Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 3878 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 139.413 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.247 CÔNG VĂN
201

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8134:2009 (ISO 937:1978) về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng nitơ (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8134 : 2009 ISO 937:1978 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Meat and meat products - Determination of nitrogen content (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8134 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 937 : 1978; TCVN 8134 : 2009 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

202

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8135:2009 (ISO 1442 : 1997) về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định độ ẩm (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8135 : 2009 ISO 1442 : 1997 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Meat and meat products - Determination of moisture content (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8135 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 1442 : 1997; TCVN 8135 : 2009 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

203

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8136:2009 (ISO 1443 : 1973) về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng chất béo tổng số

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8136 : 2009 ISO 1443 : 1973 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO TỔNG SỐ Meat and meat products - Determination of total fat content Lời nói đầu TCN/N 8136 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 1443 :1973; TCVN 8136 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

204

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8137:2009 (ISO 1444 : 1996) về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng chất béo tự do

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8137 : 2009 ISO 1444 : 1996 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO TỰ DO Meat and meat products - Determination of free fat content Lời nói đầu TCVN 8137 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 1444 : 1996; TCVN 8137 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

205

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8138:2009 (ISO 5553 : 1980) về Thịt và sản phẩm thịt - Phát hiện polyphosphat

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8138 : 2009 ISO 5553 : 1980 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - PHÁT HIỆN POLYPHOSPHAT Meat and meat products - Detection of polyphosphates Lời nói đầu TCVN 8138 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 5553 : 1980; TCVN 8138 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 Thịt và sản

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

206

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8139:2009 (ISO 5554 : 1978) về Sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng tinh bột (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8139 : 2009 ISO 5554 : 1978 SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TINH BỘT (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Meat products - Determination of starch content (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8139 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 5554 : 1978; TCVN 8139 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

207

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8140:2009 (ISO 13493 :1998) về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng cloramphenicol - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8140 : 2009 ISO 13493 :1998 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CLORAMPHENICOL - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG  HIỆU NĂNG CAO Meat and meat products - Determination of chloramphenicol content - Method using liquid chromatography Lởi nói đầu TCVN 8140 : 2009 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

208

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8141:2009 (ISO 2294:1974) về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng phospho tổng số (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8141 : 2009 ISO 2294:1974 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOSPHO TỔNG SỐ (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Meat and meat products - Determination of total phosphorus content (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8141 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 2294 : 1974; TCVN 8141

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

209

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8142:2009 (ISO 3496 : 1994) về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng hydroxyprolin

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8142 : 2009 ISO 3496 : 1994 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HYDROXYPROLIN Meat and meat products - Determination of content hydroxyproline content Lời nói đầu TCVN 8142 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3496 : 1994; TCVN 8142 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

210

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8157:2009 (CODEX STAN 89-1981, Rev. 1-1991) về Thịt xay nhuyễn chế biến sẵn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8157 : 2009 CODEX STAN 89-1981, Rev. 1-1991 THỊT XAY NHUYỄN CHẾ BIẾN SẴN Luncheon meat Lời nói đầu TCVN 8157 : 2009 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 89-1981, Rev.1-1991; TCVN 8157 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 Thịt và sản phẩm thịt biên soạn,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

211

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8158:2009 (CODEX STAN 98-1981, Rev. 1-1991) về Thịt xay thô chế biến sẵn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8158 : 2009 CODEX STAN 98-1981, Rev. 1-1991 THỊT XAY THÔ CHẾ BIẾN SẴN Cooked cured chopped meat Lời nói đầu TCVN 8158 : 2009 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 98-1981, Rev.1-1991; TCVN 8158 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 Thịt và sản phẩm thịt

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

212

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8159:2009 (CODEX STAN 96-1981, Rev.1-1991) về Thịt đùi lợn chế biến sẵn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8159 : 2009 CODEX STAN 96-1981, Rev.1-1991 THỊT ĐÙI LỢN CHẾ BIẾN SẴN Cooked cured ham Lời nói đầu TCVN 8159 : 2009 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 96-1981, Rev.1-1991; TCVN 8159 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 Thịt và sản phẩm thịt biên soạn,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

