Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1260/QĐ-LĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 143586 văn bản

201

Quyết định 704/QĐ-LĐTBXH năm 2016 phê duyệt Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

704/QD-LDTBXH,Quyết định 704 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kế hoạch hành động,Hành động vì sự tiến bộ phụ nữ,Bình đẳng giới,Lao động nữ,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

202

Quyết định 691/QĐ-LĐTBXH năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/3/2016

691/QD-LDTBXH,Quy chế 691 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X, Danh mục văn bản hết hiệu lực,Danh mục Văn bản hết hiệu lực 2015,Danh mục Văn bản hết hiệu lực 2016,Bộ Lao động Thương binh Xã hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

203

Quyết định 498/QĐ-LĐTBXH năm 2016 phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

498/QD-LDTBXH,Quyết định 498 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tháng hành động Vì trẻ em ,Kế hoạch triển khai,Phòng tai nạn thương tích cho trẻ em ,Chống tai nạn thương tích cho trẻ em ,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 19/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2016

204

Quyết định 402/QĐ-LĐTBXH về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

402/QD-LDTBXH,Quyết định 402 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thực hành tiết kiệm,Chương trình thực hành tiết kiệm,Chống lãng phí,Tiết kiệm chống lãng phí,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2016

205

Quyết định 286/QĐ-LĐTBXH năm 2016 thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

286/QD-LDTBXH,Quyết định 286 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bộ Lao động Thương binh và xã hội,Quản lý dự án đầu tư xây dựng,Dự án đầu tư xây dựng ngành lao động,Thành lập ban quản lý,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

206

Quyết định 158/QĐ-LĐTBXH năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và bị bãi bỏ một phần thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

158/QD-LDTBXH,Quyết định 158 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công bố thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính bãi bỏ , Công bố thủ tục hành chính Bộ LĐTBXH,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2016

207

Quyết định 137/QĐ-LĐTBXH về giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

137/QD-LDTBXH,Quyết định 137 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Giao nhiệm vụ,Xây dựng văn bản,Xây dựng văn bản pháp luật,Văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2016

208

Quyết định 101/QĐ-LĐTBXH năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

101/QD-LDTBXH,Quyết định 101 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thủ tục hành chính 2016,Công bố thủ tục hành chính ,Thủ tục hành chính Bộ Lao động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2016

209

Quyết định 80/QĐ-LĐTBXH về Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

80/QD-LDTBXH,Quyết định 80 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chương trình công tác,Chương trình công tác lĩnh vực lao động,Lao động người có công và xã hội,chinh sách ưu đãi người có công ,Chính sách người có công ,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ----------

Ban hành: 15/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2016

210

Quyết định 1938/QĐ-LĐTBXH năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1938/QD-LDTBXH,Quyết định 1938 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thủ tục hành chính Bộ Lao động,Công bố thủ tục hành chính 2015,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2016

211

Quyết định 1923/QĐ-LĐTBXH năm 2015 Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2016

1923/QD-LDTBXH,Quyết định 1923 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kế hoạch cải cách hành chính,Cải cách hành chính,Chương trình tổng thể cải cách hành chính,Thủ tục hành chính,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2016

212

Quyết định 1890/QĐ-LĐTBXH năm 2015 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1890/QD-LDTBXH,Quyết định 1890 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thực hiện Nghị quyết,Chính phủ điện tử,Kế hoạch hành động thực hiện ,Phát triển chính phủ điện tử ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

213

Quyết định 1872/QĐ-LĐTBXH năm 2015 công bố thủ tục hành chính ban hành lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1872/QD-LDTBXH,Quyết định 1872 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Phạm vi chức năng quản lý ,Công bố thủ tục hành chính ,Bộ Lao động Thương binh và xã hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2016

214

Quyết định 1858/QĐ-LĐTBXH năm 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1858/QD-LDTBXH,Quyết định 1858 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công bố thủ tục hành chính 2015,Thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính Bộ Lao động,Thủ tục hành chính 2015,Lao động Tiền lương,Quan hệ lao động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành: 21/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2015

215

Quyết định 1828/QĐ-LĐTBXH năm 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1828/QD-LDTBXH,Quyết định 1828 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công bố thủ tục hành chính ,Thủ tục hành chính Bộ Lao động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2015

216

Quyết định 1827/QĐ-LĐTBXH năm 2015 về Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ phần xã hội cho công chức Văn hóa - Xã hội phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1827/QD-LDTBXH,Quyết định 1827 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bồi dưỡng kiến thức,Bồi dưỡng kiến thức cho công chức ,Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước,Bộ máy hành chính,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2018

217

Quyết định 1808/QĐ-LĐTBXH năm 2015 cho phép sử dụng 12 bộ chương trình chuyển giao từ Úc để đào tạo thí điểm cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Úc và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1808/QD-LDTBXH,Quyết định 1808 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng,Chương trình chuyển giao từ Úc,Bằng tốt nghiệp cấp độ quốc tế ,Bộ Lao động Thương binh và xã hội,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2016

218

Quyết định 1809/QĐ-LĐTBXH năm 2015 phê duyệt Kế hoạch và Quy định tổ chức đào tạo thí điểm để cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Úc và bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1809/QD-LDTBXH,Quyết định 1809 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng,Cấp bằng tốt nghiệp,Bằng tốt nghiệp cao đẳng ,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2018

219

Quyết định 1734/QĐ-LĐTBXH năm 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1734/QD-LDTBXH,Quyết định 1734 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công bố thủ tục hành chính 2015,Thủ tục hành chính Bộ Lao động,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2015

220

Quyết định 1724/QĐ-LĐTBXH năm 2015 công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1724/QD-LDTBXH,Quyết định 1724 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công bố thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính 2015,Thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính Bộ Lao động,Phòng chống tệ nạn xã hội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 24/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.96.157