Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 126/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 199075 văn bản

81

Nghị quyết 126/2020/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành

126/2020/QH14,Nghị quyết 126 2020,Quốc hội,Đề nghị bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học,Đề nghị bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế,Đề nghị bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

82

Quyết định 126/2006/QĐ-UBND thành lập tổ chức Thanh tra Xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên

126/2006/QD-UBND,Quyết định 126 2006,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/2006/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 05 tháng 10

Ban hành: 05/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2015

83

Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế

126/2020/ND-CP,Nghị định 126 2020,Chính phủ,Hướng dẫn Luật Quản lý thuế ,Quy định hướng dẫn Luật Quản lý thuế,Quy định chi tiết Luật Quản lý thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2020

84

Thông tư 126/2020/TT-BQP về loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng

dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý theo quy định tại Điều 64 Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục tài sản đặc biệt; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản đặc biệt tại các đơn vị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư số 318/2017/TT-BQP ngày 31 tháng

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

85

Quyết định 126/2006/QĐ-UBND điều chỉnh thực hiện một số chế độ,chính sách đối với người sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở chữa bệnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

126/2006/QD-UBND,Quyết định 126 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều chỉnh bổ sung,Chính sách người sau cai nghiện,Cơ sở chữa bệnh,Thanh niên xung phong,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2006

86

Quyết định 126/2006/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2004 - 2009

126/2006/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI (NHIỆM KỲ 2004 - 2009) ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Thủ

Ban hành: 31/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2012

87

Quyết định 126/2006/QĐ-UBND bàn giao Dự án Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ và Đô thị Bình Dương

126/2006/QD-UBND,Quyết định 126 2006,Tỉnh Bình Dương,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/2006/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 5 năm 2006

Ban hành: 17/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2015

88

Kế hoạch 126/KH-UBND về nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

dịch vụ bưu chính công ích (đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) (ban hành trong năm 2018). - Xây dựng các giải pháp cụ thể để nâng cao điểm số các TCTP: 1.2; 7.1.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3.1; 7.3.2. e) Sở Tư pháp: - Tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch (trong tháng 12/2018):

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

89

Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” trên địa bàn tỉnh Phú Yên

HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ; NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HOẶC CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH, NGƯỜI MỚI RA TÙ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG, THANH THIẾU NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT, LANG THANG CƠ NHỠ GIAI ĐOẠN 2018-2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg

Ban hành: 30/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

90

Kế hoạch 126/KH-UBND thực hiện Quyết định 2043/QĐ-TTg về tuyên truyền An toàn giao thông giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2043/QĐ-TTG NGÀY 05/11/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2014

91

Nghị quyết 126/2020/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành trong lĩnh vực xây dựng

126/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2020,Tỉnh Gia Lai,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực xây dựng Gia Lai,Bãi bỏ văn bản pháp luật về xây dựng Gia Lai,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Gia Lai,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

92

Quyết định 126/2005/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Trung tâm Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

126/2005/QD-BNV,Quyết định 126 2005,Bộ Nội vụ,Trung tâm Kinh tế Châu Á TBD,Trung tâm Kinh tế Châu Á,Điều lệ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126/2005/QĐ-BNV Hà Nội, ngày

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

93

Quyết định 126/2005/QĐ-UBND về chế độ tiền công và chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc thành Phố Đà Nẵng

126/2005/QD-UBND,Quyết định 126 2005,Thành phố Đà Nẵng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/2005/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 14 tháng 9 năm 2005

Ban hành: 14/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

94

Kế hoạch 126/KH-UBND về công tác tư pháp trọng tâm năm 2018 do tỉnh Cao Bằng ban hành

hòa giải ở cơ sở. - Tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo thực hiện hiệu quả tiêu chí “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, thực hiện hương

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2018

95

Quyết định 126/2005/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Bình Tân, năm 2005 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

126/2005/QD-UBND,Quyết định 126 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy hoạch ngành nghề dịch vụ nhạy cảm,Ngành nghề nhạy cảm,Nhạy cảm,Quận Tân Bình,Thương mại,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126/2005/QĐ

Ban hành: 22/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

96

Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Cà Mau

quảng cáo; Quyết định số 2083/-BVHTTDL ngày 24/5/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

97

Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

công chức, viên chức theo Chỉ thị số 10/2013/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. - Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 65-/TW ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung

Ban hành: 29/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2017

98

Thông báo 126/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc tại cuộc họp về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải ô tô, xe máy theo quy định tại Quyết định 49/2011/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 126/TB-VPCP Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP VỀ LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI Ô TÔ, XE MÁY THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2011/QĐ-TTG NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

99

Quyết định 126/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư thành Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

126/2004/QD-BCN,Quyết định 126 2004,Bộ Công nghiệp,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126/2004/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2004

Ban hành: 08/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

100

Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 39/2017/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ thành lập trường Mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh Sơn La

126/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2019,Tỉnh Sơn La,Cơ chế hỗ trợ thành lập trường Mầm non tư thục,Bãi bỏ Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND Sơn la,Thành lập trường Mầm non tư thục Sơn la 2019,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9