Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 127/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 199724 văn bản

101

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW gắn với Nghị quyết 03-NQ/TU về phát triển du lịch thành nghề kinh tế mũi nhọn do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

định số 2161/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 08/11/2016 của tỉnh ủy (Khóa XV) về phát triển du lịch, dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể

Ban hành: 29/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2017

102

Quyết định 127/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu thu-nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

127/2004/QD-UB,Quyết định 127 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Chỉ tiêu thu Quỹ phòng chống lụt bão,Quỹ Phòng chống lụt bão,Thu quỹ phòng chống lụt bão,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 07/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

103

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2017 đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Lào Cai ban hành

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN CƠ SỞ TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở; Thông tri

Ban hành: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

104

Quyết định 127/2004/QĐ-UB về đổi tên Trường Trung học Phổ thông Thạnh An tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Thạnh An thành phố Cần Thơ

127/2004/QD-UB,Quyết định 127 2004,Thành phố Cần Thơ,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2004/QĐ-UB Cần Thơ, ngày 12 tháng 01 năm 2004

Ban hành: 12/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2014

105

Thông báo 127/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp tặng do Văn phòng Chính phủ ban hành

nước và của cán bộ, công chức, viên chức, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. Đối với các cơ quan, tổ chức đơn vị được đề nghị

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2017

106

Nghị quyết 127/2019/NQ-HĐND về giải thưởng văn học, nghệ thuật và báo chí tỉnh Lâm Đồng

127/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 127 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2019/NQ-UBND Lâm Đồng, ngày

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

107

Quyết định 127/2003/QĐ-UB về xác định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Thanh tra giao thông công chính do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

127/2003/QD-UB,Quyết định 127 2003,Thành phố Hà Nội,Ban Thanh tra giao thông công chính,Chức năng ban thanh tra giao thông,Nhiệm vụ ban thanh tra giao thông,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

108

Quyết định 127/2003/QĐ-UB về Phê duyệt qui hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn huyện Bảo Lâm đến năm 2010 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

127/2003/QD-UB,Quyết định 127 2003,Tỉnh Lâm Đồng,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2003/QĐ-UB Đà Lạt, ngày 11 tháng 09 năm 2003

Ban hành: 11/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2014

109

Quyết định 127/2003/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Thủ Đức giai đoạn 2003-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

127/2003/QD-UB,Quyết định 127 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Cổ động chính trị,Quận Thủ Đức,Quảng cáo ngoài trời,Giai đoạn 2003 - 2005,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/2003/QĐ-UB TP.Hồ Chí

Ban hành: 23/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

110

Quyết định 127/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Nông sản thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum về Tổng công ty Cà phê Việt Nam quản lý do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

127/2003/QD-BCN,Quyết định 127 2003,Bộ Công nghiệp,Tổng công ty Cà phê Việt Nam,Công ty XNK Đầu tư Kon Tum,Xí nghiệp Nông sản,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/2003/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2003

Ban hành: 11/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

111

Quyết định 127/2003/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giống cây trồng và vật nuôi do tỉnh Bình Dương ban hành

127/2003/QD-UB,Quyết định 127 2003,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2003/QĐ-UB Bình Dương, ngày 6 tháng 5 năm 2003

Ban hành: 06/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

112

Báo cáo 127/BC-UBDT tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi, kết quả thực hiện chính sách dân tộc năm 2016; nhiệm vụ năm 2017 do Ủy ban Dân tộc ban hành

triệu/xã/năm, 15 triệu/thôn/năm; duy tu bảo dưỡng bằng 6,3% vốn đầu tư cơ sở hạ tầng (theo Quyết định 101/2009/QĐ-TTg ngày 05/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ). Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2016 là 3.970,628 tỷ đồng; Trung ương đã phân bổ cho các địa phương 3.493,809 tỷ đồng; Kết quả thực hiện các dự án thành phần (theo báo cáo chưa đầy đủ

Ban hành: 30/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2016

113

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án “Ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội đồng bào Khơ Mú tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”

127/KH-UBND,Tỉnh Thanh Hóa,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/KH-UBND Thanh Hóa, ngày 23 tháng 08 năm 2016 KẾ

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

114

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2016 về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

năm 2016 KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU LAO ĐỘNG TRẺ EM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2016-2020 Thực hiện Quyết định 1023/QĐ-TTg ngày 7/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016­-2020”; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Phòng ngừa, giảm thiểu lao

Ban hành: 22/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2016

115

Quyết định 127/2002/QĐ-BNN về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002 -2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

127/2002/QD-BNN,Quyết định 127 2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam,Quyền tự chủ tài chính,Đơn vị sự nghiệp có thu,2002 - 2004,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 22/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

116

Quyết định 127/2002/QĐ-UB về Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

127/2002/QD-UB,Quyết định 127 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Giáo dục pháp luật,Phổ biến giáo dục pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/2002/QĐ

Ban hành: 11/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

117

Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

127/2018/TT-BTC,Thông tư 127 2018,Bộ Tài chính,Giá dịch vụ,Lĩnh vực chứng khoán,Trung tâm Lưu ký Chứng khoán,Chứng khoán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2019

118

Nghị quyết 127/2018/NQ-HĐND quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

127/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 127 2018,Tỉnh Thanh Hóa,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2018/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 13 tháng 12

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

119

Nghị quyết 127/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021

127/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 127 2018,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2018/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 13

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

120

Quyết định 127/2002/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng thanh tra xây dựng Thành phố và cán bộ chuyên trách quản lý TTXD xã, phường, thị trấn do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

127/2002/QD-UB,Quyết định 127 2002,Thành phố Hà Nội,Thanh tra xây dựng,Quản lý trật tự xây dựng,Cán bộ chuyên trách,Quy chế tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243