Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 126/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 199169 văn bản

61

Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kế hoạch 339-KH/TU triển khai Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do tỉnh Tuyên Quang ban hành

126/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 06 tháng 12 năm 2019 KẾ

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

62

Quyết định 126/2008/QĐ-UBND Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong thi hành công vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

126/2008/QD-UBND,Quyết định 126 2008,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 126/2008/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 03 tháng 12 năm

Ban hành: 03/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2011

63

Quyết định 126/2008/QĐ-BQP công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

126/2008/QD-BQP,Quyết định 126 2008,Bộ Quốc phòng,Xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế,Quân đội,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 126/2008/QĐ-BQP Hà Nội,

Ban hành: 08/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2008

64

Quyết định 126/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng công trình do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

126/2008/QD-UBND,Quyết định 126 2008,Tỉnh Ninh Thuận,Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ,Biến động giá nguyên liệu,Biến động giá nhiên liệu liệu,Biến động giá vật liệu xây dựng,Xử lý vướng mắt biến động giá,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2010

65

Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

phúc -------------------- Số: 126/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 17 tháng 7 năm 2019 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2020 Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

66

Quyết định 126/QĐ-UB về việc đổi tên và xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của hệ thống quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

126/QD-UB,Quyết định 126 2003,Thành phố Hà Nội,Đổi tên,Khoa học Công nghệ,Chức năng,Cơ cấu tổ chức,Nhiệm vụ,Quyền hạn,Nhà nước,Hà Nội,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 10/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

67

Quyết định 126/2007/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

126/2007/QD-UBND,Quyết định 126 2007,Tỉnh Gia Lai,Bảng giá đất,Huyện Kông Chro,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 126/2007/QĐ

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2008

68

Quyết định 126/2007/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối ngân sách từng huyện, thị xã thời kỳ ổn định ngân sách 2008 - 2010 của tỉnh do tỉnh Bình Dương ban hành

126/2007/QD-UBND,Quyết định 126 2007,Tỉnh Bình Dương,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/2007/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 12

Ban hành: 21/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

69

Quyết định 126/2007/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo vùng Bắc Trung bộ do tỉnh Nghệ An ban hành

126/2007/QD-UBND,Quyết định 126 2007,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/2007/QĐ-UBND Vinh, ngày 31 tháng 10

Ban hành: 31/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

70

Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn thành phố Hải Phòng

HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÂN LUỒNG HỌC SINH TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2025” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TTG ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

Ban hành: 24/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

71

Quyết định 126/2007/QĐ-UBND về việc lệ phí hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

126/2007/QD-UBND,Quyết định 126 2007,Thành phố Hà Nội,Lệ phí hộ khẩu,Chứng minh nhân dân,Lệ phí chứng minh nhân dân,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 22/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2007

72

Quyết định 126/2007/QĐ-UBND quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

126/2007/QD-UBND,Quyết định 126 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Dự án đầu tư,Vốn ngân sách nhà nước,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 126/2007/QĐ

Ban hành: 20/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2007

73

Kế hoạch 126/KH-UBND về duy trì, nâng cao Chỉ số sẵn sàng cho phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) tỉnh Hà Giang năm 2019 và các năm tiếp theo

126/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/KH-UBND Hà Giang, ngày 18 tháng 04 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

74

Nghị quyết 126/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết 53/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Căn cứ Quyết định số 1443/QĐ-TTg ngày 31/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Xét Tờ trình số 1050/TTr-UBND ngày

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

75

Thông báo 126/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2014 phê duyệt Đề án xây dựng Đảo thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020. - Về Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018 - 2022”: Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

76

Kế hoạch 126/KH-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

126/KH-UBND,Tỉnh Sóc Trăng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/KH-UBND Sóc Trăng, ngày 25 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2019

77

Nghị quyết 126/NQ-HĐND năm 2018 về điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố; chuyển thôn thành tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Sơn và Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

126/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2018,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 12 năm

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

78

Quyết định 126/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Định

126/2006/QD-UBND,Quyết định 126 2006,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/2006/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 05 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 05/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2015

79

Thông tư 126/2020/TT-BCA quy định về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

126/2020/TT-BCA,Thông tư 126 2020,Bộ Công An,Thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra,Thực hiện dân chủ trong điều tra của Công an,Hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

80

Quyết định 126/QĐ.UBNDT năm 2002 về Quy định tổ chức họp, hội nghị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

126/QD.UBNDT,Quyết định 126 2002,Tỉnh Sóc Trăng,Quy định tổ chức họp hội nghị,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/2002/QĐ

Ban hành: 27/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155