Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1278/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 158967 văn bản

1

Quyết định 1278/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Cà Mau

1278/QD-UBND,Quyết định 1278 2019,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1278/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 02 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 02/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

2

Quyết định 1278/QĐ-UBND về Kế hoạch thi tuyển công chức khối hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2018

1278/QD-UBND,Quyết định 1278 2018,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1278/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 26 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2018

3

Quyết định 1278/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

1278/QD-UBND,Quyết định 1278,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1278/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 03 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 03/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

4

Quyết định 1278/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh

1278/QD-UBND,Quyết định 1278 2018,Tỉnh Quảng Ninh,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1278/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 18/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2018

5

Quyết định 1278/QĐ-UBND năm 2017 thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận

1278/QD-UBND,Quyết định 1278,Tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1278/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2017

6

Quyết định 1278/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế quản lý Hệ thống Giám sát - Đánh giá và đo lường sự hài lòng của người dân tại Bộ phận một cửa cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

1278/QD-UBND,Quyết định 1278,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1278/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 29 tháng 04 năm 2016   QUYẾT

Ban hành: 29/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2016

7

Quyết định 1278/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới An Phú Thịnh do tỉnh Bình Định ban hành

1278/QD-UBND,Quyết định 1278 2015,Tỉnh Bình Định,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1278/QĐ-UBND Bình Định, ngày 13 tháng 4 năm 2015

Ban hành: 13/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2018

8

Quyết định 1278/QĐ-UBND năm 2013 xếp hạng doanh nghiệp Quỹ đầu tư phát triển Lâm Đồng

1278/QD-UBND,Quyết định 1278,Tỉnh Lâm Đồng,Doanh nghiệp,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1278/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 04 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

Ban hành: 26/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2013

10

Quyết định 1278/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu, chuyên ngành cần tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành

1278/QD-UBND,Quyết định 1278 2013,Tỉnh Thái Bình,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1278/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 19

Ban hành: 19/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2014

11

Quyết định 1278/QĐ-UBND năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số: 1278/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 6 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NỘI VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 22/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2013

12

Quyết định 1278/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2011 do tỉnh Bình Phước ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1278/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 27 tháng 5 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2011 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật

Ban hành: 27/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2013

13

Quyết định 1278/QĐ-UBND năm 2010 điều chỉnh bổ sung và đính chính bảng giá các loại đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

1278/QD-UBND,Quyết định 1278 2010,Tỉnh Hà Tĩnh,Bổ sung,Đính chính,Bảng giá đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1278/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày

Ban hành: 07/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2010

14

Quyết định 1278/QĐ-BTTTT năm 2017 phê duyệt Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1278/QD-BTTTT,Quyết định 1278 2017,Bộ Thông tin và Truyền thông,Chống vi phạm pháp luật,Phòng chống vi phạm pháp luật,Phê duyệt đề án,Công nghệ thông tin,Trách nhiệm hình sự BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2017

15

Quyết định 1278/QĐ-BĐDHĐQT về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2016 do tỉnh Bắc Giang ban hành

tỉnh: + CVP, PVP-KT, VX, TH, TKCT, TPKT; + Lưu: VT, KTNhân TRƯỞNG BAN PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH Nguyễn Thị Thu Hà DANH MỤC GIAO BỔ SUNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 1278/QĐ-BĐD HĐQT ngày 12/8/2016 của Trưởng Ban đại diện

Ban hành: 12/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2016

16

Quyết định 1278/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước

1278/QD-KTNN,Quyết định 1278 2016,Kiểm toán Nhà nước,Tổng Kiểm toán Nhà nước,Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước,Mối quan hệ công tác,Kế hoạch công tác,Kế toán - Kiểm toán KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

17

Quyết định 1278/QĐ-TTg về giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1278/QD-TTg,Quyết định 1278 2016,Thủ tướng Chính phủ,Ngân sách Nhà nước,Cân đối ngân sách,Vốn đầu tư cân đối ngân sách,Kế hoạch đầu tư,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

18

Quyết định 1278/2010/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Thuận

1278/2010/QD-UBND,Quyết định 1278 2010,Tỉnh Ninh Thuận,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1278/2010/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

19

Quyết định 1278/QĐ-TCHQ năm 2015 về việc Mở rộng địa điểm làm thủ tục hải quan tại Cảng xuất, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa tại Đồng Nai do Tổng cục Hải quan ban hành

1278/QD-TCHQ,Quyết định 1278 2015,Tổng cục Hải quan, Mở rộng địa điểm,thủ tục hải quan Cảng xuất nhập khẩu, Địa điểm làm thủ tục hải quan,địa điểm làm thủ tục hải quan nội địa ,Thủ tục hải quan 2015,thủ tục hải quan Đồng Nai,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 27/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2015

20

Quyết định 1278/QĐ-BGDĐT năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1278/QD-BGDDT,Quyết định 1278 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công tác tiếp công dân,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Thực hiện Chỉ thị,Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ,Bộ máy hành chính BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.38.214