Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1260/QĐ-LĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 143692 văn bản

21

Quyết định 1260/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

1260/QD-CT,Quyết định 1260 2012,Tỉnh Vĩnh Phúc,1260/QĐ-CT năm 2012 ,Công bố thủ tục hành chính bãi bỏ ,Tỉnh Vĩnh Phúc,Sở Tài nguyên và Môi trường,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2012

22

Quyết định 1260/QĐ-BTP năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

1260/QD-BTP,Quyết định 1260 2011,Bộ Tư pháp,Công bố văn bản hết hiệu lực,Danh mục văn bản hết hiệu lực BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1260/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm

Ban hành: 25/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2011

23

Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2010 sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 3005/-UBND, ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

1260/QD-UBND,Quyết định 1260 2010,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1260/QĐ-UBND Thủ

Ban hành: 04/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2015

24

Quyết định 1260/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Vụ Văn học thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

1260/QD-BVHTTDL,Quyết định 1260 2009,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Vụ Văn học,Ban Chỉ đạo xây dựng,Thành lập,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số:

Ban hành: 31/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2009

25

Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2008 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

1260/QD-UBND,Quyết định 1260 2008,Thành phố Hà Nội,Kiện toàn Ban chỉ đạo,Sắp xếp lại nhà đất nhà nước,Xử lý nhà đất nhà nước,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 13/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2008

26

Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt giá và tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn năm 2008 của cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

1260/QD-UBND,Quyết định 1260 2008,Tỉnh Quảng Bình,Phê duyệt giá ,Tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống,Cây giống xuất vườn,Cây trồng rừng chủ yếu,Tỉnh Quảng Bình ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

27

Quyết định 1260/QĐ-TTg năm 2007 Về việc thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1260/QD-TTg,Quyết định 1260 2007,Thủ tướng Chính phủ,Trưởng Ban Chỉ đạo,Toàn dân đoàn kết,Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,Xây dựng đời sống văn hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1260/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 21/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2007

28

Kế hoạch 1260/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" và Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT "Quy định về đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã" do tỉnh Hải Dương ban hành

1260/KH-UBND,Tỉnh Hải Dương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1260/KH-UBND Hải Dương, ngày 15 tháng 5 năm 2017 KẾ HOẠCH

Ban hành: 15/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2017

29

Quyết định 702/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

702/QD-LDTBXH,Quyết định 702 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg,Xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản,Phong ngừa hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản,Lao động - Tiền lương,Trách nhiệm hình sự BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

30

Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH về điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

673/QD-LDTBXH,Quyết định 673 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Nội dung điều chỉnh kế hoạch thanh tra 2020,Thanh tra chấp hành quy định pháp luật,Điều chỉnh kế hoạch thanh tra của Bộ Lao động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2020

31

Quyết định 600/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về đính chính Thông tư quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

600/QD-LDTBXH,Quyết định 600 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kiến thức tối thiểu khi tốt nghiệp trung cấp,Kiến thức tối thiểu khi tốt nghiệp cao đẳng,Năng lực tối thiểu tốt nghiệp trung cấp,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

32

Quyết định 547/QĐ-LĐTBXH năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

547/QD-LDTBXH,Quyết định 547 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công bố thủ tục hành chính Bộ Lao động,Thủ tục hành chính lĩnh vực người có công,Thủ tục hành chính mới sửa đổi người có công,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - TH­ƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

33

Quyết định 516/QĐ-LĐTBXH năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

516/QD-LDTBXH,Quyết định 516 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công bố thủ tục hành chính Bộ Lao động,Thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Lao động,Thủ tục hành chính Bộ Lao động Thương binh và Xã hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

34

Quyết định 480/QĐ-LĐTBXH năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

480/QD-LDTBXH,Quyết định 480 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công bố thủ tục hành chính Bộ Lao động Thương binh và Xã hội,Thủ tục hành chính hỗ trợ người dân do đại dịch COVID-19,Thủ tục hành chính hỗ trợ người dân gặp khó khăn COVID-19,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

35

Quyết định 1260/1998/QĐ-BXD về giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1260/1998/QD-BXD,Quyết định 1260 1998,Bộ Xây dựng,Giá dự toán ca máy,Giá dự toán thiết bị xây dựng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1260/1998/QĐ-BXD Hà

Ban hành: 28/11/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2009

36

Quyết định 2020/QĐ-LĐTBXH năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2020/QD-LDTBXH,Quyết định 2020 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Giáo dục nghề nghiệp,Công bố thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2020

37

Quyết định 1953/QĐ-LĐTBXH năm 2019 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1953/QD-LDTBXH,Quyết định 1953 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020,Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030,Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan,Đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị quản lý hành chính,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

38

Quyết định 1813/QĐ-LĐTBXH năm 2019 về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Thông tư 45/2018/TT-BTC áp dụng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và

1813/QD-LDTBXH,Quyết định 1813 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hao mòn tài sản cố định,Cơ quan nhà nước,Đơn vị sự nghiệp công lập,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

39

Quyết định 1769/QĐ-LĐTBXH năm 2019 về phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

1769/QD-LDTBXH,Quyết định 1769 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Lựa chọn nghề trọng điểm ,Đào tạo nghề trọng điểm ,Trường được lựa chọn nghề trọng điểm ,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

40

Quyết định 1764/QĐ-LĐTBXH năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch triển khai phần mềm Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị người dân, doanh nghiệp, cử tri và Đại biểu Quốc hội thuộc Hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1764/QD-LDTBXH,Quyết định 1764 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Phần mềm,Phần mềm quản lý ,Triển khai phần mềm,Lao động - Tiền lương,Công nghệ thông tin BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134