Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1275/2007/QĐ-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 181107 văn bản

1

Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1275/QD-UBND,Quyết định 1275 2019,Tỉnh Hà Giang,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1275/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 01 tháng

Ban hành: 01/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

2

Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 2976/-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

1275/QD-UBND,Quyết định 1275 2019,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1275/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 30 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 30/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

3

Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc

1275/QD-UBND,Quyết định 1275 2019,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1275/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 22/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

4

Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và ngành điện trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo cơ chế một cửa liên thông

1275/QD-UBND,Quyết định 1275 2019,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1275/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2019

5

Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

1275/QD-UBND,Quyết định 1275 2018,Tỉnh Ninh Bình,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1275/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 05 tháng 10

Ban hành: 05/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

6

Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Điều lệ Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2018-2023

1275/QD-UBND,Quyết định 1275 2018,Tỉnh Hưng Yên,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1275/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 06 tháng 06 năm 2018

Ban hành: 06/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2018

7

Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

1275/QD-UBND,Quyết định 1275 2017,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1275/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2018

8

Quyết định 1275/QĐ-BNV năm 2017 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên trung cấp (hạng IV) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1275/QD-BNV,Quyết định 1275 2017,Bộ Nội vụ,Tài liệu bồi dưỡng,Lưu trữ viên trung cấp hạng IV,Tiêu chuẩn chức danh lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1275/QĐ-BNV Hà

Ban hành: 12/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

10

Quyết định 1275/QĐ-LĐTBXH năm 2015 về Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1275/QD-LDTBXH,Quyết định 1275 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1275 /-LĐTBXH Hà

Ban hành: 07/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2015

11

Quyết định 1275/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án hợp tác với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1275/QD-TTg,Quyết định 1275 2015,Thủ tướng Chính phủ,Dự án hợp tác ,Quản lý chương trình dự án hợp tác, Dự án sử dụng vốn ODA ,An ninh lương thực quốc gia , Dự án đảm bảo an ninh lương thực ,Phòng chống suy dinh dưỡng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 07/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2015

12

Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình

1275/QD-UBND,Quyết định 1275,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1275/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 19 tháng 5 năm 2015

Ban hành: 19/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

13

Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

1275/QD-UBND,Quyết định 1275,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1275/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 04 tháng 3 năm

Ban hành: 04/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2015

14

Quyết định 1275/QĐ-CTN năm 2014 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1275/QD-CTN,Quyết định 1275 2014,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch việt Nam,Luật Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1275/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 12/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2014

15

Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1275/QD-UBND,Quyết định 1275,Tỉnh Vĩnh Long,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1275/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 01 tháng

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

16

Quyết định 1275/2015/QĐ-UBND Quy định tạm thời về quản lý và thiết kế thi công đường lâm sinh, đường vận xuất lâm sản trong rừng sản xuất tỉnh Quảng Ninh

1275/2015/QD-UBND,Quyết định 1275,Tỉnh Quảng Ninh,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1275/2015/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 12 tháng 5 năm

Ban hành: 12/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

17

Quyết định 1275/QĐ-TTg năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hội nghị Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1275/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính

Ban hành: 28/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2011

18

Quyết định 1275/QĐ-UBND-HC năm 2013 về Quy định quản lý theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030

1275/QD-UBND-HC,Quyết định 1275 2013,Tỉnh Đồng Tháp,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ÐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1275/QĐ-UBND.HC Đồng Tháp, ngày 11 tháng

Ban hành: 11/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2015

19

Quyết định 1275/QĐ-BTC năm 2010 về xuất Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương hỗ trợ lao động dôi dư cho Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1275/QD-BTC,Quyết định 1275 2010,Bộ Tài chính,Quỹ hỗ trợ, Sắp xếp doanh nghiệp Trung ương ,Sắp xếp lao động dôi dư,Chính sách lao động dôi dư,Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng ,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 03/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2010

20

Quyết định 1275/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương: "Phát triển kỹ thuật chăn nuôi và vỗ béo gia súc lớn tại một số đơn vị quân đội" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1275/QD-BNN-KHCN,Quyết định 1275 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Dự án khuyến nông Trung ương,Phát triển kỹ thuật chăn nuôi ,Vỗ béo gia súc lớn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85