Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 126/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 199169 văn bản

121

Quyết định 126/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

126/2001/QD-UB,Quyết định 126 2001,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều chỉnh vốn đầu tư,Chỉ tiêu kế hoạch,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126/2001/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2001

Ban hành: 21/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

122

Quyết định 126/2001/QĐ-UB về việc thành lập Bộ phận trường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thưong mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

126/2001/QD-UB,Quyết định 126 2001,Thành phố Hà Nội,Bộ phận trường trực giúp việc,Ban Chỉ đạo Thành phố,Chống buôn lậu,Gian lận thương mại,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126/2001/QĐ-UB Hà Nội,

Ban hành: 13/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

123

Quyết định 126/2001/QĐ-UB về kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

126/2001/QD-UB,Quyết định 126 2001,Tỉnh Lâm Đồng,Kiện toàn tổ chức bộ máy,Kiện toàn tổ chức Sở KH&ĐT,Kiện toàn bộ máy Sở KH&ĐT,Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng ,Đầu tư,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

124

Nghị quyết 126/2018/NQ-HĐND quy định về mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long

126/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2018,Tỉnh Vĩnh Long,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126

Ban hành: 06/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

125

Báo cáo 126/BC-UBND năm 2016 về kết quả thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, do WB tài trợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

126/BC-UBND,Tỉnh Thanh Hóa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/BC-UBND Thanh Hóa, ngày 28 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 28/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2016

126

Quyết định 126/QĐ-UB năm 1996 về Quy định quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

126/QD-UB,Quyết định 126 1996,Tỉnh Lào Cai,Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp,Quản lý vật liệu nổ công nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 126/QĐ-UB Lào

Ban hành: 11/07/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2012

127

Quyết định 126/2001/QĐ-TCBĐ về việc giảm cước điện thoại di động GSM phục vụ việc mở rộng dung lượng số thuê bao từ 0 giờ ngày 01/6/2001 do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

126/2001/QD-TCBD,Quyết định 126 2001,Tổng cục Bưu điện,Cước dịch vụ thông tin di động GSM,Di động GSM trả trước,Thông tin di động GSM,Mở rộng dung lượng số thuê,Thương mại,Công nghệ thông tin TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126/2001/QĐ

Ban hành: 26/02/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

128

Quyết định 126/2000/QĐ-UB về Quy định quản lý thu, chi ngân sách phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng

126/2000/QD-UB,Quyết định 126 2000,Thành phố Đà Nẵng,Quản lý thu chi ngân sách cấp xã,Thu chi ngân sách,Đà Nẵng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2012

129

Nghị quyết 126/2018/NQ-HĐND về quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

126/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2018,Tỉnh Kiên Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/2018/NQ-HĐND Kiên Giang, ngày 08 tháng 01

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

130

Quyết định 126/TCHQ-QĐ năm 1995 về Quy chế về hải quan đối với hàng hóa gia công xuất, nhập khẩu và nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải Quan ban hành

126/TCHQ-QD,Quyết định 126 1995,Tổng cục Hải quan,Quy chế hải quan,Xuất nhập khẩu,Nguyên liệu nhập khẩu,Sản xuất hàng xuất khẩu,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 08/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

131

Quyết định 126-TCHQ/QĐ năm 1995 về Quy chế hải quan đối với hàng gia công xuất nhập khẩu và nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

126-TCHQ/QD,Quyết định 126-TCHQ 1995,Tổng cục Hải quan,Hàng gia công xuất nhập khẩu,Quy chế hải quan,Nguyên liệu nhập khẩu,Sản xuất hàng xuất khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126-TCHQ/QĐ

Ban hành: 03/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

132

Nghị quyết 126/2017/NQ-HĐND về sửa đổi Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

126/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2017,Tỉnh Hưng Yên,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/2017/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 08

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2018

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2018

134

Thông tư 126/2017/TT-BTC về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

126/2017/TT-BTC,Thông tư 126 2017,Bộ Tài chính,Công khai thông tin về nợ nước ngoài ,Công khai thông tin về nợ công ,Nợ công ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126

Ban hành: 27/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

135

Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

126/2017/ND-CP,Nghị định 126 2017,Chính phủ,Chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước,Quy trình chuyển doanh nghiệp Nhà nước,Chuyển đổi thành công ty cổ phần ,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

136

Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2014 Ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2015 Thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc nâng

Ban hành: 15/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2016

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2015

138

Nghị quyết 126/NQ-HĐND năm 2014 về Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt

Ban hành: 10/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

139

Nghị quyết 126/2017/NQ-HĐND quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

126/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2017,Tỉnh Đồng Tháp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/2017/NQ-HĐND Đồng Tháp, ngày 14 tháng 7 năm

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2017

140

Quyết định 126/1999/QĐ-BNN-TCCB1 về việc phân cấp cho một số đơn vị quyền quyết định và chịu trách nhiệm trong việc quản lý xuất cảnh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

126/1999/QD-BNN,Quyết định 126 1999,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quản lý xuất cảnh,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126/1999/QĐ

Ban hành: 06/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155