Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 128/2008/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 152294 văn bản

101

Thông tư 27/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

 BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 27/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC

Ban hành: 01/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2008

102

Thông tư 26/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 154/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 143/2003/NĐ-CP thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ Công trình thủy lợi do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 26/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ

Ban hành: 28/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2008

103

Thông tư 24/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 24/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP

Ban hành: 14/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2008

104

Thông tư 23/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức hội nghị cấp cao hợp tác chiến lược kinh tế và hội nghị cấp cao bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 23/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CẤP CAO HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC KINH TẾ

Ban hành: 13/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2008

105

Thông tư 22/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung kèm theo Quyết định 179/2007/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 22/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC MUA SẮM TÀI SẢN, HÀNG

Ban hành: 10/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2008

106

Thông tư 21/2008/TT-BTC hướng dẫn phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 21/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC VÀ MỨC THU PHÍ, GIÁ THUÊ SỬ DỤNG

Ban hành: 04/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2008

107

Thông tư 20/2008/TT-BTC hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng và bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 20/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỈNH,

Ban hành: 19/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2008

Ban hành: 09/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

109

Thông tư 18/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 18/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN ÁP DỤNG TẠI KHU KINH TẾ ĐÔNG

Ban hành: 18/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2008

110

Thông tư 16/2008/TT-BTC hướng dẫn nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 16/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP KHẨU XE GẮN MÁY HAI BÁNH KHÔNG

Ban hành: 13/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2008

111

Thông tư 08/2008/TT-BTC sửa đổi Thông tư 108/2003/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 08/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 108/2003/TT-BTC NGÀY 7/11/2003 HƯỚNG DẪN

Ban hành: 29/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2008

112

Thông tư 07/2008/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 07/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ Căn cứ Luật Cư trú ngày 29/11/2006;

Ban hành: 15/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2008

113

Thông tư 06/2008/TT-BTC hướng dẫn sử dụng quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của công ty mẹ- tập đoàn dầu khí Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 06/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUỸ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CỦA CÔNG TY

Ban hành: 15/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2008

114

Thông tư 05/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho dự án hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin và truyền thông do Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 05/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN VAY CHO DỰ ÁN HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2008

115

Thông tư 02/2008/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều tra tội phạm do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 02/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO

Ban hành: 03/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2008

Ban hành: 03/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2008

117

Thông báo 7581/TB-TCHQ năm 2013 ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục thực hiện Điều 17, Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐIỀU 17, THÔNG TƯ SỐ 128/2013/TT-BTC NGÀY 10/9/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Ngày 10/9/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Triển khai thực hiện Điều 17 của Thông tư,

Ban hành: 10/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2013

118

Quyết định 2008/QĐ-BTC năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TRUNG ƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 2008/QĐ-BTC ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) TT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2017

119

Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2019 về tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/KH-UBND Hòa Bình, ngày 15 tháng 7 năm 2019 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA “CÁN BỘ, CÔNG

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

120

Kế hoạch 128/KH-TANDTC về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/KH-TANDTC Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.251.205