Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 3880 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 139.489 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.249 CÔNG VĂN
61

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7044:2009 về rượu mùi - Quy định kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7044 : 2009 RƯỢU MÙI – QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Liqueur – Specification Lời nói đầu TCVN 7044:2009 thay thế TCVN 7044:2002; TCVN 7044:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

62

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8007:2009 về rượu - Chuẩn bị mẫu thử và kiểm tra cảm quan

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8007 : 2009 RƯỢU - CHUẨN BỊ MẪU THỬ VÀ KIỂM TRA CẢM QUAN Liquor - Preparation of test sample and organoleptic examination Lời nói đầu TCVN 8007 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F 9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

63

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8214:2009 về thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi, thủy điện

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8214:2009 THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH THỦY LỰC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN Hydraulics physical model test of water headworks 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định nội dung, phương pháp thí nghiệm mô hình thủy lực cho các công trình thủy công (có lực tác dụng chủ yếu là trọng lực)

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

64

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8216:2009 về thiết kế đập đất đầm nén

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8216:2009 THIẾT KẾ ĐẬP ĐẤT ĐẦM NÉN Design standard for compacted earth dam 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong công tác thiết kế mới, thiết kế sửa chữa nâng cấp Đập đất các loại từ cấp I đến cấp V theo phân cấp đập đất trong các tiêu chuẩn hoặc quy

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

65

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8213:2009 về tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới, tiêu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8213:2009 TÍNH TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN THỦY LỢI PHỤC VỤ TƯỚI, TIÊU Economic evaluation of Irrigation and drainage projects 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này sử dụng để tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế các dự án thủy lợi (trong các giai đoạn lập báo cáo đầu tư,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

66

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8297:2009 về công trình thủy lợi - đập đất - yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8297:2009 Công trình thủy lợi - Đập đất Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén Hydraulics structurers – Earth dam Technical requirements for constrution by compaction method 1. Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công các loại đập

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

67

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8300:2009 về công trình thủy lợi – máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực – yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8300:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – MÁY ĐÓNG MỞ KIỂU XI LANH THỦY LỰC – YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT, NGHIỆM THU, BÀN GIAO Hydraulics Structures – Hydraulic Operating Cylinder - Technical requirements on designing, erection, acceptance, trasfer 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

68

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8302:2009 về quy hoạch phát triển thủy lợi - quy định chủ yếu về thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8302:2009 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ Water resources development planning Principle design provisions 1. Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lập mới hoặc rà soát, bổ sung tổng quan quy hoạch thủy lợi, quy hoạch thủy lợi lưu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

69

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8303:2009 về quy trình sơ họa diễn biến lòng sông

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8303:2009 Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông Instruction on preliminary of river changes 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định trình tự và phương pháp thực hiện sơ họa diễn biến lòng sông có đê từ cấp III trở lên. Đối với các sông có đê từ cấp IV trở xuống và các sông quan

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

70

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8304:2009 về công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8304:2009 CÔNG TÁC THỦY VĂN TRONG HỆ THỐNG THỦY LỢI Hydrological works in irrigation system 1.Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thực hiện và yêu cầu kỹ thuật của công tác thủy văn trong các hệ thống thủy lợi trên phạm vi toàn quốc. 1.2 Khi thực hiện công

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

71

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8305:2009 về công trình thủy lợi - kênh đất - yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8305:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KÊNH ĐẤT - YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Hydraulics structurers – Earth sanal - Technical requirements for construction and acceptance 1. Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thi công,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

72

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8306:2009 về công trình thủy lợi – kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8306:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – KÍCH THƯỚC CÁC LỖ THOÁT NƯỚC CÓ CỬA VAN CHẮN NƯỚC Hydraulics structurers – Dimension of weep hole with hydraulic seal 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này dùng để lựa chọn kích thước khi thiết kế các lỗ thoát nước của công trình thủy lợi có cửa van chắn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

73

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4295:2009 về đậu hạt - phương pháp thử

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4295:2009 ĐẬU HẠT - PHƯƠNG PHÁP THỬ Pea beans – Test methods Lời nói đầu TCVN 4295 : 2009 thay thế TCVN 4295 : 1986; TCVN 4295 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

74

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8224:2009 về công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình

TCVN 8224:2009 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - CÁC QUI ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG ĐỊA HÌNH Hydraulic Works - The basic stipulation for topographic horizontal control networks 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này bao gồm những qui định chủ yếu về lưới khống chế cơ sở mặt bằng địa hình từ lưới hạng 4, giải tích 1,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

75

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8299:2009 về công trình thủy lợi - yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8299:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG THIẾT KẾ CỬA VAN, KHE VAN BẰNG THÉP Hydraulics Structurers – Technical Requirements for Steel Gate and Groove Design Lời nói đầu TCVN 8299 : 2009 được chuyển đổi từ tiêu chuẩn 14 TCN 117 : 1999 và tiêu chuẩn 14 TCN 06 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

76

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8288:2009 (ISO 5593 : 1997/AMD 1 : 2007) về Ổ lăn - Từ vựng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8288 : 2009 ISO 5593 : 1997 WITH AMENDMENT 1 : 2007 Ổ LĂN - TỪ VỰNG Rolling bearings - Vocabulary Lời nói đầu TCVN 8288 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 5593 : 1997 và Amendment 1 : 2007. TCVN 8288 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 4 Ổ lăn, ổ đỡ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

77

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4878:2009 (ISO 3941 : 2007) về Phòng cháy và chữa cháy - Phân loại cháy

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4878 : 2009 ISO 3941 : 2007 PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - PHÂN LOẠI CHÁY Fire protection - Classification of fires Lời nói đầu TCVN 4878:2009 thay thế TCVN 4878:1989 TCVN 4878:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3941:2007. TCVN 4878:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

78

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5740:2009 về Phương tiện phòng cháy chữa cháy - Vòi đẩy chữa cháy - Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5740 : 2009 PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY -  VÒI ĐẨY CHỮA CHÁY - VÒI ĐẨY BẰNG SỢI TỔNG HỢP TRÁNG CAO SU Fire fighting equipment - Fire fighting hoses - Fire rubberized hoses made of synthetic thrends Lời nói đầu TCVN 5740:2009 thay thế TCVN 5740:1993. TCVN 5740:2009 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

79

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8256:2009 về Tấm thạch cao - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8256 : 2009 TẤM THẠCH CAO - YÊU CẦU KỸ THUẬT Gypsum boards - Specifications Lời nói đầu TCVN 8256 : 2009 được xây dựng trên cơ sở ASTM C1396/C 1396M: Standard ecification for Gypsum Board và ASTM C1278/C1278M: Standard Specification for fiber - Reinforced Gypsum panels. TCVN 8256

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

80

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8252:2009 về Nồi cơm điện - Hiệu suất năng lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8252:2009 NỒI CƠM ĐIỆN - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Rice cookers - Energy efficiency Lời nói đầu TCVN 8252:2009 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC3 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị gia nhiệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.158.107