Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 128/2008/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 152509 văn bản

81

Thông tư 52/2008/TT-BTC sửa đổi Thông tư 37/2008/TT-BTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hoả thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 52/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2008 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 37/2008/TT-BTC NGÀY 19/5/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2008

82

Thông tư 51/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số: 51/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2008

83

Thông tư 50/2008/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc trung bộ và Duyên hải trung bộ đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 50/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC

Ban hành: 12/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2008

84

Thông tư 49/2008/TT-BTC hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người khai hải quan do hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuế, cán bộ, công chức hải quan trong khi thi hành công vụ gây ra do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 49/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO NGƯỜI NỘP THUẾ, NGƯỜI KHAI HẢI QUAN DO HÀNH

Ban hành: 12/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2008

85

Thông tư 46/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 46/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ

Ban hành: 06/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2008

86

Thông tư 45/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 45/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHU KINH TẾ CỬA

Ban hành: 05/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2008

87

Thông tư 44/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg về việc tạo điều kiện để Hội nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 44/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ

Ban hành: 30/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2008

88

Thông tư 42/2008/TT-BTC hướng dẫn Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả kèm theo Quyết định 169/2007/QĐ-TTG do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 42/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC KINH

Ban hành: 22/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2008

89

Thông tư 41/2008/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh tăng tiền ăn cho học sinh Lào và học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 41/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH TĂNG TIỀN ĂN CHO HỌC SINH LÀO VÀ HỌC SINH

Ban hành: 22/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2008

90

Thông tư 40/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 40/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2007/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành: 21/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2008

91

Thông tư 37/2008/TT-BTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hoả thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 37/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DẦU HOẢ THẮP SÁNG CHO CÁC HỘ ĐỒNG BÀO DÂN

Ban hành: 19/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2008

92

Thông tư 38/2008/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 38/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG

Ban hành: 19/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2008

93

Thông tư 39/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 174/2007/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 39/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 174/2007/NĐ-CP NGÀY 29/11/2007 CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành: 19/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2008

94

Thông Tư 35/2008/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 289/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 35/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 289/QĐ-TTG NGÀY 18/3/2008 CỦA

Ban hành: 25/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2008

95

Thông tư 34/2008/TT-BTC triển khai thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2008 nhằm kiềm chế lạm phát do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- Số: 34/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN

Ban hành: 23/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2008

96

Thông tư 33/2008/TT-BTC sửa đổi Thông tư 119/2005/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại khu kinh tế Dung Quất do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 33/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2008 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 119/2005/TT-BTC NGÀY 22/12/2005 CỦA BỘ TÀI

Ban hành: 23/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2008

97

Thông tư 31/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thuộc chương trình vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 31/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG

Ban hành: 16/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2008

98

Thông tư 30/2008/TT-BTC sửa đổi Thông tư 32/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2003/NĐ-CP, Nghị định 148/2004/NĐ-CP và Nghị định 156/2005/NĐ-CP thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi một số điều Luật Thuế Giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 30/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2008 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 32/2007/TT-BTC NGÀY 9/4/2007 HƯỚNG DẪN

Ban hành: 16/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2008

99

Thông tư 29/2008/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2005/TT-BTC hướng dẫn chế độ hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 29/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2008 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 110/2005/TT-BTC NGÀY 8/12/2005 CỦA

Ban hành: 07/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2008

Ban hành: 09/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.179.0