Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 145580 văn bản

201

Nghị quyết 15/2009/NQ-HĐND về cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

15/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2009,Tỉnh Quảng Ninh,Cơ chế tài chính,Hoạt động khoa học và công nghệ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2009/NQ-HĐND Hạ

Ban hành: 11/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2012

202

Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, bản, khu phố theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 17 ban hành

23/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2009,Tỉnh Quảng Ninh,Chức danh,Số lượng chức danh ,Người hoạt động không chuyên trách xã,Chế độ chính sách,Tỉnh Quảng Ninh,Xã và thôn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

203

Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

18/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 18,Tỉnh Quảng Ninh,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2009/NQ-HĐND Hạ Long, ngày 11 tháng 12

Ban hành: 11/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

204

Nghị quyết 176/2009/NQ-HĐND về thành lập Bảo vệ dân phố và chế độ, chính sách của bảo vệ dân phố do Tỉnh Điện Biên ban hành

176/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 176 2009,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 176/2009/NQ-HĐND Điện Biên Phủ, ngày

Ban hành: 11/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

205

Nghị quyết 40/2009/NQ-HĐND về Phương án phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn và giá các loại đất năm 2010 do tỉnh Quảng Trị ban hành

40/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 40 2009,Tỉnh Quảng Trị,Bất động sản,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2009/NQ-HĐND Đông Hà, ngày 11

Ban hành: 11/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

206

Nghị quyết 108/2009/NQ-HĐND về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

108/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 108 2009,Tỉnh Vĩnh Long,Lệ phí cấp bản sao,Lệ phí chứng thực,Tỉnh Vĩnh Long,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 108/2009/NQ-HĐND

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2010

207

Nghị quyết 112/2009/NQ-HĐND quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

112/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 112 2009,Tỉnh Vĩnh Long,Chế độ chi đón tiếp,Chế độ chi thăm hỏi,Chế độ chi chúc mừng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2010