Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 127/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 199554 văn bản

121

Quyết định 127/2002/QĐ-UB ban hành danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

127/2002/QD-UB,Quyết định 127 2002,Tỉnh Lâm Đồng,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2002/QĐ-UB Đà Lạt, ngày 16 tháng 09 năm 2002

Ban hành: 16/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

122

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2016 về triển khai thi hành bộ luật, luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

127/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/KH-UBND Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 05 năm 2016 KẾ HOẠCH

Ban hành: 09/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2016

123

Nghị định 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

127/2018/ND-CP,Nghị định 127 2018,Chính phủ,Quản lý nhà nước về giáo dục,Giáo dục,Giáo dục đại học,Giáo dục đào tạo,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2018/NĐ-CP Hà

Ban hành: 21/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

124

Quyết định 127/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

127/2001/QD-UB,Quyết định 127 2001,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều chỉnh vốn đầu tư,Vốn đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/2001/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2001

Ban hành: 24/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

125

Quyết định 127/2001/QĐ-UB về Quy chế quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Hà Nội " do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

127/2001/QD-UB,Quyết định 127 2001,Thành phố Hà Nội,Doanh nghiệp du lịch nước ngoài,Văn phòng đại diện,Thương nhân nước ngoài,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 14/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

126

Quyết định 127/2001/QĐ-UB ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các Khu công nghiệp Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

127/2001/QD-UB,Quyết định 127 2001,Tỉnh Bắc Ninh,Quy chế phối hợp,Quản lý Nhà nước,Khu công nghiệp Bắc Ninh,Cấp giấy phép đầu tư,Chuẩn bị đầu tư,Doanh nghiệp,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2009

127

Nghị quyết 127/2018/NQ-HĐND quy định về thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

127/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 127 2018,Tỉnh Vĩnh Long,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2018/NQ-HĐND Vĩnh

Ban hành: 06/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

128

Quyết định 127/QĐ-UB năm 1996 về quy định tạm thời hoạt động kiểm soát liên ngành tại ga liên vận quốc tế Lào Cai

127/QD-UB,Quyết định 127 1996,Tỉnh Lào Cai,Kiểm soát liên ngành ,Liên vận quốc tế,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/QĐ

Ban hành: 11/07/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2014

129

Nghị quyết 127/NQ-HĐND năm 2015 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016

127/NQ-HDND,Nghị quyết 127 2015,Tỉnh Hòa Bình,Thương mại,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 03

Ban hành: 03/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

130

Quyết định 127/QĐ-BNN-KL về cấp dự báo, báo động và biện pháp tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

127/QD-BNN-KL,Quyết định 127 2000,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phòng cháy chữa cháy rừng,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/QĐ

Ban hành: 11/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

131

Nghị quyết 127/2018/NQ-HĐND về quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

127/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 127 2018,Tỉnh Kiên Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2018/NQ-HĐND Kiên Giang, ngày 08

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

132

Nghị quyết 127/2017/NQ-HĐND về quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

127/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 127 2017,Thành phố Đà Nẵng,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2017/NQ-HĐND Đà Nẵng,

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2018

133

Nghị định 127/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng

127/2017/ND-CP,Nghị định 127 2017,Chính phủ,Kho vật chứng,Xử lý vật chứng,Thu giữ vật chứng,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2017

134

Nghị quyết 127/NQ-HĐND năm 2014 về Kế hoạch Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020 của tỉnh Gia Lai

2003; Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 bao gồm cả các đề án thực hiện Chiến lược; Quyết định số

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

135

Quyết định 127/1998/QĐ-UBDTMN về việc thành lập Ban Thư ký chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi ban hành

127/1998/QD-UBDTMN,Quyết định 127 1999,Uỷ ban Dân tộc và Miền núi,Ban Thư ký,Phát triển kinh tế xã hội,Phát triển kinh tế xã hội miền núi,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------

Ban hành: 24/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2009

136

Quyết định 127/1999/QĐ-BTC ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

127/1999/QD-BTC,Quyết định 127 1999,Bộ Tài chính,Thị trường chứng khoán,Biểu mức thu phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/1999/QĐ-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 22/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

137

Quyết định 07/2009/-UBND bổ sung kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định 127/2008/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Tổng nguồn làm lương còn tồn theo 1942/-UBND ngày 11/6/2008 Trong đó Ngân sách bổ sung Ghi chú Số lượng Thành tiền Tự đảm bảo kinh phí thực hiện QĐ 127/QĐ-TTg Nguồn làm lương còn lại thực hiện cải cách tiền lương trong năm

Ban hành: 20/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2010

138

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2014 thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2014-2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHĂM SÓC TRẺ EM MỒ CÔI KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI, TRẺ EM NHIỄM HIV/AIDS, TRẺ EM LÀ NẠN NHÂN CỦA CHẤT ĐỘC HÓA HỌC, TRẺ EM KHUYẾT TẬT NẶNG VÀ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI THIÊN TAI, THẢM HỌA DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2014-2020 Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê

Ban hành: 27/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

139

Quyết định 127/1999/QĐ-UB công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành từ 01/10/1991 đến 31/12/1998

127/1999/QD-UB,Quyết định 127 1999,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/1999/QĐ-UB Lào Cai, ngày 27 tháng 5 năm 1999

Ban hành: 27/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2015

140

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Hợp tác xã giai đoạn 2014-2016 do thành phố Hà Nội ban hành

127/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Luật Hợp tác xã,Luật hợp tác xã 2012,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 127/KH-UBND Hà Nội, ngày 09 tháng 07

Ban hành: 09/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155