Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 127/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 199898 văn bản

1

Quyết định 127/QĐ-TTg năm 2021 về Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 127/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

2

Quyết định 127/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Gia Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/QD-TTg,Quyết định 127 2018,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch xây dựng,Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng,Phê duyệt quy hoạch xây dựng,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/QĐ-TTg

Ban hành: 25/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2018

3

Quyết định 127/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/QD-TTg,Quyết định 127 2012,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch xây dựng,Vùng Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/QĐ-TTg

Ban hành: 02/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2012

4

Quyết định 127/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong công nghiệp và ngành kinh tế - kỹ thuật khác đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/QD-TTg,Quyết định 127 2011,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển ứng dụng bức xạ ,Quy hoạch chi tiết phát triển ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 127/QĐ-TTg

Ban hành: 20/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2011

5

Quyết định 127/QĐ-TTg năm 2008 về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định kế hoạch phát triển mỏ dầu khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 127/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MỎ DẦU KHÍ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Dầu khí ngày 19 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa

Ban hành: 28/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2008

6

Quyết định 127/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Jang Minh Đạt do Chủ tịch nước ban hành

127/QD-CTN,Quyết định 127 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với công dân Jang Minh Đạt,Cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân Jang Minh Đạt,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

7

Quyết định 127/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long

127/QD-UBND,Quyết định 127 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Chương trình bình ổn thị trường năm 2021 Vĩnh Long,Kế hoạch chương trình bình ổn thị trường Vĩnh Long 2021,Thực hiện Chương trình bình ổn thị trường Vĩnh Long,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

8

Quyết định 127/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019

127/QD-UBND,Quyết định 127 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 22 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

9

Quyết định 127/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đang áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

127/QD-UBND,Quyết định 127 2020,Tỉnh Quảng Trị,Chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015,Áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008,Áp dụng TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

10

Quyết định 127/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

127/QD-UBND,Quyết định 127 2019,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

11

Quyết định 127/QĐ-BYT năm 2019 về "hướng dẫn thực hiện giám sát quốc gia về kháng kháng sinh" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

127/QD-BYT,Quyết định 127 2019,Bộ Y tế,Kháng sinh,Quản lý thuốc kháng sinh,Hướng dẫn sử dụng kháng sinh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 01

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

12

Quyết định 127/2009/QĐ-TTg ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/2009/QD-TTg,Quyết định 127 2009,Thủ tướng Chính phủ,Chế độ báo cáo thống kê,Phòng chống ma túy,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 127/2009/QĐ-TTg

Ban hành: 26/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2009

13

Quy định 127-QĐ/TW năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

127-QD/TW,Quy định 127-QD 2018,Ban Chấp hành Trung ương,Mối quan hệ công tác,Chi bộ cơ sở ,Xã phường thị trấn,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 127-QĐ/TW Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

Ban hành: 01/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2018

14

Quyết định 127/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

127/QD-UBND,Quyết định 127 2018,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 25 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 25/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2018

15

Quyết định 127/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai Quyết định 13/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018-2020

127/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích - Cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số: 13/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

16

Quyết định 127/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2018 do tỉnh Hà Nam ban hành

127/QD-UBND,Quyết định 127 2018,Tỉnh Hà Nam ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 15 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2018

17

Quyết định 127/2008/QĐ-TTg về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/2008/QD-TTg,Quyết định 127 2008,Thủ tướng Chính phủ,Trợ cấp khó khăn,Cán bộ,Công chức,Viên chức,Lực lượng vũ trang,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2008

18

Quyết định 127/2007/QĐ-TTg về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/2007/QD-TTg,Quyết định 127 2007,Thủ tướng Chính phủ,Ngày thứ bảy hàng tuần,Thủ tục hành chính,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/2007/QĐ-TTg

Ban hành: 01/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2007

19

Quyết định 127/QĐ-LĐTBXH năm 2017 về Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

127/QD-LDTBXH,Quyết định 127 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Luật người lao động Việt Nam,Kế hoạch tổng kết 10 năm,Làm việc ở nước ngoài,Lao động đi làm việc ở nước ngoài,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2017

20

Quyết định 127/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020

127/QD-UBND,Quyết định 127,Tỉnh Trà Vinh,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 06 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184