213

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6706:2009 về Chất thải nguy hại - Phân loại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6706 : 2009 CHẤT THẢI NGUY HẠI - PHÂN LOẠI Hazardous wastes – Classification Lời nói đầu TCVN 6706 : 2009 thay thế cho TCVN 6706 : 2000. TCVN 6706 : 2009 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

214

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8129:2009 (ISO 18593 : 2004) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp lấy mẫu bề mặt sử dụng đĩa tiếp xúc và lau bề mặt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8129 : 2009 ISO 18593 : 2004 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU BỀ MẶT SỬ DỤNG ĐĨA TIẾP XÚC VÀ LAU BỀ MẶT Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal methods for sampling techniques from surfaces using contact plates and swabs Lời nói

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

215

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6489:2009 (ISO 9439 : 1999) về Chất lượng nước - Đánh giá khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn của các hợp chất hữu cơ trong môi trường nước - Phép thử sự giải phóng cacbon dioxit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6489 : 2009 ISO 9439 : 1999 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN HUỶ SINH HỌC HIẾU KHÍ HOÀN TOÀN CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC – PHÉP THỬ SỰ GIẢI PHÓNG CACBON DIOXIT Water quality – Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic  compounds in aqueous

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

216

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6826:2009 (ISO 11733 : 2004) về Chất lượng nước - Xác định sự đào thải và phân hủy sinh học của các chất hữu cơ trong môi trường nước - Phép thử mô phỏng bùn hoạt tính

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6826 : 2009 ISO 11733 : 2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH SỰ ĐÀO THẢI VÀ PHÂN HUỶ SINH HỌC CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC – PHÉP THỬ MÔ PHỎNG BÙN HOẠT TÍNH Water quality – Determination of the elimination and biodegradability of organic compounds in an

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

217

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8183:2009 về Ngưỡng dioxin trong đất và trầm tích

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8183 : 2009 NGƯỠNG DIOXIN TRONG ĐẤT VÀ TRẦM TÍCH Dioxin threshold in the soil and sediment Lời nói đầu TCVN 8183: 2009 do Văn phòng Ban chỉ đạo 33 biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

218

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8084:2009 (IEC 60903 : 2002) về Làm việc có điện - Găng tay bằng vật liệu cách điện

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8084 : 2009 IEC 60903 : 2002 LÀM VIỆC CÓ ĐIỆN – GĂNG TAY BẰNG VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN Live working – Gloves of insulating material Lời nói đầu TCVN 8084 : 2009 thay thế TCVN 5586 : 1991, TCVN 5588: 1991, TCVN 5589: 1991; TCVN 8084 : 2009 hoàn toàn tương đương với IEC 60903:

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

219

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6496:2009 (ISO 11047 : 1998) về Chất lượng nước - Xác định cadimi, crom, coban, chì, đồng, kẽm, mangan và niken trong dịch chiết đất bằng cường thủy - Các phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6496 : 2009 ISO 11047 : 1998 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – XÁC ĐỊNH CADIMI, CROM, COBAN, CHÌ, ĐỒNG, KẼM, MANGAN VÀ NIKEN TRONG DỊCH CHIẾT ĐẤT BẰNG CƯỜNG THỦY – CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA VÀ NHIỆT ĐIỆN (KHÔNG NGỌN LỬA) Soil quality – Determination of cadmium, chromium, cobalt, copper,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

220

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4503:2009 (ISO 9352: 1995) về Chất dẻo - Xác định độ chịu mài mòn bằng bánh xe mài mòn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TGVN 4503 : 2009 ISO 9352: 1995 CHẤT DẺO - XÁC ĐỊNH ĐỘ CHỊU MÀI MÒN BẰNG BÁNH XE MÀI MÒN Plastics - Determination of resistance to wear by abrasive wheels Lời nói đầu TCVN 4503 : 2009 thay thế TCVN 4503 : 1988. TCVN 4503 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 9352 : 1995.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.200.4