Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 127/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 199600 văn bản

61

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2019 về chuyển đổi hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sang IPv6, giai đoạn 2019-2025

HOẠCH CHUYỂN ĐỔI HẠ TẦNG, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI SANG IPv6, GIAI ĐOẠN 2019-2025 I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 30/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

62

Nghị quyết 127/NQ-HĐND về chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

127/NQ-HDND,Nghị quyết 127 2019,Tỉnh Điện Biên,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/NQ-HĐND Điện Biên, ngày 26 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

63

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2019 về tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Kiên Giang ban hành

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ” GIAI ĐOẠN 2019 – 2025 Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

64

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc

do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/KH-UBND Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 8 năm 2019 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2019-2022” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng

Ban hành: 02/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

65

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2019 về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025

Số: 127/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 19 tháng 7 năm 2019 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN ĐẾN NĂM 2035 Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

66

Quyết định 127/2007/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Ayunpa tỉnh Gia Lai năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

127/2007/QD-UBND,Quyết định 127 2007,Tỉnh Gia Lai,Bảng giá đất,Thị xã Ayunpa,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 127/2007/QĐ

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2008

67

Quyết định 127/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

127/2007/QD-UBND,Quyết định 127 2007,Tỉnh Bình Dương,Phân cấp quản lý,Tài sản nhà nước,Đơn vị sự nghiệp công lập,Cơ quan hành chính,Tỉnh Bình Dương,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 21/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2010

68

Chỉ thị 127-TTg về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý chi tiêu tài chính đối với các Đoàn nước ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127-TTg,Chỉ thị 127-TTg 1992,Thủ tướng Chính phủ,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 1992 CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI TIÊU TÀI

Ban hành: 01/12/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

69

Quyết định 127/2007/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, khai thác, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

127/2007/QD-UBND,Quyết định 127 2007,Tỉnh Nghệ An,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2007/QĐ-UBND Vinh, ngày 01 tháng

Ban hành: 01/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

70

Quyết định 127/2007/QĐ-UBND xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Lực lượng cảnh sát nhân dân theo Quyết định 238/2006/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

127/2007/QD-UBND,Quyết định 127 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Xử phạt vi phạm hành chính,Trật tự an toàn giao thông,Thiết bị kỹ thuật,Thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do

Ban hành: 26/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2007

71

Quyết định 127/2007/QĐ-UBND về việc thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

127/2007/QD-UBND,Quyết định 127 2007,Thành phố Hà Nội,Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm,Lệ phí đăng ký,Thuế - Phí - Lệ Phí,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 22/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2007

72

Nghị quyết 127/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

127/NQ-HDND,Nghị quyết 127 2019,Tỉnh Trà Vinh,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

73

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2019 triển khai thí điểm xây dựng nền tảng chính quyền điện tử (LGSP tỉnh Lào Cai) và phần mềm lõi phục vụ trung tâm điều hành tập trung đa nhiệm, giai đoạn 2019-2020

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG NỀN TẢNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ (LGSP TỈNH LÀO CAI) VÀ CÁC PHẦN MỀM LÕI PHỤC VỤ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH TẬP TRUNG ĐA NHIỆM, GIAI ĐOẠN 2019-2020 I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH - Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt

Ban hành: 27/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

74

Quyết định 127/2006/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ khẩu và lệ phí cấp chứng minh nhân dân do tỉnh Gia Lai ban hành

127/2006/QD-UBND,Quyết định 127 2006,Tỉnh Gia Lai,Lệ phí đăng ký hộ khẩu,Lệ phí cấp chứng minh nhân dân,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số :

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2014

75

Quyết định 127/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Bình Định

127/2006/QD-UBND,Quyết định 127 2006,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2006/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 05 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 05/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2015

76

Nghị quyết 127/2020/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội ban hành

127/2020/QH14,Nghị quyết 127 2020,Quốc hội,Đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án tối cao,Phê chuẩn đề nghị về bổ nhiệm Thẩm phán,Bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

77

Quyết định 127/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hưng Yên

127/2006/QD-UBND,Quyết định 127 2006,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2006/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 05 tháng 10 năm

Ban hành: 05/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2015

78

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2018 về quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

sách xã hội tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác cho vay vốn đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, người bán dâm hoàn lương theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 21/4/2016

Ban hành: 05/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

79

Thông tư 127/2020/TT-BQP sửa đổi Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự kèm theo Thông tư 193/2016/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành

127/2020/TT-BQP,Thông tư 127 2020,Bộ Quốc phòng,Sửa đổi Thông tư 193/2016/TT-BQP,Quy chế vận chuyển cấp cứu người bị thương,Quy chế cấp cứu người bị thương trên các vùng biển,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

80

Quyết định 127/2006/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước giai đoạn 2006-2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

theo Quyết định số 127 /2006/-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố) Thực hiện Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006-2010 ; Theo Văn bản số 2327/BNV-ĐT ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Bộ Nội vụ về

Ban hành: 24/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125