Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 145475 văn bản

101

Nghị quyết 133/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh Thanh Hóa năm 2010

133/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 133 2009,Tỉnh Thanh Hóa,Dự toán thu ngân sách nhà nước,Chi ngân sách địa phương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2014

102

Nghị quyết 196/2009/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ 18 ban hành

196/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 196 2009,Tỉnh Phú Thọ,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 196/2009/NQ-HĐND Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2010

103

Nghị quyết 197/2009/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ 18 ban hành

197/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 197 2009,Tỉnh Phú Thọ,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 197/2009/NQ-HĐND Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2010

104

Nghị quyết 27/2009/NQ-HĐND về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, kỳ họp thứ 13 ban hành

27/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 27 2009,Tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 27/2009/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 16 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2010

105

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND quy định mức giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VII, kỳ họp thứ 13 ban hành

17/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2009,Tỉnh Đắk Lắk,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 17/2009/NQ-HĐND Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2010

106

Nghị quyết 140/2009/NQ-HĐND về giá đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2010

140/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 140,Tỉnh Thanh Hóa,Bảng giá đất 2010,giá đất 2010 Thanh Hoá,giá đất Thanh Hoá,giá đất Thanh Hoá 2010,Thương mại,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2013

107

Nghị quyết 141/2009/NQ-HĐND về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

141/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 141 2009,Tỉnh Thanh Hóa,Phân cấp quản lý tài sản nhà nước,Quản lý sử dụng tài sản nhà nước,Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

108

Nghị quyết 28/2009/NQ-HĐND về nội dung và mức chi đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

28/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 28 2009,Tỉnh Tuyên Quang,Mức chi xây dựng văn bản ,Chi xây dựng văn bản pháp luật ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

109

Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND về Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015

19/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2009,Tỉnh Yên Bái,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2009/NQ-HĐND Yên Bái, ngày 16 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

110

Nghị quyết 143/2009/NQ-HĐND về chủ trương chính sách thu hút những người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ giải quyết đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn do Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XV, kỳ họp thứ 14 ban hành

143/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 143 2009,Tỉnh Thanh Hóa,Thu hút người có trình độ cao,Công tác tại xã phường thị trấn ,Chính sách hỗ trợ công chức cấp xã ,Công chức cấp xã chưa đạt chuẩn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2012

111

Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVI, kỳ họp thứ 16 ban hành

18/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2009,Tỉnh Yên Bái,Mức thu phí,Trông giữ xe đạp xe máy ô tô ,Tỉnh Yên Bái,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2009/NQ-HĐND

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

112

Nghị quyết 139/2009/NQ-HĐND về chủ trương ban hành quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

139/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 139,Tỉnh Thanh Hóa,chủ trương ban hành quy định Thanh Hóa,Chế độ chính sách đối với cán bộ,chế độ chính sách đối với công chức,chức danh số lượng công chức,chức danh số lượng cán bộ công chức,công chức ở xã phường thị trấn ,chính sách người hoạt động không chuyên trách,số lượng người hoạt động không chuyên trách,cán bộ

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

113

Nghị quyết 201/2009/NQ-HĐND về thành lập các phường Minh Phương, Minh Nông và Vân Phú thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

201/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 201,Tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 201/2009/NQ-HĐND Việt Trì, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2015

114

Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2010

21/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2009,Tỉnh Ninh Thuận,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2009/NQ-HĐND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 15 tháng 12

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2015

115

Nghị quyết 26/2009/NQ-HĐND hỗ trợ 5% chi phí khám, chữa bệnh cho đối tượng hộ gia đình nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

26/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2009,Tỉnh Khánh Hòa,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Số: 26/2009/NQ-HĐND

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2014

116

Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

21/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2009,Tỉnh Khánh Hòa,Phí trông giữ xe đạp,Thu phí trông giữ xe đạp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

117

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND ban hành quy định phân cấp quản lý đối với tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 19 ban hành

20/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2009,Tỉnh Ninh Thuận,Tài sản nhà nước,Phân cấp quản lý,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2010

118

Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND ban hành mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 19 ban hành

22/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2009,Tỉnh Ninh Thuận,Mức thu,Quản lý sử dụng,Phí thẩm định,Báo cáo đánh giá tác động môi trường,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2010

119

Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2010

13/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2009,Tỉnh Ninh Thuận,Chương trình giám sát,Chương trình giám sát HĐND,Chương trình giám sát Ninh Thuận ,Chương trình giám sát năm 2010,Chương trình giám sát của HĐND Ninh Thuận ,HĐND Ninh Thuận ,Hội đồng nhân dân Ninh Thuận ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN --------

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

120

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2010

14/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 14,Tỉnh Ninh Thuận,Chương trình xây dựng nghị quyết,chương trình xây dựng Nghị quyết 2010,chương trình xây dựng Nghị quyết Ninh Thuận,Nghị quyết của Hội đồng nhân dân ,Nghị quyết của HĐND Ninh Thuận,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200