Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 126/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 199198 văn bản

101

Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm do tỉnh Phú Yên ban hành

126/KH-UBND,Tỉnh Phú Yên,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/KH-UBND Phú Yên, ngày 27 tháng 7 năm 2017 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2017

102

Quyết định 126/2004/QĐ-UB ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

126/2004/QD-UB,Quyết định 126 2004,Tỉnh Bắc Ninh,Tổ chức bộ máy,Nhiệm vụ quyền hạn,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính UBND TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/2004/QĐ

Ban hành: 23/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2014

103

Quyết định 126/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

126/2004/QD-UB,Quyết định 126 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Giao bổ sung chỉ tiêu,Dự toán chi ngân sách năm 2004,Văn phòng Hội đồng nhân dân,Văn phòng Ủy ban nhân dân,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2010

104

Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

126/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ,Hội đồng nhân dân,Văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

105

Quyết định 126/2004/QĐ-UB về đổi tên Trường Trung học Phổ thông Phan Văn Trị tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Phan Văn Trị thành phố Cần Thơ

126/2004/QD-UB,Quyết định 126 2004,Thành phố Cần Thơ,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/2004/QĐ-UB Cần Thơ, ngày 12 tháng 01 năm 2004

Ban hành: 12/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2014

106

Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

126/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/2019/NQ-HĐND Lâm Đồng, ngày 03 tháng 06 năm

Ban hành: 03/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2019

107

Quyết định 126/2003/QĐ-BTC ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

126/2003/QD-BTC,Quyết định 126 2003,Bộ Tài chính,Danh mục hàng hóa,Hạn ngạch thuế quan,Thuế nhập khẩu,Thuế suất,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126/2003/QĐ

Ban hành: 07/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

108

Quyết định 239/-BTP năm 2021 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi do Bộ Tư pháp ban hành

phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

109

Quyết định 126/2003/QĐ-BCN về việc sáp nhập Công ty Khoáng sản 1 vào Công ty Sắt Cao Bằng và đổi tên Công ty Sắt Cao Bằng thành Công ty Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

126/2003/QD-BCN,Quyết định 126 2003,Bộ Công nghiệp,Công ty Sắt Cao Bằng,Công ty Khoáng sản 1,Công ty Luyện kim Cao Bằng,Sáp nhập,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126/2003/QĐ

Ban hành: 11/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

110

Quyết định 126/2003/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức hoạt động của thôn và tổ dân phố do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

126/2003/QD-UBND,Quyết định 126 2003,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/2003/QĐ

Ban hành: 07/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2013

111

Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2016 thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

126/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/KH-UBND Lạng Sơn ngày 04 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 04/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

112

Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2016 rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2016-2020 Thực hiện Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 05/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020; Công văn số 3027/LĐTBXH-VPQGGN ngày 12/8/2016 của Bộ Lao

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2016

113

Quyết định 126/2002/QĐ-BNN về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002 - 2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

126/2002/QD-BNN,Quyết định 126 2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đơn vị sự nghiệp có thu,Quyền tự chủ tài chính,Viện Công nghệ sau thu hoạch,2002 - 2004,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 22/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

114

Quyết định 126/2002/QĐ-UB bổ sung thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

126/2002/QD-UB,Quyết định 126 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Hội đồng đấu giá,Quyền sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN

Ban hành: 11/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2011

115

Quyết định 126/2002/QĐ-UB qui định hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

126/2002/QD-UB,Quyết định 126 2002,Tỉnh Bình Dương,Hạn mức đất ở,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 126/2002/QĐ-UB Bình Dương, ngày 5 tháng 11 năm

Ban hành: 05/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2010

116

Thông tư 126/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

117

Nghị quyết 126/2018/NQ-HĐND về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2018-2020 tỉnh Thanh Hóa

126/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2018,Tỉnh Thanh Hóa,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/2018/NQ-HĐND Thanh

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

118

Quyết định 126/2002/QĐ-UB thí điểm thành lập lực lượng Thanh tra xây dựng hành phố và bố trí cán bộ chuyên trách quản lý trật tự xây dựng - đô thị ở xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

126/2002/QD-UB,Quyết định 126 2002,Thành phố Hà Nội,Thanh tra xây dựng,Trật tự xây dựng,Trật tự đô thị,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2002

Ban hành: 20/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

119

Quyết định 126/2002/QĐ-UB Ban hành một số chính sách ưu đãi đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

126/2002/QD-UB,Quyết định 126 2002,Tỉnh Lâm Đồng,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/2002/QĐ-UB Đà Lạt, ngày 16 tháng 09 năm 2002

Ban hành: 16/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

120

Nghị định 126/2018/NĐ-CP về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

126/2018/ND-CP,Nghị định 126 2018,Chính phủ,Cơ sở văn hóa giáo dục nước ngoài,Cơ sở văn hóa thể thao du lịch ,Chương trình trao đổi văn hóa giáo dục,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87