Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 3883 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 139.531 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.249 CÔNG VĂN
81

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7934:2009 (ISO 14654:1999) về Thép phủ epoxy dùng làm cốt bê tông

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7934:2009 ISO 14654:1999 THÉP PHỦ EPOXY DÙNG LÀM CỐT BÊ TÔNG Epoxy-coated steel for the reinforcement of concrete Lời nói đầu TCVN 7934:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 14654:1999. TCVN 7934:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

82

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8205:2009 về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Phương tiện chống rơi ngã từ trên cao - Dụng cụ neo một điểm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8205 : 2009 ISO 14567 : 1999 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN - PHƯƠNG TIỆN CHỐNG RƠI NGÃ TỪ TRÊN CAO - DỤNG CỤ NEO MỘT ĐIỂM Personal protective equipment for protection against falls from a height - Single-point anchor devices Lời nói đầu TCVN 8205: 2009 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

83

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8023:2009 (ISO 14971:2007) về Trang thiết bị y tế - Áp dụng quản lý rủi ro đối với trang thiết bị y tế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8023:2009 ISO 14971:2007 TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Medical devices - Application of risk management to medical devices Lời nói đầu TCVN 8023 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 14971 : 2007. TCVN 8023 : 2008 do Viện Trang thiết

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

84

TCVN 8264: 2009 Gạch ốp lát – Quy phạm thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8264 : 2009 GẠCH ỐP LÁT - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Wall and floor tiles - Code of practice and acceptance Lời nói đầu TCVN 8264 : 2009 do Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

85

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1812:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng crom - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1812:2009 THÉP VÀ GANG – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CROM - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron – Determination of chrome content – Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 1812:2009 thay thế TCVN 1812:1976 TCVN 1813:2009 thay thế TCVN 1813:1976 TCVN 1814:2009 thay thế

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

86

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1813:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng niken - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1813:2009 THÉP VÀ GANG – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NIKEN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron – Determination of nickel content – Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng niken (Ni) trong thép và gang

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

87

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1814:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng silic - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1814 : 2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron – Determination of silicon content – Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng silic (Si) trong

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

88

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1815:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng photpho - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1815 : 2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOTPHO - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron – Determination of phosphorus content – Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng photpho (P)

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

89

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1816:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng coban - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1816 : 2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG COBAN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron – Determination of cobalt content – Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng coban (Co) trong thép

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

90

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1817:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng molipden - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1817:2009 THÉP VÀ GANG – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MOLIPDEN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron – Determination of molipdenum content – Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích để xác định hàm lượng molipden (Mo) trong thép và

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

91

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1818:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng đồng - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1818 : 2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỒNG - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of copper content - Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng đồng (Cu) trong thép và

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

92

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1819:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng mangan - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1819 : 2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MANGAN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of manganese content - Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp chuẩn độ bằng dung dịch natri asenit nitrit để xác định hàm

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

93

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1820:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng lưu huỳnh - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1820 : 2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of sulphur content - Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp chuẩn độ bằng dung dịch Iod và natri hydroxyt để xác định hàm

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

94

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1821:2009 về Thép và gang - Xác định hàm lượng cacbon tổng - Phương pháp phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1821:2009 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBON TỔNG - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and Iron - Determination of total carbon content - Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích để xác định hàm lượng cacbon (C) tổng trong

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

95

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5335:2009 về Than hoạt tính dạng bột - Phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5335 : 2009 THAN HOẠT TÍNH DẠNG BỘT - PHƯƠNG PHÁP THỬ Powdery active carbon - Test method Lời nói đầu TCVN 5335 : 2009 thay thế TCVN 5335 : 1991 TCVN 5335 : 2009 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC27/SC3 Nhiên liệu khoáng rắn - Than biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

96

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5879:2009 (ISO 3058:1998) về Thử không phá hủy - Phương tiện kiểm tra bằng mắt - Chọn kính phóng đại có độ phóng đại nhỏ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5879:2009 ISO 3058:1998 THỬ KHÔNG PHÁ HỦY – PHƯƠNG TIỆN KIỂM TRA BẰNG MẮT – CHỌN KÍNH PHÓNG ĐẠI CÓ ĐỘ PHÓNG ĐẠI NHỎ Non-destructive testing – Aids to visual inspection- Selection of low-power magnifiers Lời nói đầu TCVN 5879:2009 thay thế cho TCVN 5879:1995. TCVN 5879:2009

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

97

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8010:2009 về Rượu chưng cất - Xác định hàm lượng metanol

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8010 : 2009 RƯỢU CHƯNG CẤT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG METANOL Distilled liquors - Determination of methanol content Lời nói đầu TCVN 8010:2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 972.11 Methanol in Distilled Liquors. Gas Chromatographic Method; TCVN 8010:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

98

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8011:2009 về Rượu chưng cất - Phương pháp xác định hàm lượng rượu bậc cao và etyl axetat bằng sắc ký khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8011 : 2009 RƯỢU CHƯNG CẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG RƯỢU BẬC CAO VÀ ETYL AXETAT BẰNG SẮC KÝ KHÍ Distilled liquors - Determination of alcohols (higher) and ethyl acetate contents by gas chromatographic method Lời nói đầu TCVN 8011 : 2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 972.10

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

100

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2129:2009 về Vật liệu dệt - Vải bông và sản phẩm vải bông - Phương pháp xác định định lượng hóa chất còn lại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2129 : 2009 VẬT LIỆU DỆT - VẢI BÔNG VÀ SẢN PHẨM VẢI BÔNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHẤT CÒN LẠI Textiles - Cotton fabrics and cotton products - Methods of quantitative determination of chemical residues Lời nói đầu TCVN 2129 : 2009 thay thế TCVN 2129:1977. TCVN 2129 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.179.0