Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 127/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 199733 văn bản

21

Quyết định 127/2006/QĐ-TTg duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và thí điểm Hội đồng quản trị Tổng công ty ký hợp đồng với Tổng giám đốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/2006/QD-TTg,Quyết định 127 2006,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển Tổng công ty,Tổ chức hoạt động,Mô hình công ty mẹ con,Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng

Ban hành: 31/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2006

22

Quyết định 127/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

127/QD-UBND,Quyết định 127 2016,Tỉnh Quảng Ngãi,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 3 năm 2016

Ban hành: 15/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2016

23

Quyết định 127/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020

127/QD-UBND,Quyết định 127 2016,Tỉnh Lai Châu,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 03 tháng 02 năm 2016

Ban hành: 03/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2016

24

Quyết định 127/2005/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/2005/QD-TTg,Quyết định 127 2005,Thủ tướng Chính phủ,Đổi mới doanh nghiệp nhà nước,Tỉnh Lạng Sơn,Điều chỉnh,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 01/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

25

Quyết định 127/2004/QĐ-TTg về việc thí điểm thành lập Sở Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/2004/QD-TTg,Quyết định 127 2004,Thủ tướng Chính phủ,Sở Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ,Thành lập,Thí điểm,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/2004/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 14/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

26

Quyết định 127/2017/QĐ-UBND về quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

127/2017/QD-UBND,Quyết định 127,Tỉnh Ninh Thuận,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2017/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 28 tháng 11 năm

Ban hành: 28/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2017

27

Quyết định 127/2003/QĐ-TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đối mới Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/2003/QD-TTg,Quyết định 127 2003,Thủ tướng Chính phủ,Đổi mới doanh nghiệp nhà nước,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Giai đoạn 2003-2005,Doanh nghiệp,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 25/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

28

Quyết định 127/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai

127/2016/QD-UBND,Quyết định 127 2016,Tỉnh Lào Cai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2016/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 20

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

29

Quyết định 127/2002/QĐ-TTg thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/2002/QD-TTg,Quyết định 127 2002,Thủ tướng Chính phủ,Kho bạc Nhà nước,Thí điểm,Khoán biên chế,Kinh phí,Kinh phí hoạt động,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 30/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

30

Quyết định 127/QĐ-UBND năm 2014 sáp nhập Ban Quản lý Dự án cải cách hành chính tỉnh vào Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình

127/QD-UBND,Quyết định 127 2014,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 03 tháng 03 năm 2014

Ban hành: 03/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2014

31

Quyết định 127/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ hai dịch vụ trong danh mục giá dịch vụ khám, chữa bệnh kèm theo Quyết định 13/2012/-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành

127/QD-UBND,Quyết định 127 2014,Tỉnh Hà Nam,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 23 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 23/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2014

32

Quyết định 127/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

127/QD-UBND,Quyết định 127 2014,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 16

Ban hành: 16/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

33

Quyết định 127/QĐ-BTC năm 2014 phê duyệt Chương trình xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo

127/QD-BTC,Quyết định 127 2014,Bộ Tài chính,Chương trình xây dựng,Xây dựng Thông tư liên tịch,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 01

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

34

Quyết định 127/2001/QĐ-TTg về việc thành lập ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/2001/QD-TTg,Quyết định 127 2001,Thủ tướng Chính phủ,Gian lận thương mại,Chống buôn lậu gian lận thương mại,Chống gian lận thương mại,Ngăn chặn gian lận thương mại,Ban Chỉ Đạo,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 27/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

35

Quyết định 127/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố trình để cụ thể hóa quy định của Luật Thủ đô

127/QD-UBND,Quyết định 127 2013,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch xây dựng ban hành văn bản,Ban hành văn bản,Văn bản quy phạm pháp luật,Dự thảo Nghị quyết,Cụ thể hóa Luật Thủ đô ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

36

Quyết định 127/2000/QĐ-TTg chuẩn y Điều lệ Liên minh hợp tác xã Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/2000/QD-TTg,Quyết định 127 2000,Thủ tướng Chính phủ,Liên minh Hợp tác xã,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm

Ban hành: 17/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

37

Quỵết định 127/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

127/2015/QD-UBND,Quyết định 127 2015,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/2015/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2015

Ban hành: 08/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2015

38

Quyết định 127/1999/QĐ-TTG về việc thành lập Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

127/1999/QD-TTg,Quyết định 127 1999,Thủ tướng Chính phủ,Cao đẳng Xây dựng số 2,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1999

Ban hành: 28/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

39

Quyết định 13/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 127/2009/QĐ-TTg Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 127/2009/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật phòng, chống ma túy

Ban hành: 27/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

40

Quyết định 127/1998/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Giao dịch chứng khoán do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

127/1998/QD-TTg,Quyết định 127 1998,Thủ tướng Chính phủ,Trung tâm giao dịch chứng khoán,Chứng khoán THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/1998/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1998

Ban hành: 11/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243