Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 127/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 199496 văn bản

41

Quyết định 127/QĐ-UBND năm 2010 phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

127/QD-UBND,Quyết định 127 2010,Tỉnh Tuyên Quang,Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 127/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 22

Ban hành: 22/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2010

42

Quyết định 127/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT Chương trình công tác năm 2013 của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

127/QD-HDQGPTBV&NCNLCT,Quyết định 127 2013,Chương trình công tác năm 2013,Chương trình công tác Hội đồng Quốc gia ,Chương trình công tác,Hội đồng phát triển bền vững,Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH --------

Ban hành: 19/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2013

43

Quyết định 127/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

127/2012/QD-UBND,Quyết định 127 2012,Tỉnh Bắc Giang,Quản lý hoạt động,Đo đạc và bản đồ,Tỉnh Bắc Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 127/2012/QĐ

Ban hành: 17/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2012

44

Quyết định 127/QĐ-BNN-TT năm 2012 về cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới và đính chính Quyết định 2488/-BNN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

127/QD-BNN-TT,Quyết định 127 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới ,Sở hữu trí tuệ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/QĐ

Ban hành: 17/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2012

45

Quyết định 127/2011/QĐ-UBND quy định chế độ, chính sách đối với ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

127/2011/QD-UBND,Quyết định 127 2011,Tỉnh Bắc Ninh,Ngành giáo dục đào tạo,Chế độ chính sách,Giai đoạn 2011-2015,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 127/2011/QĐ

Ban hành: 19/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2011

46

Kế hoạch 127/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

--------------- Số: 127/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 4 năm 2021 KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 Thực hiện Quyết định số 3320/-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Chương trình công tác năm

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

47

Kế hoạch 127/KH-BGDĐT về tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

127/KH-BGDDT,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Xét tặng Giải thưởng khoa học dành cho giảng viên trẻ,Tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ,Xét tặng Giải thưởng khoa học trong giáo dục đại học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

48

Quyết định 127/QĐ-UBND năm 2007 bãi bỏ quy định phân cấp quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

127/QD-UBND,Quyết định 127 2007,Tỉnh Bình Thuận,Bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 15

Ban hành: 15/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2013

49

Nghị quyết 127/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

127/NQ-HDND,Nghị quyết 127 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm Sóc Trăng,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Sóc Trăng 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

50

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2020 về tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật, giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Ninh Bình ban hành

127/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Quản lý thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật,Giáo dục thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật,Thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật Ninh Bình,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

51

Kế hoạch 127/KH-UBND về Cải thiện và nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cà Mau năm 2020 và những năm tiếp theo

127/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Cà Mau,Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,Cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2021

52

Chỉ thị 127-TTg năm 1997 về chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/99 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127-TTg,Chỉ thị 127-TTg 1997,Thủ tướng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 1997 CHỈ THỊ

Ban hành: 03/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2010

53

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2020 sơ kết thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 do thành phố Hà Nội ban hành

127/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Hà Nội thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg bảo vệ an ninh,Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Hà Nội,Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

54

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2020 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020-2025

127/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Giải quyết thủ tục hành chính Cần Thơ,Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính,Số hóa kết quả giải quyết thủ tục Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

55

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

NGOÀI TẠI VIỆT NAM. Căn cứ Luật Xuất, nhập cảnh của Công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020; Thực hiện Quyết định số 351/QĐ-TTg, ngày 06/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

56

Quyết định 127/2009/QĐ-UBND về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

127/2009/QD-UBND,Quyết định 127 2009,Tỉnh Bắc Ninh,Công bố bộ thủ tục hành chính,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 127/2009/QĐ

Ban hành: 17/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2011

57

Thông báo 127/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp về xử lý vướng mắc đối với Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành

127/TB-VPCP,Thông báo 127 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ,Xử lý vướng mắc,Dự án đường cao tốc,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

58

Chương trình 127/CTr-HĐND về công tác năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

127/CTr-HDND,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/CTr-HĐND Hòa Bình, ngày 27 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

59

Quyết định 127/2008/QĐ-BTC về quy chế giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

127/2008/QD-BTC,Quyết định 127 2008,Bộ Tài chính,Giám sát giao dịch chứng khoán,Quy chế,Thị trường chứng khoán,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 127/2008/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2009

60

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1851/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1851/QĐ-TTG NGÀY 27/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “THÚC ĐẨY CHUYỂN GIAO, LÀM CHỦ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC ƯU TIÊN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Căn cứ Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61