Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1260/QĐ-LĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 142499 văn bản

1

Quyết định 1260/QĐ-LĐTBXH năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

--------------- Số: 1260/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ

Ban hành: 02/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2014

2

Quyết định 1260/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt đầu tư dự án Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 1260/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP TRUNG TÂM TÍCH HỢP DỮ LIỆU BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

Ban hành: 07/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2009

3

Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/ sửa đổi bổ sung/ bị bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa

1260/QD-UBND,Quyết định 1260 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ,Công bố thủ tục hành chính về Đường bộ Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Giao thông,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2020

4

Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, bảo trợ xã hội, việc làm, người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

1260/QD-UBND,Quyết định 1260 2020,Thành phố Hà Nội,Giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Nội vụ Hà Nội,Giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục,Giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2020

5

Quyết định 1260/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

1260/QD-UBND,Quyết định 1260 2019,Tỉnh Quảng Nam,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1260/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 02

Ban hành: 02/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2019

6

Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

1260/QD-UBND,Quyết định 1260,Tỉnh Đắk Nông,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1260/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 16 tháng 8 năm

Ban hành: 16/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2018

7

Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2018 quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2017-2018 do tỉnh Bình Định ban hành

1260/QD-UBND,Quyết định 1260 2018,Tỉnh Bình Định,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1260/QĐ-UBND Bình Định,

Ban hành: 16/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

8

Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Đăk Đrinh do tỉnh Kon Tum ban hành

1260/QD-UBND,Quyết định 1260 2016,Tỉnh Kon Tum,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1260/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 24 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

9

Quyết định 1260/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

1260/QD-UBND,Quyết định 1260 2016,Tỉnh Nam Định,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1260/QĐ-UBND Nam Định, ngày 16

Ban hành: 16/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2016

10

Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo do tỉnh Trà Vinh ban hành

1260/QD-UBND,Quyết định 1260 2016,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1260/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 13 tháng 6 năm

Ban hành: 13/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2016

11

Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

1260/QD-UBND,Quyết định 1260,Tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1260/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 12 tháng 04 năm

Ban hành: 12/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

12

Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

1260/QD-UBND,Quyết định 1260 2015,Tỉnh Bắc Kạn,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1260/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 20 tháng 8 năm

Ban hành: 20/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2015

13

Quyết định 1260/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1260/QD-CTN,Quyết định 1260 2015,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1260/QĐ

Ban hành: 30/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2015

14

Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh Quyết định 580/-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành

1260/QD-UBND,Quyết định 1260 2015,Tỉnh Lâm Đồng,Điều chỉnh Quyết định 580/-UBND,Quyết định 580/-UBND,Điều chỉnh Quyết định tỉnh Lâm Đồng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

15

Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2014 đính chính Quyết định 21/2014/-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Lai Châu

1260/QD-UBND,Quyết định 1260 2014,Tỉnh Lai Châu,Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo,Quy chế quản lý,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2014

16

Quyết định 1260/QĐ-BTTTT năm 2014 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 31/NQ-CP, 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1260/QD-BTTTT,Quyết định 1260 2014,Bộ Thông tin và Truyền thông,Hội nhập quốc tế ,Đẩy mạnh hội nhập quốc tế,Phát triển hội nhập quốc tế,Xây dựng văn hóa hội nhập quốc tế,Văn hóa - Xã hội BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

17

Quyết định 1260/QĐ-BTTTT năm 2013 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ Thông tin và Truyền thông

1260/QD-BTTTT,Quyết định 1260 2013,Bộ Thông tin và Truyền thông,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1260/QĐ-BTTTT Hà Nội,

Ban hành: 03/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2013

18

Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt bổ sung Danh mục tài liệu thi tuyển công chức, kỳ thi tuyển công chức của tỉnh Thái Bình

1260/QD-UBND,Quyết định 1260,Tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1260/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 18 tháng 06 năm 2013

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2014

19

Quyết định 1260/QĐ-BGTVT năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1260/QD-BGTVT,Quyết định 1260 2013,Bộ Giao thông vận tải,Thuyền viên,Chứng chỉ thuyền viên ,Huấn luyện thuyền viên ,Trực ca thuyền viên ,Tiêu chuẩn thuyền viên ,Công ước quốc tế về thuyền viên ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 13/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2013

20

Quyết định 1260/QĐ-TTg năm 2012 phê chuẩn bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011 – 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1260/QD-TTg,Quyết định 1260 2012,Thủ tướng Chính phủ,Phê chuẩn bầu thành viên,Tỉnh Yên Bái,Nhiệm kỳ 2011 - 2016 ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1260/QĐ

Ban hành: 13/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122