Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 127/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13557 văn bản

1

Quyết định 127/QĐ-TTg năm 2021 về Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/QD-TTg,Quyết định 127 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chiến lược nghiên cứu phát triển Trí tuệ nhân tạo,Chiến lược quốc gia ứng dụng Trí tuệ nhân tạo,Chiến lược phát triển Trí tuệ nhân tạo đến 2030,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

2

Quyết định 127/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Gia Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/QD-TTg,Quyết định 127 2018,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch xây dựng,Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng,Phê duyệt quy hoạch xây dựng,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/QĐ-TTg

Ban hành: 25/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2018

3

Quyết định 127/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/QD-TTg,Quyết định 127 2012,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch xây dựng,Vùng Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/QĐ-TTg

Ban hành: 02/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2012

4

Quyết định 127/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong công nghiệp và ngành kinh tế - kỹ thuật khác đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/QD-TTg,Quyết định 127 2011,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển ứng dụng bức xạ ,Quy hoạch chi tiết phát triển ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 127/QĐ-TTg

Ban hành: 20/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2011

5

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

6

Quyết định 127/QĐ-TTg năm 2008 về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định kế hoạch phát triển mỏ dầu khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/QD-TTg,Quyết định 127 2008,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế tổ chức và hoạt động,Hội đồng thẩm định,Kế hoạch phát triển mỏ dầu khí,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------

Ban hành: 28/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2008

7

Quyết định 127/2009/QĐ-TTg ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/2009/QD-TTg,Quyết định 127 2009,Thủ tướng Chính phủ,Chế độ báo cáo thống kê,Phòng chống ma túy,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 127/2009/QĐ-TTg

Ban hành: 26/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2009

8

Quyết định 127/2008/QĐ-TTg về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/2008/QD-TTg,Quyết định 127 2008,Thủ tướng Chính phủ,Trợ cấp khó khăn,Cán bộ,Công chức,Viên chức,Lực lượng vũ trang,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2008

9

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2021 về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021-2022

127/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Tiêm vắc xin COVID19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi,Tiêm vắc xin COVID19 trẻ em 12 đến 17 tuổi Nam Định,Tiêm vắc xin COVID19 trẻ em 12 đến 17 tuổi 2021 2022,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2021

10

Kế hoạch 127/KH-VKSTC năm 2021 triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

127/KH-VKSTC,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID19,Phong trào thi đua đặc biệt đoàn kết phòng chống COVID19,Phong trào thi đua chung sức đồng lòng chiến thắng COVID19,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG

Ban hành: 28/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2021

11

Nghị quyết 127/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021 do Chính phủ ban hành

127/NQ-CP,Nghị quyết 127 2021,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 trực tuyến toàn quốc,Phiên họp Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội tháng 9,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2021

12

Quyết định 127/QĐ-VSD năm 2021 quy định về hướng dẫn sử dụng hệ thống Cổng giao tiếp điện tử giữa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Tổ chức phát hành

127/QD-VSD,Quyết định 127 2021,Trung tâm Lưu ký Chứng khoán V,Hướng dẫn sử dụng hệ thống Cổng giao tiếp điện tử,Giao tiếp giữa Trung tâm Chứng khoán và Tổ chức phát hành,Cổng giao tiếp điện tử Trung tâm Lưu ký Chứng khoán,Chứng khoán,Công nghệ thông tin TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM -------

Ban hành: 05/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2021

13

Quyết định 127/2007/QĐ-TTg về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/2007/QD-TTg,Quyết định 127 2007,Thủ tướng Chính phủ,Ngày thứ bảy hàng tuần,Thủ tục hành chính,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/2007/QĐ-TTg

Ban hành: 01/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2007

14

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2025

127/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tăng cường đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu,Đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế Vũng Tàu,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2021

15

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030”

127/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Tuyên Quang,Nâng cao nhận thức về thiên tai tỉnh Tuyên Quang,Nâng cao nhận thức quản lý rủi ro thiên tai tỉnh Tuyên Quang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2021

16

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Hậu Giang ban hành

--------------- Số: 127/KH-UBND Hậu Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2021 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỆ THỐNG CƠ QUAN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH THÚ Y CÁC CẤP, GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2021

17

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2021 về triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

127/KH-UBND,Thành phố Đà Nẵng,Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn Đà Nẵng,Triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt Đà Nẵng,Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn Đà Nẵng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

18

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

127/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Phòng ngừa trẻ em lao động trái quy định tỉnh Quảng Ninh,Giảm thiểu trẻ em lao động trái pháp luật tỉnh Quảng Ninh,Trẻ em lao động trái quy định pháp luật tỉnh Quảng Ninh,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

19

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2021 triển khai phần mềm báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

127/KH-UBND,Tỉnh Thanh Hóa,Phần mềm báo cáo nguy cơ lây nhiễm Covid19 tại doanh nghiệp,Phần mềm báo cáo nguy cơ lây nhiễm Covid19 tỉnh Thanh Hóa,Phần mềm đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid19 tại doanh nghiệp,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

20

Kế hoạch 127/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

127/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công tác phòng chống mại dâm tỉnh Thừa Thiên Huế,Phòng chống mại dâm tỉnh Thừa Thiên Huế 2021,Kế hoạch phòng chống mại dâm Huế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104