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8203 : 2009 ISO 5089 : 1977 VẬT LIỆU DỆT – CHUẨN BỊ MẪU THỬ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ MẪU THỬ CHO PHÉP THỬ HÓA HỌC Textiles – Preparation of laboratory test samples and test specimens for chemical testing Lời nói đầu TCVN 8203 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 5089 : 1977.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

109

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4896:2009 về Vật liệu dệt - Vải dệt - Ghi nhãn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4896 : 2009 VẬT LIỆU DỆT - VẢI DỆT - GHI NHÃN Textiles - Fabrics - Marking Lời nói đầu TCVN 4896 : 2009 thay thế TCVN 4896 : 1989. TCVN 4896 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

110

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5781:2009 về Phương pháp đo cơ thể người

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5781 : 2009 PHƯƠNG PHÁP ĐO CƠ THỂ NGƯỜI Method of human body measuring Lời nói đầu TCVN 5781 : 2009 thay thế TCVN 5781 : 1994; TCVN 5781 : 2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

111

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5782:2009 về Hệ thống cỡ số tiêu chuẩn quần áo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5782 : 2009 HỆ THỐNG CỠ SỐ TIÊU CHUẨN QUẦN ÁO Standard sizing systems for clothes Lời nói đầu TCVN 5782 : 2009 thay thế TCVN 5782 : 1994. TCVN 5782 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

112

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5783:2009 (ASTM D 2258 : 1999) về Vật liệu dệt - Sợi - Phương pháp lấy mẫu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5783 : 2009 ASTM D 2258 : 1999 VẬT LIỆU DỆT - SỢI - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU Textiles - Yarns - Method for sampling Lời nói đầu TCVN 5783 : 2009 thay thế TCVN 5783 : 1994 TCVN 5783 : 2009 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D 2258-99 Standard Practice

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

113

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8042:2009 (ASTM D 3776 : 2007) về Vật liệu dệt - Vải - Phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8042 : 2009 ASTM D 3776 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - VẢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG TRÊN ĐƠN VỊ DIỆN TÍCH Testiles - Fabrics - Test methods for mass per unit area (weight) Lời nói đầu TCVN 8042 : 2009 thay thế TCVN 1752 : 1986 và TCVN 5793 : 1994. TCVN 8042 : 2009 được xây

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

114

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8081:2009 (ISO 6734 : 1989) về Sữa đặc có đường - Xác định hàm lượng chất khô tổng số (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8081 : 2009 ISO 6734 : 1989 SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT KHÔ TỔNG SỐ (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Sweetened condensed milk - Determination of total solids content (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8081 : 2009 cùng với TCVN 8082 : 2009 thay thế TCVN 5533 : 1991; TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

115

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8041:2009 (ISO 5077 : 2007) về Vật liệu dệt - Xác định sự thay đổi kích thước trong quá trình giặt và làm khô

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8041 : 2009 ISO 5077 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - XÁC ĐỊNH SỰ THAY ĐỔl KÍCH THƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH GIẶT VÀ LÀM KHÔ Textiles - Determination of dimensional change in washing and drying Lời nói đầu TCVN 8041 : 2009 thay thế cho TCVN 1755 : 1986 và TCVN 5798 : 1994. TCVN 8041 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

116

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8090:2009 (IEC 62219 : 2002) về Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không - Dây trần có sợi định hình xoắn thành các lớp đồng tâm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8090 : 2009 IEC 62219 : 2002 DÂY TRẦN DÙNG CHO ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG - DÂY TRẦN CÓ SỢI ĐỊNH HÌNH XOẮN THÀNH CÁC LỚP ĐỒNG TÂM Overhead electrical conductors - Formed wire, concentric lay, stranded conductors Lời nói đầu TCVN 8090 : 2009 thay thế TCVN 5064 : 1994; TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

117

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8284:2009 về Nhà máy chế biến chè - Yêu cầu trong thiết kế và lắp đặt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8284 : 2009 NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CHÈ – YÊU CẦU TRONG THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT Tea processmg factory - Requirements in design and installation 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng đối với việc thiết kế và lắp đặt nhà máy chế biến chè xanh, chè đen từ nguyên liệu tươi theo công nghệ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

118

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5255:2009 về Chất lượng đất - Phương pháp xác định hàm lượng nitơ dễ tiêu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5255: 2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ DỄ TIÊU Soil quality - Method for the determination of bio-available nitrogen Lời nói đầu TCVN 5255 : 2009 thay thế cho TCVN 5255 : 1990. TCVN 5255 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC190 Chất lượng đất

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

119

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5256:2009 về Chất lượng đất - Phương pháp xác định hàm lượng phospho dễ tiêu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5256:2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOSPHO DỄ TIÊU Soil quality - Method for determination of bio-available phosphorus Lời nói đầu TCVN 5256:2009 thay thế cho 5256:1990. TCVN 5256:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 190 Chất lượng đất

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

120

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6135:2009 về Chất lượng đất - Xác định dư lượng fenvalerat - Phương pháp sắc ký khí lỏng hiệu năng cao

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6135 : 2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG FENVALERAT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Soil quality - Determination of fenvalerat residue - High performance liquid chromatographic method (HPLC) Lời nói đầu TCVN 6135 : 2009 thay thế cho TCVN 6132 : 1996. TCVN 6135 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.200.4