Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 127/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 199461 văn bản

81

Quyết định 127/2006/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết khu di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, tỷ lệ: 1/500, địa điểm: phường Hoàng Văn Thụ và phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai - Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

127/2006/QD-UBND,Quyết định 127 2006,Thành phố Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2006/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm

Ban hành: 04/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2011

82

Quyết định 127/2006/QĐ-BQP về việc thành lập Tổng công ty Đông Bắc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

127/2006/QD-BQP,Quyết định 127 2006,Bộ Quốc phòng,Thành lập tổng công ty,Tổng công ty Đông Bắc,Doanh nghiệp BỘ QUỐC PHÒNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/2006/QĐ-BQP Hà Nội, ngày 04 tháng 07

Ban hành: 04/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2006

83

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội vụ tháng 7/2018 3 Sở Tài chính Tham gia xây dựng Sửa đổi Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng Văn bản Bộ Tài chính tháng 6/2019 4 Thanh tra tỉnh

Ban hành: 05/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2020

84

Nghị quyết 127/2020/NQ-HĐND quy định về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Gia Lai

127/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 127 2020,Tỉnh Gia Lai,Quy định vùng nuôi chim yến tỉnh Gia Lai,Khu vực nội thành không được phép chăn nuôi,Khu vực vùng nuôi chim yến tỉnh Gia Lai,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

85

Quyết định 127/2005/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội In Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

127/2005/QD-BNV,Quyết định 127 2005,Bộ Nội vụ,Thành lập,Hiệp hội in,Quyền dân sự BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/2005/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005

Ban hành: 01/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

86

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2018 về xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến tỉnh Hà Giang giai đoạn 2018-2020

127/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/KH-UBND Hà Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2018 KẾ

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2018

87

Kế hoạch 127/KH-UBND về phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm tỉnh Bắc Kạn năm 2018

các chính sách hiện có, cụ thể là: + Các văn bản triển khai các chính sách của Trung ương bao gồm: Quyết định số 633/-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTG ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn

Ban hành: 03/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2018

88

Quyết định 127/2005/QĐ-UBND về kiện toàn Ban quân - dân y tỉnh Bình Phước

127/2005/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 20 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN QUÂN - DÂN Y TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Chỉ thị số 25/2004/CT-TTg ngày 29/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kết hợp quân - dân

Ban hành: 20/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

89

Quyết định 127/2005/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, tuyển dụng, điều động và bổ nhiệm, nâng bậc lương, miễn nhiệm, bãi nhiệm cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Tây Ninh

127/2005/QD-UBND,Quyết định 127 2005,Tỉnh Tây Ninh,Cán bộ công chức,Bổ nhiệm cán bộ công chức viên chức ,Biên chế cán bộ công chức viên chức ,Tinh giản biên chế cán bộ công chức ,Quy chế quản lý cán bộ công chức,Cán bộ công chức Tây Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH --------

Ban hành: 08/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2015

90

Quyết định 127/2005/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu cho vay, thu hồi vốn và giải quyết việc làm từ nguồn Quỹ Quốc gia về việc làm năm 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

127/2005/QD-UBND,Quyết định 127 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Quỹ Quốc gia về việc làm 2005,Chỉ tiêu cho vay,Chỉ tiêu thu hồi vốn,Chỉ tiêu giải quyết việc làm,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 22/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

91

Quyết định 127/2005/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Lâm Đồng

127/2005/QD-UBND,Quyết định 127 2005,Tỉnh Lâm Đồng,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 127/2005/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 17 tháng 06 năm 2005

Ban hành: 17/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2015

92

Nghị quyết 127/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua Đề án Khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo quy mô lớn giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành

tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2018

93

Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định 1627/2001/-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

127/2005/QD-NHNN,Quyết định 127 2005,Ngân hàng Nhà nước,Quy chế cho vay,Tổ chức tín dụng,Sửa đổi,Bổ sung,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/2005/QĐ-NHNN Hà

Ban hành: 03/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

94

Quyết định số 127/2004/QĐ-UB ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

127/2004/QD-UBND,Quyết định 127 2004,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2004/QĐ-UB Bình Phước, ngày 21 tháng 12 năm 2004

Ban hành: 21/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

95

Quyết định 127/2004/QĐ-UB về thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống hạn tỉnh Gia Lai

127/2004/QD-UB,Quyết định 127 2004,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2004/QĐ-UB Pleiku, ngày 24 tháng 11 năm 2004

Ban hành: 24/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

96

Quyết định 127/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Bóng đèn Điện Quang thành Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

127/2004/QD-BCN,Quyết định 127 2004,Bộ Công nghiệp,Công ty Bóng đèn Điện Quang,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/2004/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2004

Ban hành: 10/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

97

Nghị quyết 127/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

127/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 127 2019,Tỉnh Sơn La HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2019/NQ-HĐND Sơn La, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

98

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2017 về thu thập và cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020

127/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/KH-UBND Cần Thơ, ngày 21 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 21/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2017

99

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2017 về tiếp tục thực hiện tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN, ĐỐI THOẠI PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 2017 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN Thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người

Ban hành: 28/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2017

100

Quyết định 127/2004/QĐ-UB Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu vực đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội-Tỷ lệ 1/2000 và 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

127/2004/QD-UB,Quyết định 127 2004,Thành phố Hà Nội,Đấu giá quyền sử dụng đất,Quy hoạch chi tiết,Xã Trâu Quỳ,Tỷ lệ 1-2000,Tỷ lệ 1-500,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số::

Ban hành: 11/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9